Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysioterapiårsverksutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysioterapiårsverksutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysioterapiårsverksutvikling
Dette er offisielle tall hentet fra kommunenes rapportering, og bearbeidet av SSB. Hentet fra KOSTRA KOSTRA tall pr juli 2012

2 Årsverk spesialisthelsetjenesten – psykisk helsevern
Det er en liten økning av antall fagutdannede innen psykisk helsevern i sykehusene, men fysioterapi/ergoterapi viser en nedgang. KOSTRA tall pr juli 2012

3 Årsverk spesialisthelsetjenesten - somatikk
Også innen somatikken ser vi en svak nedgang i fysioterapiårsverk. KOSTRA tall pr juli 2012

4 Fysioterapi samlet i kommunene
Vi ser en marginal økning av antall årsverk, men en mulig liten nedgang i antall årsverk pr innbyggere. Sammen med tallene fra spesialisthelsetjenesten viser det at Norges befolkning får mindre fysioterapi nå enn tidligere. KOSTRA tall pr juli 2012

5 Fysioterapi samlet i kommunene
. KOSTRA tall pr juli 2012

6 Fysioterapiårsverk pr 10.000 innb - fylkesvis
Det er store lokale forskjeller, men det er bare unntaksvis at noen bygger opp KOSTRA tall pr juli 2012

7 Diagnose, behandling og rehabilitering
KOSTRA tall pr juli 2012

8 Fysioterapiårsverk pr 10.000 innb i Oslo
Oslo bygger aktivt ned fysioterapitilbudet KOSTRA tall pr juli 2012

9 Årsverk helsestasjon/skolehelsetjenesten
Det er en viss økning av årsverk innen helsestasjon og skolehelsetjenesten, men heller en nedbygging av fysioterapitjenesten KOSTRA tall pr juli 2012

10 Forebyggende arbeid Sannsynligvis feilrapportering
Selv om man ser bort fra det som sannsynligvis er feilrapportering, ser vi en økning i fysioterapiårsverk innen forebyggende arbeid. Det er grunn til å anta at dette er blant annet frisklivsentraler. KOSTRA tall pr juli 2012

11 Årsverk pleie og omsorg
Det er en økning i antall årsverk for de eldste eldre, og en marginal økning i fysioterapiårsverk på institusjoner. KOSTRA tall pr juli 2012

12 Institusjonar for eldre og funksjonshemma
Det er en økning både lege og fysioterapiårsverk på institusjon, leger øker mest. Det er fortsatt slik at hver beboer får under 35 min fysioterapi pr uke. KOSTRA tall pr juli 2012

13 Miljøretta helsevern Det er ikke mange fysioterapeuter som driver miljørettet helsevern! KOSTRA tall pr juli 2012

14 Gledelig nedgang i de minste hjemlene
Gledelig nedgang i de minste hjemlene. En marginal økning i antallet fulle avtaler. Tallene betyr at kommunene i gjennomsnitt har 75% avtaler. Hvis tilnærmet alle jobber fullt, vil det i praksis si at kommunen sparer 25% av kostnadene. KOSTRA tall pr juli 2012


Laste ned ppt "Fysioterapiårsverksutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google