Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal vi snakke om? IA arbeid Ny IA avtale og tidsaksen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal vi snakke om? IA arbeid Ny IA avtale og tidsaksen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal vi snakke om? IA arbeid Ny IA avtale og tidsaksen
Hva handler det ”egentlig” om? Ny IA avtale og tidsaksen Hva fokuserer den på av nye elementer? Funksjonsvurdering og oppfølgingsplan Økonomiske virkemidler Hva finnes og hvordan bruke de? Rutine for oppfølging av sykefravær

2 Overordnede mål i IA avtalen
Forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre ”utstøting” fra arbeidslivet Å øke rekruttering til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold

3 Hva er nytt i ny avtale? Mer konkret avtale, vektlegger mer partenes - organisasjonenes rolle En utvidelse og konkretisering av alle tre delmål Sykefravær Personer med redusert funksjonsevne Eldre arbeidstagere Presisering av IA som del av arbeidet som gjøres for å skape gode arbeidsplasser (HMS-arbeid) Mer vekt på forebygging Hvordan hindre at arbeidstagere blir syke, hindre at personer som får en sykdom ikke ender som trygdemottaker eller seniorer ønsker å gå av med AFP pensjon? Forsterket innsats mot diskriminering i arbeidslivet Legene trekkes mer med

4 IA arbeidet Syke Risikosone Friske God rutine
Tidlig og tett oppfølging Lik behandling, omsorg Funksjonsvurdering Dialog om muligheter Oppfølgingsplan Tilrettelegging Syke Friske Risikosone Fange signaler Gi signaler Funksjonsvurdering Oppfølgingsplan Tilrettelegging Nærvær- og fraværsfaktorer Dialog bygger tillit kjennskap


Laste ned ppt "Hva skal vi snakke om? IA arbeid Ny IA avtale og tidsaksen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google