Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge
Ingunn Harstad Stipendiat/lungelege ved NTNU / St.Olavs Hospital

2

3 Epidemiologisk situasjon i Norge
Aktiv TB nye tilfeller av aktiv TB årlig Eldre nordmenn smittet for lenge siden, aktiv sykdom når redusert av annen sykdom Yngre utenlandsfødte, smittet i hjemlandet, har oftere ekstrathoracal tuberkulose Over 80% av tilfellene er reaktivering av tidligere smitte- ikke nysmitte

4 Latent tuberkulose Ca 10% av smittede utvikler aktiv tuberkulose, avhengig av risikofaktorer! 366 fikk forebyggende behandling i 2005, av disse er 226 utenlandsfødte Forebyggende behandling reduserer reaktivering med 60-90% Lite brukt i Norge tidligere, anbefalt i ny veileder januar 2003

5 Hvordan kan tuberkulose forebygges?
Stoppe smitteoverføring- rask diagnose og behandling av smitteførende, isolering BCGvaksine- reduserer primærtuberkulose utvikle nye vaksiner Behandle latent tuberkulose med medisiner: hindre utvikling av aktiv tuberkulose Generell bedring av leveforhold-

6 Pliktig tuberkulosekontroll
Risikogrupper: 1: Alle fra høyrisikoland som skal være mer enn 3 mnd i landet 2: Asylsøkere og flyktninger 3: Helsearbeidere og lærere som har vært i høyrisikoland over 3 mnd og skal tilbake i jobb Medisinsk risiko for smitte eller sykdom Undersøkelser: Tuberkulinundersøkelse av alle, Rtg thorax av alle over 15 år

7 Tuberkuloseundersøkelser hos asylsøkere som ankommer Tanum
Aktiv TB Suspekt TB Løren Mottak behandling Diagnose- stasjonen Informasjon/ asylsøker Informasjon Ikke vurdert /ikke mottatt Avkreftet TB Informasjon Ikke vurdert /ikke mottatt Kommune 1 Vurdering flytting Kommune 2 Inform.sendes Henvisning spesialist Utreise/ forsvunnet Utreise/ forsvunnet Henvisning spesialist epikrise epikrise Utreise Spesialist Vurdering/ undersøkelse Ikke møtt Flyttet helse- foretak Behandling Aktiv/latent TB MSIS- melding Tub.ko- ordinator

8

9 Hvorfor gjøre en studie?
Hvordan kan nye tilfeller av aktiv tuberkulose hos innvandrere i Norge forhindres? Hvordan kan en oppnå best mulig og målrettet behandling av latent tuberkulose? Ser på risikoforhold hos den enkelte innvandrer og innvandrergrupper før og etter ankomst Norge og helsetjenestens møte med problemet

10 Hva forventes å komme ut av prosjektet
Kartlegging av hvordan henvisningskjeden fungerer Kartlegging av hva som karakteriserer alle asylsøkere som kommer i en gitt periode mht risk for tuberkulose Hvordan fungerer forebyggende behandling i dag Hva kan vi endre for å få en velfungerende oppfølging der de riktige får forebyggende behandling Reise nye problemstillinger som kan undersøkes videre

11 Kommunelegens rolle Jeg ønsker samarbeid og feed back
Dere vil få mange registreringsskjema til utfylling Resultatene blir publisert Fører til en bedre /enklere behandling av innvandrere mht tuberkulose?


Laste ned ppt "Forebygging av tuberkulose blant innvandrere i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google