Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging Line Vold Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt April 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging Line Vold Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt April 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging Line Vold Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt April 2007

2 1. Overvåkning av EHEC og HUS 2. Smittesporing og oppfølging av alle pasienter smittet i Norge •Ikke nærmere tidsavgrenset prosjekt

3 1. Overvåkning av EHEC og HUS l Enterohaemorrhagisk Escherichia coli infeksjon –Laboratorie diagnose  Påvisning av EHEC l Hemolytisk uremisk syndrom –Klinisk diagnose

4 Klinikk EHEC-infeksjon –Vandig/blodig diaré Varighet 4-10 dager  barn og eldre - mer alvorlig sykdom. –Komplikasjon  HUS (<1 - 10% av barn under 5 år) –Inkubasjonstid 3-4 dager –(1-14 dager) HUS  microangiopatisk hemolytisk anemi  thrombocytopeni  akutt nyresvikt –2-7 dager etter første diaresymptomer. –Letalitet hos barn 3-5%, –Rundt 10% utvikler kronisk nyresvikt.

5 EHEC 1994 – 2006 Antall meldte av hver serotype per år

6 HUS meldt MSIS som komplikasjon til EHEC 1997-2006

7 Varsling/Melding l EHEC infeksjoner meldingspliktige siden 1995  E coli O103 utbruddet i 2006 l 21.12.2006 EHEC & HUS –Meldings- og varslingspliktige sykdommer, i henhold til MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 1-2.

8 Varsling l Hvem skal varsle? –Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av disse sykdommene l Til hvem? –Kommunelegen (alternativt Folkehelseinstituttet ) –Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet –Kommunelegen skal i tillegg varsle Fylkesmannen og Mattilsynet

9 Gjensidig varsling l Mattilsyn – Kommunelege –Anbefaler samarbeidsavtale –Avtal arbeidsfordeling på forhånd!  Intervjuer, prøvetaking mat/miljø, informasjon… l Lovverket når det gjelder gjensidig varsling

10 2. Smittesporing og oppfølging av alle innenlandsmittede pasienter l Ved mistanke om innenlands smitte –kommunelegen iverksetter smittesporing rundt tilfellene l Tett samarbeid kommunelege - lokalt Mattilsynet en forutsetning

11 Ansvarsfordeling l Kommunelegen har ansvar for å smittesporing, utbruddsutredning og iverksette smitteverntiltak blant befolkningen i kommunen l Mattilsynet har ansvaret for sporing og smitteverntiltak på dyr/mat siden.

12 Smittesporing rundt EHEC og HUS tilfelle l Kommunelegen: –Intervju (evt utført av MT med samtykke fra pasientene) l Mattilsynet: –Inspeksjon i hjemmet –Event prøveuttak  Mat  dyr

13 Intervju l Samtykke til intervju –Innhentes av legen l Intervju utføres av –Kommunelegen –Mattilsynet –Hygienesykepleier l Forslag til intervjuskjema fås hos Fhi

14 Prøveuttak l En rekke matvarer har gitt utbrudd l Tenk drøvtyggere og mat som kan forurenses med drøvtygger avføring – Eks kjøttprodukter, salat, eplejuice – Mat som kan kryssforurenses – Hva spises uten varmebehandling? l Kontakt med dyr? l Rådfør med laboratoriet l Dersom det ikke foreligger pasientisolat, vurder eventuelt å avvente analyser

15 Hvor sendes intervju og rapporter? l Kopi av utfylt intervjuskjema samt rapport fra hjemmebesøk og prøvetakingsresultater sendes kommunelegen, med kopi til FHI.

16 Hva gjøres med rapportene ved FHI? l Sammenholder resultatene fra pasienter l Er det fellestrekk fra flere pasienter? l Utbruddsetterforskning

17 3. Prospektivt studie av HUS pasienter l På planleggings stadiet l På Nordisk nivå? –Møte i København 7-8 mai l Møte m klinkere avholdt –Interesse for et prosjekt l Generelle risikofaktorer? l Sykdomsbyrde i Norge knyttet til EHEC?

18 l Spørsmål? l Synspunkter – innspill velkomne!

19 Meldingsgangen i MSIS Mikrobiologisk lab. Lege i eller utenfor sykehus Kommunelegen MSIS, Folkehelseinstituttet Referanselab.


Laste ned ppt "EHEC-infeksjoner og HUS: overvåking, smittesporing og oppfølging Line Vold Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt April 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google