Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmennlegenes offentlige oppgaver - Hvordan kan de styrkes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmennlegenes offentlige oppgaver - Hvordan kan de styrkes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmennlegenes offentlige oppgaver - Hvordan kan de styrkes?

2 Hva er offentlige allmennmedisinske oppgaver? Skolehelsetjeneste Helsestasjon Tilsynslegearbeid i sykehjem Tilsynslegearbeid i andre institusjoner Fengselshelsetjeneste Kan pålegges inntil 7,5 t / uke Annet: veileder, legevaktansv.

3 Er det blitt færre lege- årsverk til off. allm. oppgaver? ant. legeårsverk i institusjoner for eldre og funksjons- hemmede økte med 12,6 % fra 2000 til 2004 ant. legeårsverk i skole- og helsestasjon avtok med 5,3% allmennlegene bruker ca 5 t pr. uke til off. allm.med.oppgaver, uendret før og etter innføring av fastlegeordningen

4 Prosentvis fordeling av antall timer tilsynslegearbeid pr. uke Tallene og Figuren er hentet fra ”Evaluering av fastlegereformen 2001 – 2005” (Norges forskningsråd)

5 Samfunnsmedisinske stillinger nedgang i antall timer pr uke færre leger i fulle samfunnsmedisinske stillinger flere kombileger vanskelig å få leger til å ta på seg samfunnsmedisinske oppgaver? vanskelig å få kommunene til å prioritere samfunnsmedisinsk arbeid?

6 Hva og hvem styrer allmennlegene? Legen selv Pasienten/ pårørende Kommunen Helseforetakene NAV Fylkeslegen Helsedirektoratet HOD Andre?

7 Hvordan bør styringen være? Funksjonskrav? Kvalitetskrav? Kompetansekrav? Pålegge mer enn 7,5 t / uke? Listelengde? Finansiering? Forskrifter? Avtaleverk?

8 Allmennlegenes rolle på veien mot bedre samhandling… Planlegging (ALU, LSU, arbeidsgrupper, prosjekter) Angi behov for offentlige allmennmed. oppgaver Samhandling internt i kommunen (PLO, andre) Bemanning av ”lokal- medisinske sentre”/ enheter? Organisering av det forebg. helsearbeidet i kommunen Fagkompetanse

9 Kommuneoverlegens rolle på veien mot bedre samhandling…. Helseovervåkning ”kommunediagnose” Organisering av kommunens forebyggende helsearbeid Delta i kommunens lederteam Bidra til at det utvikles systemer, som ser til at de offentlige allm.med.oppgavene utføres tilfredsstillende Fagkompetanse

10 Hvordan styrke de off. allmennmedisinske oppgavene? Det må være et ønske fra kommunens side at det brukes tid på disse oppgavene… Dialog med allmennlegene Avtaler/ interesse/ egnethet Funksjonsbeskrivelser Dersom man stiller krav om rapportering og ”telling”, må man ha et system som kan nyttiggjøre seg av dette


Laste ned ppt "Allmennlegenes offentlige oppgaver - Hvordan kan de styrkes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google