Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen: Hvor er fysioterapeutenes plass? Høstseminar avd Buskerud 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen: Hvor er fysioterapeutenes plass? Høstseminar avd Buskerud 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen: Hvor er fysioterapeutenes plass? Høstseminar avd Buskerud 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

2 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hvor vil man? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet – Styrket kommunehelsetjeneste – Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

3 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Virkemidler 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

4 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet – Styrket kommunehelsetjeneste – Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND Frisklivsentraler Helsestasjon og skolehelsetjenesten Fallforebyggende/ funksjonsforbedrende tiltak eldre

5 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet Styrket kommunehelsetjeneste Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND Trening, ikke operasjoner Høy spesialiskompetanse

6 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet Styrket kommunehelsetjeneste Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND Hva skal hvor? Hva er tilstrekkelig dosering? Veiledning/samarbeid på tvers av nivåer

7 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva kan vi bidra med? Mer forebygging Mer og bedre behandling nærmere der pasienten bor og tidligere i forløpet Styrket kommunehelsetjeneste Spesialisert spesialisthelsetjeneste Bedre rehabilitering Bedre koordinering/ samhandling 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND Samarbeidsutvalg Hvordan organiserer vi mottak av pasienter og prioriteringer? Avtaler med helseforetak

8 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avtalene sykehus-kommune Hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Retningslinjer for samarbeid ….for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. Samarbeid om forebygging. 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

9 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hvor er vi? 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

10 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsverk spesialisthelsetjenesten FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND26.10.2011

11 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Fysioterapi samlet i kommunene FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND26.10.2011

12 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsverk pleie og omsorg FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND26.10.2011

13 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Årsverk skolehelsetjenesten FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND26.10.2011

14 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Situasjonen i Buskerud pr 10.000 innb 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

15 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Situasjonen i Buskerud, pr 10.000 innb 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

16 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Situasjonen i Buskerud, pr 10.000 innb 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

17 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Vil virkemidlene virke? Profesjonsnøytral lov Mye frihet til kommunene Ingen kompetansekrav Økonomiske virkemidler – Utskrivningsklare – Ikke kirurgi Faglige veiledere? Avtale kommuner og helseforetak? 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

18 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Hva med deg? 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND

19 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Ressurser på www.fysio.no 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen: Hvor er fysioterapeutenes plass? Høstseminar avd Buskerud 26.10.2011FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google