Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggnæringen i omstilling Hvordan ta vare på kompetansen i omstillingstider? Jørgen Leegaard Kompetansedirektør BNL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggnæringen i omstilling Hvordan ta vare på kompetansen i omstillingstider? Jørgen Leegaard Kompetansedirektør BNL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggnæringen i omstilling Hvordan ta vare på kompetansen i omstillingstider? Jørgen Leegaard Kompetansedirektør BNL

2 Utfordring nå! •Bråstopp •Nesten ikke salg av boliger •Næringsbygg også dårligere •Småmarkede hos forbrukerne er blitt borte •Stort etterslep på alle områder innen offentlig vedlikehold –Veier, jernbane mv –Skoler, sykehus, kirker mv –kulturminneområdet

3 Sysselsettingen Sysselsettingen i utførende bygg- og anleggsvirksomhet 1950-2007

4 Hva nå? •Nødvendig tilpassing med: –Justering av innleide –Permitteringer av egne –Oppsigelser av egne •Er det mulig å samtidig holde på nødvendig kompetanse?

5 Strategi •Etterutdanning og faglig perfeksjonering –Tilbud om kurs og etterutdanning gjennom, bransjer, Lavenergiprogrammet, NAV mv •TEK energi 1. august 2009 •Rehabilitering/restaurering •Logistikk •Vedlikehold mv –Tilbud om samme gjennom opplæringskontorer •For lærlinger, her bl a yrkesteori, praksis i deler av læreplanene mv –Tilbud om samme i bedriften, permittert, men under videre opplæring, bruke bedriften som læringsarena –Videreutdanning og Teknisk fagskole, y-vei mv •Finansiert av Lånekassen

6 Arbeidskraft – demografisk utvikling (1) •30 % av andelen gutter, 16 år, og 2 % av jentene må rekrutteres fram til 2020 for å opprettholde dagens nivå •Hvem fyller opp gapet etter ”store” kull og eventuelt hjemreiste utenlandske arbeidere? Kilde figurer: Prognosesenteret og SSB

7 Konsistent rekruttering Kompetent arbeidskraft Bedriftenes strategier Rekruttering til utdanning Antall og kvalitet etter utdanning 1. Samarbeid skole og næringsliv gir eleven informasjon som grunnlag for valg. 2. Eleven velger rett utdanning - mindre frafall 3. Riktig dimensjonering Samarbeid skole - bedrift gir god kvalitet 4. Bedriftene får tilgang på riktig antall kvalifiserte arbeidstakere 5. Etter- og videreutdanning av ansatte og ledere 6. Omstillingsdyktige ansatte og ledere

8 Kompetansekart for byggenæringen Rekruttering til utdanning: Har økt, men er ikke tilfredsstillende for dagens aktivitet Utdanning: Frafall gjør at antall uteksaminerte ikke oppfyller måltallene Arbeidskraft: Nye kompetansebehov blant ansatte og ledere Bedriftene: Langsiktige rekrutterings- og beholdestrategier Konsistent rekruttering til byggenæringen Langsiktig rekruttering – samarbeid med skole Konsistent ift markedet, og riktig dimensjonering Omstillingsdyktighet Felles budskap – samarbeid bedrifter og internt i BNL Samarbeid gir mindre frafall og flere kvalifiserte Informasjon som grunnlag for elevens valg


Laste ned ppt "Byggnæringen i omstilling Hvordan ta vare på kompetansen i omstillingstider? Jørgen Leegaard Kompetansedirektør BNL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google