Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEK10 Sikkerhet ved brann. Utfordring (1) Boligbranner generelt >Det er boligbranner som tar liv >De materielle skadene har økt sterkt Kilde: SINTEF NBL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEK10 Sikkerhet ved brann. Utfordring (1) Boligbranner generelt >Det er boligbranner som tar liv >De materielle skadene har økt sterkt Kilde: SINTEF NBL."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEK10 Sikkerhet ved brann

2 Utfordring (1) Boligbranner generelt >Det er boligbranner som tar liv >De materielle skadene har økt sterkt Kilde: SINTEF NBL

3 Utfordring (2) Personer med funksjonsnedsettelse >Sykehus, sykehjem, pleieinstitusjoner, omsorgsboliger etc. >Vanlige boligbygninger

4 Prognoser for antall personer over 67 år 4 Kilde: SSB

5 Når hukommelsen svikter… en dårlig kombinasjon! 5

6 Når bein og armer svikter og sekundene teller… en dårlig kombinasjon! 6

7 7

8 Og en dårlig kombinasjon kan gi et dårlig resultat! 8

9 Døde i boligbranner 2001-2007, per 100 000 innb. 9 Kilde: SINTEF NLB

10 Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv. 10 >Få ansatte på vakt i forhold til behovet ved redning >Helsepersonell er ikke opplært og øvet som brannmenn – Urimelig ansvar ​Rømningsvei i sykehjem etter brann

11 Vanlige boligbygninger 11 >Økt tilgjengelighet >Økt andel eldre personer med funksjonsnedsettelse >Bo hjemme så lenge som mulig >Kan ikke forutsette beredskapstiltak (”organisatoriske tiltak”) Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

12 Pleieinstitusjoner, omsorgsboliger mv. ​Rømningsvei i sykehjem etter brann 12 ​Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteres Automatisk brannslokkeanlegg ​Rømningsvei i sykehjem etter brann

13 Vanlige boligbygninger 13 ​Tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden må prioriteres Automatisk brannslokkeanlegg Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

14 Endringer i forskriften ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​(1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt: 14 § 11-12, 1. ledd TEK10

15 Endringer i forskriften 15 ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​1. ledd (a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner. § 11-12, 1. ledd TEK10

16 Endringer i forskriften 16 ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​1. ledd (b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. § 11-12, 1. ledd TEK10

17 Veiledning til § 11-2 Risikoklasser 17 ​Risikoklasse 6 >Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg >Boliger spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders-/seniorboliger ​Sveio Omsorgssenter

18 18

19 Endringer i forskriften ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​1. ledd (c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg. 19 § 11-12, 1. ledd TEK10

20 Endringer i forskriften 20 ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​1. ledd (d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår. § 11-12, 1. ledd TEK10

21 Endringer i forskriften ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​(2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt: 21 § 11-12, 2. ledd TEK10

22 Endringer i forskriften ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​2. ledd (a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. 22 § 11-12, 2. ledd TEK10

23 Endringer i forskriften ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​2. ledd (b) I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere. 23 § 11-12, 2. ledd TEK10

24 Endringer i forskriften ​§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider ​(4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. 24 § 11-12, 4. ledd TEK10

25 Endringer i forskriften ​§ 11-13. Utgang fra branncelle ​(1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 25 § 11-13, 1. ledd TEK10

26 Endringer i forskriften ​§ 11-13. Utgang fra branncelle ​(2) Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. For boenheter forutsettes at minst ett vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17. 26 § 11-13, 2. ledd TEK10


Laste ned ppt "TEK10 Sikkerhet ved brann. Utfordring (1) Boligbranner generelt >Det er boligbranner som tar liv >De materielle skadene har økt sterkt Kilde: SINTEF NBL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google