Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene Brukeren sine rettigheter er vesentlig styrket Institusjonstilbudet er samlet i et eget statlig helseforetak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene Brukeren sine rettigheter er vesentlig styrket Institusjonstilbudet er samlet i et eget statlig helseforetak."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene Brukeren sine rettigheter er vesentlig styrket Institusjonstilbudet er samlet i et eget statlig helseforetak Høyt fokus på samarbeid mellom ulike tjenesteytere Øket brukerfokus

2 Rusbehandling Midt-Norge HF Rusbehandling Midt-Norge HF MARiT Lade Behandlings- Senter NKS Kvamsgrind- kollektivet Nidaros- klinikken Veksthuset Molde Vestmo Behandlings senter MNK Administrasjon Lade Behandlingssenter, Trondheim (Blå kors) 46 sengeplasser akuttavdeling, klinikkavdeling (separat for kvinner og menn) og poliklinikk. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Tilbakeholdelse ved tvang for gravide og småbarnsfamilier etter Lov om sosiale tjenester N.K.S. Kvamsgrindkollektivet i Trondheim (1991) for ungdom mellom 17 - 24 år. Behandlingskjede der normal behandlingstid er fra 3 - 7 år.

3 Egne enheter Veksthuset, "strukturert terapeutisk samfunn", 32 klienter, hvorav 10 i forsterket poliklinisk behandling etter opphold i institusjon. Nytt hovedbygg samt familieavdeling med 4 enheter åpnet i sept. Vesentlig stoffmisbruk, alder 18 - 40 år. Vestmo behandlingssenter Ålesund 30 sengeplasser Avrusning (ny forrige uke) klinikkavdeling (korttidsbehandling inntil 3 mnd.) og en avdeling for utredning. Både stoff- og alkoholmisbrukere, godkjent for å ta tvangsinnleggelser

4 Egne enheter Senter for medikamentassistert rehabilitering i Trondheim (MARiT) har ansvaret for legemiddelassistert rehabilitering av tunge stoffmisbrukere Helse Nord og Helse Midt- Norge. Senteret har 15 årsverk. Ca. 180 personer er inkludert i behandlingen. Nidarosklinikken heldøgns behandlingsklinikk med miljøterapeutiske og individuelle behandlingstiltak. Målgruppen: 20 - 40 år med illegal rusavhengighet

5 Henvisning til behandling Mange av våre brukere har sammensatte problemer Krever tverrfaglig kompetanse i behandlingsapparatet

6 Henvisning til behandling Både lege og sosialtjeneste kan henvise Henvisningen sendes til et av teamene som har vurderingskompetanse Brukeren sitt behandlingsbehov vurderes Riktig behandling iverksettes

7 Behandlingstilbud Behov for et bredt spekter Tidlig intervensjon viktig bl.a. ved å tilby poliklinisk behandling Vi må ha ulike typer kort-tids og langtids- tilbud innenfor døgnbehandling

8 Samarbeid i behandlingsforløpet Samarbeide med brukeren under behandlingsforløpet Individuell plan sentralt virkemiddel Viktig at brukeren kan få behandling for flere lidelser samtidig

9 Kompleks samhandling Lege-/Sosial- kontor Arbeids- formidling Trygde- kontor SomatikkPsykiatri Rus Ansvarliggjøring Holdninger Verktøy – IT løsninger og Individuell Plan

10 Følg oss på www.rus-midt.no


Laste ned ppt "”Den Midt-Norske Modellen” Følger av rusreformene Brukeren sine rettigheter er vesentlig styrket Institusjonstilbudet er samlet i et eget statlig helseforetak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google