Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak 15 botilbud for unge under 18 år som er utsatt for æresrelatert vold Akutt og langtidstiltak Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak 15 botilbud for unge under 18 år som er utsatt for æresrelatert vold Akutt og langtidstiltak Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak 15 botilbud for unge under 18 år som er utsatt for æresrelatert vold Akutt og langtidstiltak Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012

2 Slide nr 2Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2012 / dato: 21.06.2014 Tiltak 15 Botilbud for de under 18 år •OVERORDNA FØRINGER: •styrke det offentliges innsats når det gjelder å tilby beskyttet botilbud for personer som er utsatt for tvangsekteskap eller trusler om dette •Målgruppen er unge som har vært nødt til å bryte med familien •Botilbudene skal tilrettelegges ifht sikkerhet og oppfølging bør variere med hensyn til den utsattes behov •ORGANISERING •Ansvaret er tillagt Barnevernavdelingen i Bufdir og det skal etableres gjennom Bufetat i alle 5 regionene •Innenfor rammene av statlige barnevernets egen organisasjon og organisasjonsapparat •Plasseringsalternativene er: akuttberedskap, institusjons plasser, beredskaps hjem og fosterhjem •Botilbudene skal være differensierte og likeverdige og gi tilpassede tilbud til alle relevante brukergrupper ( felles for alle barneverntiltak)

3 Slide nr 3Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Inntak og plassering. Forutsetter vedtak etter barnevernsloven. Dagtid: Henvendelse fra Barnevernstjenesten Kveld/natt: Politi Barnevernsvakt Fagteam Akuttplasseres av barnevernstjenesten: Institusjon Beredskapshjem Eventuelt Fosterhjem Akuttplasseres av politi/barnevernsvakt: Institusjon eller beredskapshjem

4 Slide nr 4Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 •Plasseringsvedtak •Tiltaksplan •«Forskrifter om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner» Presisering om at man ikke begrense eller nekte bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler annet enn for atferdsplasseret ungdom. - En utfordring for ansatte, samarbeidspartnere og ungdommen Muligheter og begrensninger

5 Slide nr 5Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 INNHOLD I OPPHOLDET Samarbeidsmøter med fagteam, barnevernstjenesten, politi, advokat etc. Skriftlig anmodning fra barnevernstjenesten om sikkerhetsvurdering fra politiet Ofte uavklart trusselbilde ved plassering Kulturkartlegging Familie/ nettverkskartlegging Traumebevisst omsorg Trygge, ivareta i krise Utarbeidelse av sikkerhetsplaner /trygghetsplaner Skole/dagtilbud Aktiviteter Endring av trusselbildet- endring av innholdet Kartlegge styrker og behov - hva videre? Innhold i uavklart tidsperiode Eventuell kontakt med familie/slekt, forutsetter endring av trusselbildet.

6 Hva videre fra akuttopphold? Slide nr 6Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Fra akuttplassering: Institusjon Beredskapshjem Fosterhjem Institusjon, langtid Trusselbildet har endret seg. Tilbakeføring til hjemmet. Forutsetter arbeid med familien

7 Slide nr 7Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Botilbud i region sør - tiltak 15 –1 familiehjem for ungdom, langtids plassering ( operativt fra 2008) konsulent i hvert opptaksområde –1 beredskapshjem for ungdom, korttd ( operativt fra 2011) –1 Fagkonsulent i 50% stilling med base i Buskerud (Hokksund UFS) –Hjemmene er organisatorisk knyttet til ulike ungdoms og familiesentre •BOTID: Fra 13 – 20/23 år – Plasseringsparagrafene i barnevernloven

8 Slide nr 8Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2012 / dato: 21.06.2014 Fosterhjem – tiltak 15 •Knyttet til statlige fosterhjem •Avlastningsordning ( 1 helg pr mnd og 14 dager i sommerferien) •De har fast konsulent som følger opp •Gruppeveiledning : åpen veiledning og temaveiledninger •Tilgang til akuttbistand 24/7 •TFF skolering grunnopplæring og videregående, andre kurspakker • 3 leddet kvalitetssikring på faglig jobbing •VEILEDNINGSGRUPPE FOR FOSTERHJEM •Målgruppe: statlige fosterhjem/deres støttefamilier og kommunale fosterhjem •Tidsbruk: ca 3 timer hver måned •Innhold : åpen veiledning og erfaringsutveksling. Ulike tema : sikkerhetsplaner, traumebevisst omsorg fra rvts, å leve med frykt m/rvts, botilbud for de over 18 år, handlingsplaner/veiledere på tema, familiearbeid/forsoningsarbeid, hva er æresrelatert vold, filmer om tema •Innsøking: Barneverntjenesten søker Fagteam om kommunal veiledning fra HUFS

9 Slide nr 9Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Noen utfordringer for ungdommen •Ensomhet •Sorg •Geografisk beliggenhet •Hvor lenge skal jeg være her?- akuttopphold. •Vil egentlig familien meg så vondt? •Hvem kan jeg stole på? •Hva er ”norsk” frihet? •Jeg ønsker meg ikke en ny familie •Hvordan beskytte min egen identitet? •Hvordan orke å stå i en vanlig hverdag, når faren for kidnapping er overhengende? •Mange «løgner» •STORT press fra familien, hvis det er kontakt med familien.

10 Slide nr 10Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Noen ulike dilemmaer underveis •Kjærester •Prevensjon •Lærere som ønsker balltre i klasserommet •Voldsalarmen •Hvem skal vi være påpasselige for? •Kan det være andre barn i hjemmet? •Hvem kan jeg si jeg er? •Kontakt med familien hvem er trygge? •Ikke røpe seg selv •Kidnappingsforsøk •Forståelse fra samarbeidspartnere •Selvskading •Hvordan møte «Kamelonkompetanse»?

11 Slide nr 11Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Å leve på sperret adresse: •Barnevernsvedtak med sperret adresse/ kode 6 •Registreringer på skole, tannlege, helsestasjon, lege, sykehus, Bup, m.m. •Facebook, msn, bilder, deltakelse i aktiviteter •Obs ved all skriftlig dokumentasjon •Samvær/telefonkontakt med venner/familiemedlemmer •Politiet vurderer til enhver tid sikkerheten og hvilke tiltak som er nødvendige

12 Slide nr 12Tiltak mot tvangsekteskap HUFS 2009 / dato: 21.06.2014 Utfordringer for hjemmene •Hva utsetter jeg meg selv og min familie for? •Forståelse og støtte fra nær familie, skole, samarbeidspartnere ? •Hvilke begrensninger i livsutfoldelse kan vi tåle? •Hva er vi villig til å gjøre for at ungdommen skal være trygg? •Hvordan etisk sette grenser for ungdom som har vært utsatt for ekstrem kontroll? Facebook, telefon, bilder •Hvem skal vi være på vakt for? •Hva skal vi fortelle naboer, skoler?


Laste ned ppt "Tiltak 15 botilbud for unge under 18 år som er utsatt for æresrelatert vold Akutt og langtidstiltak Hokksund ungdoms- og familiesenter 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google