Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge Ingunn Harstad Stipendiat/lungelege ved NTNU / St.Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge Ingunn Harstad Stipendiat/lungelege ved NTNU / St.Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge Ingunn Harstad Stipendiat/lungelege ved NTNU / St.Olavs Hospital

2

3 Epidemiologisk situasjon i Norge Aktiv TB 250-300 nye tilfeller av aktiv TB årlig Eldre nordmenn smittet for lenge siden, aktiv sykdom når redusert av annen sykdom Yngre utenlandsfødte, smittet i hjemlandet, har oftere ekstrathoracal tuberkulose Over 80% av tilfellene er reaktivering av tidligere smitte- ikke nysmitte

4 Latent tuberkulose Ca 10% av smittede utvikler aktiv tuberkulose, avhengig av risikofaktorer! 366 fikk forebyggende behandling i 2005, av disse er 226 utenlandsfødte Forebyggende behandling reduserer reaktivering med 60-90% Lite brukt i Norge tidligere, anbefalt i ny veileder januar 2003

5 Hvordan kan tuberkulose forebygges? Stoppe smitteoverføring- rask diagnose og behandling av smitteførende, isolering BCGvaksine- reduserer primærtuberkulose utvikle nye vaksiner Behandle latent tuberkulose med medisiner: hindre utvikling av aktiv tuberkulose Generell bedring av leveforhold-

6 Pliktig tuberkulosekontroll Risikogrupper: 1: Alle fra høyrisikoland som skal være mer enn 3 mnd i landet 2: Asylsøkere og flyktninger 3: Helsearbeidere og lærere som har vært i høyrisikoland over 3 mnd og skal tilbake i jobb Medisinsk risiko for smitte eller sykdom Undersøkelser: Tuberkulinundersøkelse av alle, Rtg thorax av alle over 15 år

7 Tuberkuloseundersøkelser hos asylsøkere som ankommer Tanum Utreise/ forsvunnet Utreise Informasjon Ikke vurdert /ikke mottatt Informasjon Ikke vurdert /ikke mottatt Behandling Aktiv/latent TB Kommune 2 Løren Mottak behandling Ikke møtt Utreise/ forsvunnet Spesialist Vurdering/ undersøkelse MSIS- melding Tub.ko- ordinator Diagnose- stasjonen Tanum undersøkelse Kommune 1 Vurdering Flyttet helse- foretak Aktiv TB Suspekt TB Avkreftet TB Informasjon / asylsøker flytting Inform.sendes Henvisning spesialist Henvisning spesialist epikrise

8

9 Hvorfor gjøre en studie? Hvordan kan nye tilfeller av aktiv tuberkulose hos innvandrere i Norge forhindres? Hvordan kan en oppnå best mulig og målrettet behandling av latent tuberkulose? Ser på risikoforhold hos den enkelte innvandrer og innvandrergrupper før og etter ankomst Norge og helsetjenestens møte med problemet

10 Hva forventes å komme ut av prosjektet Kartlegging av hvordan henvisningskjeden fungerer Kartlegging av hva som karakteriserer alle asylsøkere som kommer i en gitt periode mht risk for tuberkulose Hvordan fungerer forebyggende behandling i dag Hva kan vi endre for å få en velfungerende oppfølging der de riktige får forebyggende behandling Reise nye problemstillinger som kan undersøkes videre

11 Kommunelegens rolle Jeg ønsker samarbeid og feed back Dere vil få mange registreringsskjema til utfylling Resultatene blir publisert Fører til en bedre /enklere behandling av innvandrere mht tuberkulose?


Laste ned ppt "Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge Ingunn Harstad Stipendiat/lungelege ved NTNU / St.Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google