Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Daglig leder drammensregionen interkommunale krisesenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Daglig leder drammensregionen interkommunale krisesenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Daglig leder drammensregionen interkommunale krisesenter
Info om Betzy 2013 Linda Jakobsen Daglig leder drammensregionen interkommunale krisesenter BETZY

2 Interkommunalt foretak §27
EIERKOMMUNER: Drammen Lier Røyken Hurum Svelvik Sande Nedre Eiker Øvre Eiker Ansettelse i Drammen kommune Del av kommunalt hjelpeapparat Individuell plan Fagsystem- SOSIO

3

4 Kompetanse: 5 språkgrupper RITZ- SOSCON Krisesenterskolen Rosa prosjektet Vold i nære relasjoner RVTS Fagpersoner: Sosionomer Pedagoger Helsefagarbeidere Hjelpepleiere Sosialantropologer Medisinsk Yoga, mindfullness, NLP

5 Våre brukergrupper Kvinner , menn og barn som lever i eller har opplevd: Fysisk vold Psykisk vold Kontroll Voldtekt Traffiking Tvangsekteskap Omskjæring

6

7 Hva TILBYR Betzy Krisesenter?
Døgnåpen telefon Døgnåpent botilbud - Kvinner: Eget bygg med 10sove rom , 1 stue, 2 lekerom, 2 toalett og bad, kontor og samtalerom - Menn: Egen bolig med 3 soverom,2 stuer,2 toalett med bad, kontor og samtalerom Dagbruker tilbud Lavterskel –trenger ingen henvisning Samtaler Råd og veiledning Hjelp i kontakt med resten av hjelpapparatet Videreformidling til advokat Kompetansesenter for annet hjelpeapparat, og informasjon og foredrag

8 Tilbud på Betzy Voksne Barn Primærkontakt Samtaler
Stabiliserende øvelser Felles aktiviteter Husmøte Individuelt opplegg Prosessplan Medisinsk yoga Primærkontakt Barnefaglig ansvarlig Barneaktivitører Samtaler Stabiliserende øvelser Felles aktiviteter Husmøte Individuelt opplegg Leksehjelp Skole Medisinsk yoga

9 70% med minoritetsbakgrunn
Hvordan møte mennesker med minoritetsbakgrunn på krisesenteret. Er det noen forskjell?

10 Statistikk2012 Antall personer Andre brukergrupper Drammen 31 Rosa 2
Nedre Eiker 15 Tvangsekteskap 5 Øvre Eiker Overflytting ks senter * 10 Lier 9 Modum 1 Svelvik Hønefoss Sande 4 Notodden Røyken 8 Sverige Hurum Annet Sum 83 20 Kommune tilhørighet: Krisesenteret hadde 8 mottak fra annet krisesenter pga trusselrisiko, og ca 13 sendt til annet krisesenter pga av trusselrisiko. Vi statistikkførte kun mottak i 2012

11 Overnattingsdøgn 2012 Antall overnattingsdøgn kvinner 2883
Antall overnattingsdøgn menn 223 Antall overnattingsdøgn Barn 1585 Totalt overnattingsdøgn Beregnet Ankomst/utflytting 3195

12 I løpet av 2012 bodde det 76 barn på Betzy

13 Økonomi 2011 øremerket finanisering fra 2011 inn i rammefinansieringen
Budsjett 2011:   ,00 ( beregnet ut i fra grønt hefte på hva eierkommunene fikk tilført fra staten + videreføring av 20% egenfinansiering) Budsjett 2012 : ,61 (2011 budsjett økt med deflator, og tatt ned 2 %) Budsjett 2013 : ,54 (2011 budsjett økt med deflator, og tatt ned 3 %)

14 Drammensregionen interkommunale krisesenter BETZY www.betzykrisesenter.no


Laste ned ppt "Daglig leder drammensregionen interkommunale krisesenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google