Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging"— Utskrift av presentasjonen:

1 EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging
Line Vold Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt April 2007

2 Overvåkning av EHEC og HUS
Smittesporing og oppfølging av alle pasienter smittet i Norge Ikke nærmere tidsavgrenset prosjekt

3 1. Overvåkning av EHEC og HUS
Enterohaemorrhagisk Escherichia coli infeksjon Laboratorie diagnose Påvisning av EHEC Hemolytisk uremisk syndrom Klinisk diagnose

4 Klinikk EHEC-infeksjon HUS Vandig/blodig diaré Varighet 4-10 dager
barn og eldre - mer alvorlig sykdom. Komplikasjon HUS (<1 - 10% av barn under 5 år) Inkubasjonstid 3-4 dager (1-14 dager) HUS microangiopatisk hemolytisk anemi thrombocytopeni akutt nyresvikt 2-7 dager etter første diaresymptomer. Letalitet hos barn 3-5%, Rundt 10% utvikler kronisk nyresvikt.

5 EHEC 1994 – 2006 Antall meldte av hver serotype per år

6 HUS meldt MSIS som komplikasjon til EHEC 1997-2006

7 Varsling/Melding EHEC infeksjoner meldingspliktige siden 1995
E coli O103 utbruddet i 2006 EHEC & HUS Meldings- og varslingspliktige sykdommer, i henhold til MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 1-2.

8 Varsling Hvem skal varsle? Til hvem?
Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av disse sykdommene Til hvem? Kommunelegen (alternativt Folkehelseinstituttet ) Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet Kommunelegen skal i tillegg varsle Fylkesmannen og Mattilsynet Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av disse sykdommene, skal umiddelbart varsle kommunelegen. Dersom kommunelegen ikke kan varsles, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles. Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakta, tlf Kommunelegen skal i tilegg varsle Fylkesmannen og Mattilsynet (tlf 0640). Lege Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av disse sykdommene, skal umiddelbart varsle kommunelegen. Dersom kommunelegen ikke kan varsles, skal Folkehelseinstituttet umiddelbart varsles.

9 Gjensidig varsling Mattilsyn – Kommunelege
Anbefaler samarbeidsavtale Avtal arbeidsfordeling på forhånd! Intervjuer, prøvetaking mat/miljø, informasjon… Lovverket når det gjelder gjensidig varsling

10 2. Smittesporing og oppfølging av alle innenlandsmittede pasienter
Ved mistanke om innenlands smitte kommunelegen iverksetter smittesporing rundt tilfellene Tett samarbeid kommunelege - lokalt Mattilsynet en forutsetning

11 Ansvarsfordeling Kommunelegen har ansvar for å smittesporing, utbruddsutredning og iverksette smitteverntiltak blant befolkningen i kommunen Mattilsynet har ansvaret for sporing og smitteverntiltak på dyr/mat siden.

12 Smittesporing rundt EHEC og HUS tilfelle
Kommunelegen: Intervju (evt utført av MT med samtykke fra pasientene) Mattilsynet: Inspeksjon i hjemmet Event prøveuttak Mat dyr

13 Intervju Samtykke til intervju Intervju utføres av
Innhentes av legen Intervju utføres av Kommunelegen Mattilsynet Hygienesykepleier Forslag til intervjuskjema fås hos Fhi

14 Prøveuttak En rekke matvarer har gitt utbrudd
Tenk drøvtyggere og mat som kan forurenses med drøvtygger avføring Eks kjøttprodukter, salat, eplejuice Mat som kan kryssforurenses Hva spises uten varmebehandling? Kontakt med dyr? Rådfør med laboratoriet Dersom det ikke foreligger pasientisolat, vurder eventuelt å avvente analyser

15 Hvor sendes intervju og rapporter?
Kopi av utfylt intervjuskjema samt rapport fra hjemmebesøk og prøvetakingsresultater sendes kommunelegen, med kopi til FHI.

16 Hva gjøres med rapportene ved FHI?
Sammenholder resultatene fra pasienter Er det fellestrekk fra flere pasienter? Utbruddsetterforskning

17 3. Prospektivt studie av HUS pasienter
På planleggings stadiet På Nordisk nivå? Møte i København 7-8 mai Møte m klinkere avholdt Interesse for et prosjekt Generelle risikofaktorer? Sykdomsbyrde i Norge knyttet til EHEC?

18 Spørsmål? Synspunkter – innspill velkomne!

19 Meldingsgangen i MSIS Mikrobiologisk lab. Referanselab.
MSIS, Folkehelseinstituttet Ved klinisk melding vil de ikke motta skjema fra labben. Skal varsle kommunelegen! Oss også? Prøvesvar + Lege i eller utenfor sykehus Kommunelegen


Laste ned ppt "EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google