Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning. Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning. Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning

2 Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen på ny arbeidskraft?

3 ..og mer lokalt: Flere av våre sykehus har i dag vansker med å rekruttere stabilt personell Flere av våre enheter har i dag vaktordninger som er i strid med vernebestemmelsene Medarbeidere av begge kjønn og i alle profesjoner ønsker mindre vaktbelastning og ubekvem arbeidstid Arbeidstilsynet har påpekt behov for bedre balanse mellom oppgaver og ressurser (God Vakt!)

4 Behov målt i DRG øker i alle aldersgrupper

5 Basert på en fremskriving av dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til 390.000 i 2030 o Vil kreve 25% av alle nyutdannede til helsesektoren i 2025 – mot 17% i dag (fra hver 6. til hver 4. i hvert utdanningskull (ECON/MENON) Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv

6 Fremskriving av balanse for leger og sykepleiere Kilde: SSB/Helsemod/ Helsedirektoratet 2009

7 Mangel på helsefagarbeidere

8 Alle scenarier forutsetter vekst i antall ansatte i HMN Utfordringer som krever omstilling

9 Tilgang på medarbeidere HMN i 2020-perspektiv Generelt god tilgang på medarbeidere første halvdel av strategiperioden For sykepleiere er det bedre utdanningskapasitet og bedre tilgang i HMN enn ellers i landet Enkelte bemanningsmessige utfordringer i enkelte fag og ved enkelte enheter Organisasjonen må settes i stand til å møte reelle utfordringer om mangel på helsepersonell i perioden 2020-2030  Organisasjonen må i større grad påvirke tilbudet basert på overordnede behov

10 Kommentarer til strategi 2020 fra fagnettverk for gynekologi og obstetrikk, jan 2010 Dagens største utfordringer i vårt fagområde er rekruttering av fagpersonale. Det har i flere år vært en manglende rekruttering av fagpersonale i hele helseregionen (. …) Vi mener derfor at en vaktbelastning bør være minimum 6-delt i hvert vaktsjikt. I praksis vil dette innebære 8 overleger i avdelingen

11 Oversikt vaktsystemer i Helse Midt-Norge

12 Basisfunksjoner for å dekke medisinske funksjoners behov Obspost Røntgen MottakelseSengepost LabAnestesi

13 Obspost Røntgen +Recovery MottakelseSengepost Lab +Kirurg +Pleie Tillegg for å yte elektive tjenester i 5 dagerspost Anestesi +Anestesi

14 Obspost Røntgen +Recovery MottakelseSengepost Lab +Kirurg +Pleie Tillegg for å yte 24-timers døgnberedskap Anestesi +Anestesi +recovery + kirurg Pleie + pleie Hvor mye personalressurser bindes opp i de mørkeblå klossene?

15 Ressursbruk knyttet til ø-hjelpvakt - leger Hovedeffekt: Arbeidstid bindes opp utenfor vanlig arbeidstid Dessuten: Dyrere timekostnader Anta: Mest mulig hjemmevakt Sykehuset har elektiv kirurgi og full beredskap indremedisin, og benytter ressurser mest mulig fleksibelt ift dette Antydningsvis ressursbruk ø-hjelpsfunksjon: 150 legetimer pr uke pr sykehus med vakt i kirurgi, ortopedi og gyn/føde

16 Ressursbruk knyttet til ø-hjelpvakt – sykepleiere/hjelpepleiere Hovedeffekt: Arbeidstid bindes opp utenfor vanlig arbeidstid Dessuten: Dyrere timekostnader Anta: Sykehuset har elektiv kirurgi og full beredskap indremedisin, og benytter ressurser mest mulig fleksibelt ift dette Operasjonsteam kveld/natt dekker alle tre fagområder Minimumsbemanning sengepost på helg i alle tre fagområder Antydningsvis ressursbruk pr uke pr sykehus med vakt i kirurgi, ortopedi og gyn/føde: 450 timer spesialsykepleier 530 timer pleiepersonale

17 Strategiske virkemidler – kapasitet og kompetanse UtvikleAnskaffeOrganisere UtdanningRekruttering nye medarbeidere Omfordele oppgaver mellom avdelinger/sykehus/HF Kurs/ opplæringHindre frafall av allerede ansatte Omfordele oppgaver mellom profesjoner (jobbglidning) Kulturutvikling, ledelseInnleie av personellOverføre oppgaver til private aktører (outsource) Forskning, fagutviklingAvvikle aktivitet; overføre/nedbemanne

18 Utfordringer i dag Utdanning av helsepersonell er lovpålagt oppgave som kan kreve mer/annet enn vårt interne strategiske behov for kompetanse Utvikling av utdanningsinstitusjonenes behov og virksomhet ikke alltid samsvar med HMN/spesialisthelsetjenestens behov og virksomhet Utdanningsbehov mer beskrevet ut fra profesjon og institusjon enn aktivitet og forløp Regionale oppgaver (som St Olavs oppgave som universitetssykehus) ikke tydelig nok avklart


Laste ned ppt "Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning. Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google