Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Genitale chlamydiainfeksjoner i Norge Hilde Kløvstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 1. juni 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Genitale chlamydiainfeksjoner i Norge Hilde Kløvstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 1. juni 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Genitale chlamydiainfeksjoner i Norge Hilde Kløvstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 1. juni 2006

2 Utfordringer Vanligste bakterielle seksuelt overførbare infeksjon i Norge Økende forekomst Komplikasjoner –men bare hos en liten andel av kvinnene Asymptomatisk infeksjon –for få tester seg

3 Positive trekk Enklere og bedre diagnostikk –amplifiseringsmetoder –flere prøvematerialer –egenprøvetaking mulig Enkel og gratis endosebehandling Økt oppmerksomhet (flere tester seg)

4 Genitale chlamydiainfeksjoner i Norge 1986 -2005

5 Mulige årsaker til den økte forekomsten Reélt økt insidens Flere tester seg Mer målretta prøvetaking Mer sensitive tester

6 Genitale chlamydiainfeksjoner per 100 000/år i Norden, 1999 -2005

7 Antall prøver utført/ andel positive prøver for genital chlamydiainfeksjon i Norge, 1986 -2005

8 Chlamydiadiagnostikk 1986-2004

9 Gårsdagens overvåking av genital chlamydiainfeksjon i Norge Årlige summariske innmeldinger fra landets medisinsk mikrobiologiske avdelinger –Antall prøver tatt –Antall positive prøver 2004 –Kjønn og aldersgruppe fordelte data fra 11 medisinsk mikrobiologiske avdelinger

10 Forsterket overvåking fra 2005 Rapportering fra medisinsk mikrobiologiske avdelinger X 1 (2) per år Alle laboratoriebekreftede sykdomshendelser med chlamydiainfeksjon (uro-genitalt, analt) –Dato for prøvesvar (mottat prøve) –Kjønn –Fødselsår –Bostedskommune

11 Genitale chlamydiainfeksjoner i Norge 2005 Kjønn og aldersfordeling

12 Tilfeller av genitale chlamydiaineksjoner meldt til MSIS i 2005. Insidensrate per 100 000 innbyggere/år

13 Rapportering Liste over antall tilfeller per kommune på www.fhi.no/smittevern - statistikk og overvåking www.fhi.no/smittevern Rapport til kommuneleger –Data fordelt på kjønn og aldersgruppe per kommune –Fylkesvise tabeller sendt per e-post www.msis.no –Kjønn –Fødselsår –Fylke

14 Data fra Reseptregisteret Utlevering av Azithromycin Antall utleveringer Azithromyzin 2005 –Engansdose 1000mg 32 143 – 2000mg 7 056 (antall diagnostiserte tilfeller 19 973) Indikerer partnerbehandling uten diagnostisering og smitteoppsporing?

15 Smittevernstrategier Forebygge smitteoverføring –Endret seksualatferd Informasjon til målgruppa kondomtilgjengelighet Finne de smittede –Tidlig diagnostisering Forbedring av testmulighetene –Smitteoppsporing –Informasjon til målgruppa og helsetjenesten

16 Oppsummering Økende forekomst –2005 toppår i antall diagnostiserte tilfeller Flere tester seg, men.. –Øke tilgjengelighet til testing (spes unge gutter) –Tenke utradisjonelt Høyest insidens i Finnmark og Troms (dobbelt så høy som landsgjennomsnittet) Forsterke smitteoppsporing


Laste ned ppt "Genitale chlamydiainfeksjoner i Norge Hilde Kløvstad Nasjonalt folkehelseinstitutt 1. juni 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google