Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Utfordringer for Troms-kommunene- -Sett fra Fylkesmannen- Bård M. Pedersen, assisterende fylkesmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Utfordringer for Troms-kommunene- -Sett fra Fylkesmannen- Bård M. Pedersen, assisterende fylkesmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Utfordringer for Troms-kommunene- -Sett fra Fylkesmannen- Bård M. Pedersen, assisterende fylkesmann

2 Hvorfor reform ? Flere kronikere Flere eldre Utgiftseksplosjon Erfaring: Mange ”faller mellom stoler”

3 Konsekvenser og momenter Flytting av oppgaver/ansvar Medfinansieringsansvar Økt samarbeid mellom kommuner Fastere grep om fastlegene

4 Flytter oppgaver Flytte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene Kommunene skal drive mer forebyggende arbeid Kommunene skal drive mer aktiv behandling Kommunene skal drive mer rehabilitering

5 Utfordring 1: Mer folkehelsearbeid Store ambisjoner om økt kommunal innsats og kommunale tjenester. Et paradigmeskifte i kommunal folkehelsefokus må til?

6 Troms fylke

7 Kommunebarometer Inntekt - lav Andel av bosatte personer 17 år og over med bruttoinntekt under kr. 100 000 Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Utdanning - grunnskole a) Andelen personer i aldersgruppen 30-39 år med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Sosialhjelptilfeller Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. Registrerte tilfeller i løpet av året etter alder, sett i forhold til folkemengden i de aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året etter. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Anmeldte lovbrudd Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere: Lovbrudd i alt, Forbrytelser og Lovbruddsgruppene: Annen vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Narkotikakriminalitet. Etter gjerningskommune. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjerte-kardødelighet (0-74 år) Antall døde av hjerte-karsykdom i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjemmeboere med høy timeinnsats Andel hjemmeboere med høy timeinnsats, i prosent av totalt antall mottakere av hjemmetjenester. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Kommunebarometer Inntekt - lav Andel av bosatte personer 17 år og over med bruttoinntekt under kr. 100 000 Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Utdanning - grunnskole a) Andelen personer i aldersgruppen 30-39 år med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Sosialhjelptilfeller Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. Registrerte tilfeller i løpet av året etter alder, sett i forhold til folkemengden i de aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året etter. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Anmeldte lovbrudd Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere: Lovbrudd i alt, Forbrytelser og Lovbruddsgruppene: Annen vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Narkotikakriminalitet. Etter gjerningskommune. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjerte-kardødelighet (0-74 år) Antall døde av hjerte-karsykdom i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, aldersstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjemmeboere med høy timeinnsats Andel hjemmeboere med høy timeinnsats, i prosent av totalt antall mottakere av hjemmetjenester. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Kommunebarometer Inntekt - lav Andel av bosatte personer 17 år og over med bruttoinntekt under kr. 100 000 Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Utdanning - grunnskole a) Andelen personer i aldersgruppen 30-39 år med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Sosialhjelptilfeller Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. Registrerte tilfeller i løpet av året etter alder, sett i forhold til folkemengden i de aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året etter. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Anmeldte lovbrudd Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere: Lovbrudd i alt, Forbrytelser og Lovbruddsgruppene: Annen vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Narkotikakriminalitet. Etter gjerningskommune. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjemmeboere med høy timeinnsats Andel hjemmeboere med høy timeinnsats, i prosent av totalt antall mottakere av hjemmetjenester. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Kommunebarometer Inntekt - lav Andel av bosatte personer 17 år og over med bruttoinntekt under kr. 100 000 Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Utdanning - grunnskole a) Andelen personer i aldersgruppen 30-39 år med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Sosialhjelptilfeller Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. Registrerte tilfeller i løpet av året etter alder, sett i forhold til folkemengden i de aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året etter. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Anmeldte lovbrudd Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere: Lovbrudd i alt, Forbrytelser og Lovbruddsgruppene: Annen vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Narkotikakriminalitet. Etter gjerningskommune. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjemmeboere med høy timeinnsats Andel hjemmeboere med høy timeinnsats, i prosent av totalt antall mottakere av hjemmetjenester. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Kommunebarometer Inntekt - lav Andel av bosatte personer 17 år og over med bruttoinntekt under kr. 100 000 Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Utdanning - grunnskole a) Andelen personer i aldersgruppen 30-39 år med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Sosialhjelptilfeller Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. Registrerte tilfeller i løpet av året etter alder, sett i forhold til folkemengden i de aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året etter. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Anmeldte lovbrudd Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere: Lovbrudd i alt, Forbrytelser og Lovbruddsgruppene: Annen vinningskriminalitet, Voldskriminalitet og Narkotikakriminalitet. Etter gjerningskommune. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Hjemmeboere med høy timeinnsats Andel hjemmeboere med høy timeinnsats, i prosent av totalt antall mottakere av hjemmetjenester. Klikk for å gå til tidsserie for denne indikatoren. Torsken kommune

8 Målselv kommune

9 Verktøy for å framskaffe folkehelsedata på kommunenivå Kommunehelseprofiler www.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofilerwww.helsedirektoratet.no/kommunehelseprofiler Kommunebarometeret http://nesstar.shdir.no/kommunebarometer/ Norgeshelsa www.fhi.no Kostra www.ssb.no/kostra Helsebiblioteket www.helsebiblioteket.no

10 Utfordring 2: Kompetanse Folkehelsekompetanse Legekompetanse Støttespillere –Veiledning –IKS

11 Utfordring 3: IKS? Nok et område med IKS Mange interkommunale samarbeidsavtaler Styring & samhandling-dilemmaer

12 Utfordring 4: Mye vil ha mer? Bedre barnevern koster mer, MYE mer Parallell til IKS-barnevern? Økonomi: –Usikkerhet/erfaringer fra tidligere –Negativt handlingsrom?

13 Utfordring 5: Kommunestørrelse Halvparten av alle norske kommuner har færre enn 5000 innbyggere ”- Skal vi få til bedre helsetjenester, må mer av behandlingen flyttes ut i kommunene. Men de fleste av dagens kommuner er for små til å kunne påta seg ansvaret alene. Samhandlingsreformen vil kreve at kommuner samarbeider tettere”. (Helseministeren)

14 Kommune-Troms: Befolkning i kommuner: >50.000: 1 20.000-50.000: 1 10.000-19.999: 1 5.000-9.999:2 3.000-4.999:5 1.000-2.999:12 <1.000:3

15 Veien videre …….Noen dilemmaer og mange utfordringer….. Folkehelsearbeid mer viktig enn noen gang Omfattende IKS(Vertskommune eller Samkommune) Bedre tjenester – mer tjenester? Kompetansekrav på flere områder Generalistkommunen under press? Regjeringen: Krav til effektive løsninger


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Utfordringer for Troms-kommunene- -Sett fra Fylkesmannen- Bård M. Pedersen, assisterende fylkesmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google