Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Info pbl 2010 Pbl 2010 TEK kap. 11 Sikkerhet ved brann 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Info pbl 2010 Pbl 2010 TEK kap. 11 Sikkerhet ved brann 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Info pbl 2010 Pbl 2010 TEK kap. 11 Sikkerhet ved brann 1

2 Info pbl 2010 Pbl 2010 2 Kilde: FNH Utfordring (1) Boligbranner generelt Foto: VG-nett • Det er boligbranner som tar liv • De materielle skadene har økt sterkt

3 Info pbl 2010 Pbl 2010 Utfordring (2) Personer med funksjonsnedsettelse • Sykehus, sykehjem, pleieinstitusjoner, omsorgsboliger etc. • Vanlige boligbygninger 3

4 Info pbl 2010 Pbl 2010 Prognoser for antall personer over 67 år Kilde: SSB 4

5 Info pbl 2010 Pbl 2010 Når hukommelsen svikter… - en dårlig kombinasjon! 5 +

6 Info pbl 2010 Pbl 2010 6 + Når bein og armer svikter og sekundene teller… - en dårlig kombinasjon!

7 Info pbl 2010 Pbl 2010 7 + Når bein og armer svikter og sekundene teller… - en dårlig kombinasjon!

8 Info pbl 2010 Pbl 2010 Og en dårlig kombinasjon kan gi et dårlig resultat! 8

9 Info pbl 2010 Pbl 2010 Døde i boligbranner 2001-2007, per 100 000 innb. (Kilde: SINTEF NBL) 9

10 Info pbl 2010 Pbl 2010 Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv. • Få ansatte på vakt i forhold til behovet ved redning • Helsepersonell er ikke opplært og øvet som brannmenn – Urimelig ansvar 10 Rømningsvei i sykehjem etter brann

11 Info pbl 2010 Pbl 2010 11

12 Info pbl 2010 Pbl 2010 12

13 Info pbl 2010 Pbl 2010 Vanlige boligbygninger • Økt tilgjengelighet • Økt andel eldre personer med funksjonsnedsettelse • Bo hjemme så lenge som mulig • Kan ikke forutsette beredskapstiltak (”organisatoriske tiltak”) 13

14 Info pbl 2010 Pbl 2010 Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv. • Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteres Automatisk brannslokkeanlegg 14 Rømningsvei i sykehjem

15 Info pbl 2010 Pbl 2010 Vanlige boligbygninger • Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteres Automatisk brannslokkeanlegg 15 Brann i tørt juletre

16 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt: 16

17 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Første ledd bokstav a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner. 17

18 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Første ledd bokstav b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. 18

19 Info pbl 2010 Pbl 2010 Forslag til veiledningstekst • Boliger beregnet for personer med heldøgns pleie og omsorg, og boliger som er spesielt beregnet og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne (alders- /seniorboliger mv.), må plasseres i risikoklasse 6. 19 Sveio Omsorgssenter

20 Info pbl 2010 Pbl 2010 20

21 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Første ledd bokstav c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg. 21

22 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Første ledd bokstav d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår. 22

23 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt: 23

24 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Annet ledd bokstav a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. 24

25 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Annet ledd bokstav b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere. 25

26 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. 26

27 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 27

28 Info pbl 2010 Pbl 2010 Endringer i forskriften § 11-13. Utgang fra branncelle (2) Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. For boenheter forutsettes at minst ett vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17. 28

29 Info pbl 2010 Pbl 2010 29 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Info pbl 2010 Pbl 2010 TEK kap. 11 Sikkerhet ved brann 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google