Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014

2 2 Innledende arbeid  lytte til hva bedriften ønsker  hjelpe bedriften å finne ut hva enøk-potensialet er og hva det betyr i kroner  se det med andre øyne  kan overføre kunnskap om gode tiltak fra andre bedrifter  gjøre seg kjent med energikrevende prosesser  gjøre seg kjent med hjelpesystemene  kartlegge hvordan enøk-potensialet kan tas ut og hva som er støtte berettiget fra Enova

3 3 Arbeide sammen med bedriften  hjelpe med søknader til Enova  hva bør gjøres i hvilken rekkefølge  viktig at konsulenten er godt orientert om støtteordningene og intensjonene og kriteriene for å oppnå støtte  viktig at arbeidet gjøres i sammen med bedriften  ISO 50001:2011 Energiledelse er den standarden som nå benyttes til denne prosessen

4 4 Energiledelse og EOS kartlegging  etablere energiledelsegruppe  utarbeide energipolicy  sette opp energi- og vannbalanse ved bedriften (forbruk og nøkkeltall)  sette opp energisparemål  definere virkemiddel for å oppnå energisparemålsetningen  sette opp ansvarskart for energiledelse gruppen  kartlegge EOS omfang

5 5 Etablere energioppfølgingssystem (EOS)  montere nødvendige målere  montere utstyr for automatisk innhenting av måledata  utarbeiding av  energirapport (tall)  kostnadsrapport (tall)  grafer  ev. nøkkeltallsrapport over alle anleggene (energi/kostn./spesifikke tall)

6 6 Drift av EOS  ukes oppløsning på EOS’et  rapporter og grafer pr. uke eller mnd.  sporbarhet på ukeverdiene ved at timeverdier logges til fil  produksjonsdata kan legges inn manuelt  overordnet nøkkeltallsrapport for alle anleggene som inngår

7 7 Årlig oppfølging og motivering  gjennomgang med energiledelsegruppen hvert ½ år om hvordan det har gått med avtalt aktivitet siste ½ år og avtale aktivitet for neste ½ år  info/kurs for nøkkelpersonell(operatører/avd.ledere/linjeledere) på grunnlag av tall fra EOS’et (for eksempel spes. forbruk/-kostn. pr. linje/avd. og hva ”sløs” av energi koster pr. time og år)  info/kurs for ansatte på grunnlag av tall fra EOS’et (for eksempel hva ”sløs” av lysbruk/frysedører/luftlekkasjer/maskinbruk koster pr. time og år)  vurdere enøk strakstiltak  notere mulige fremtidige enøk-tiltak (samle opp aktuelle tiltak som må nærmere utredes og beregnes før beslutning om gjennomføring eller ikke)  forberedende arbeid før besøk

8 8 Mulig potensial  5-10% ved etablering av EL/EOS  Bevisstgjøring og motivasjon i daglige gjøremål og rutine  5-15% ved gjennomgang av drift/start/stopp rutiner av energikrevende utstyr og lys, ventilasjon og oppvarming  10-20% ved investering i ENØK-tiltak basert på gjenbruk av gjenvunnet energi

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Kjøtt kWh/tonn Beste praksis 335 kWh/tonn i 2012

14 14 Bakeri kWh/tonn Beste praksis 754 kWh/tonn i 2012

15 15 Mekanisk kWh/m³ Beste praksis 124 kWh/m³ i 2012


Laste ned ppt "1 Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google