Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synliggjøring av ergoterapi -I organisasjonen -Politisk -Internt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synliggjøring av ergoterapi -I organisasjonen -Politisk -Internt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Synliggjøring av ergoterapi -I organisasjonen -Politisk -Internt

2 Organisatorisk plassering av ergoterapitjenesten ”Må være under Helse” ”Blir ”spist” opp av pleie- og omsorg” ”Må organiseres sammen med likesinnede”

3 Organisatorisk plassering forts. Hvem samarbeider vi mest med? Fysisk plassering Kompetanseoverføring Felles mål Økonomisk handlerom

4 Faglig påvirkning i organisasjonen Hva er rehabilitering? Effekt av rehabilitering Utvikling av tjenestene – mer forebygging og rehabilitering

5 Resultat 1 ny ergoterapeut, nesten en ny fysioterapeut Reduksjon i antall sykehjemsplasser Diskusjon om kutt: ”Fysio- og ergo må skånes!” ”jeg vil gjerne ansette ergoterapeut på rehabavdelingen” ”Jeg vil gjerne ansette fysio- og eller ergo på dagavdelingen” Ergoterapeut som konst. Enhetsleder

6 Politisk påvirkning Sekretær i Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet Sekretær i Komite for omsorg Ikke ”tause Birgitte”… Faglige innlegg om rehabilitering, fysioterapi, ergoterapi Stor faglig tillit Sakbehandler av saker til politisk behandling

7 Intern påvirkning Hjelpemiddelformidling hovedoppgave Trygt Usikker på kompetanse ut over dette - som jeg sa vi hadde… Ønsker ikke nye oppgaver Rollemodell..

8 Intern påvirkning Generasjonsskifte Hvilke tog må vi kaste oss på? Hvor må vi markere oss? Hvor trenger vi å innhente mer kompetanse? Hva finnes av forskning vi kan bruke? Hvordan finne tid? Samarbeid? Dokumentasjon i Gerica

9 Pågående utviklingsarbeid Forebyggende - ”rullatorbesøk” -stepping on -egentreningsgrupper Demens - pårørendegruppe -Ny stilling for ergoterapeut foreslått i Demensplan. Viser til forskning i Nederland, effekt av ergoterapi

10 Beholde og rekruttere Fokus på fagutvikling Legge til rette for å innhente ny kompetanse og ta i bruk kompetanse i hverdagen etter videreutdanning Vi kan ikke konkurrere på lønn. Da må vi konkurrere på fag. Kompetanseplan: Mastergrad, inntil kr 50.000,- pr år i stipend

11

12


Laste ned ppt "Synliggjøring av ergoterapi -I organisasjonen -Politisk -Internt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google