Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veksthuset Molde 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt; –Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veksthuset Molde 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt; –Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Veksthuset Molde

3

4 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt; –Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning (de fleste); - Gruppeterapi, familieterapi, rus/avhengighet, gestaltterapi, kunst/uttrykksterapi, psykisk helse, helsesøster, barn/familie og ledelse Veksthuset Molde

5 Målgruppe: Rusavhengige 18 - 40 år Narkotika og blandingsmisbruk Kvinner/menn Modell: Fellesskapet som metode Familie- og nettverksorientert fokus Helhetlig tilnærming med ulike terapeutiske metoder Utstrakt samhandling med lokalsamfunnet Veksthuset Molde

6 Grunnpilarene i behandlingen vår: –Respekt –Ansvarlighet –Mestring –Relasjon Veksthuset Molde

7 Vi tror at: –endring er mulig –hver enkelt har ressurser til å nå sine mål og ressurser til å hjelpe andre –det ikke finnes vanskelige mennesker, bare vanskelige situasjoner –hver enkelt har mulighet til å gjøre valg, selv om situasjonen er vanskelig –valg, handlinger og konsekvenser henger sammen Veksthuset Molde

8 DØGNBEHANDLING = FASE 1 (6-12 mnd) –Delt inn i 3 faser: Kartlegging Fordypning Integrering –Fasene viser utviklingen gjennom døgnbehandlingen Lengde varierer med behov –Strukturerer innholdet; slipper å forholde seg til ”alt” samtidig Veksthuset Molde

9 Kartleggingsfasen; –sitt eget opplegg på dagtid i egne lokaler –trygghet, tid og ro –fysisk aktivitet for å dempe uro –tett oppfølging av ansatte –grundig kartlegging/utredning. Bestemme lengde på døgnbehandling –utarbeide behandlingsplan Veksthuset Molde

10 Fordypningsfasen; –gå inn i temaer man trenger å jobbe med –identitet –her og nå; hvem er jeg i relasjon til andre –fortid; hva har vært med på å forme meg så langt –bearbeide eventuelle traumer Veksthuset Molde

11 Integreringsfasen; –hvordan bruke det jeg har lært om meg selv –orientere meg ut; fritid –trene på ferdigheter –bidra med mine ressurser til andre i fellesskapet

12 Respekt, ansvarlighet, mestring, relasjon Hvordan jobber vi med dette? Veksthuset Molde Fellesskapet som metode Individualterapi Økonomi Bolig Arbeid/utdanning Familie og nettverk Foreldreveiledning Kvinnefokus Ruskartlegging

13 Veksthuset Molde Fellesskapet som metode Strukturert miljøterapi Gruppeterapi Fasene

14 INNTAKSPROSESSEN Poliklinikken Henvendelse (formell/uformell) Henvisning + Vurdering (fra vurderingsinstans) Vurderes av inntaksteam ved VHM Tildeling av inntaksdato (gjøres innen 30 virkedager innen behandlingsfristen) Tildeling av kontaktperson ved Poliklinikken (følger gjennom hele behandlingen) Individuell oppfølging (møter og telefon) Avrusning i godkjent avrusningsinstitusjon/alternativt levere rene urinprøver Ingen lineær prosess, nødvendigvis. Fleksibilitet nødvendig, og mye motivasjonsarbeid! Veksthuset Molde

15 ETTERVERN = FASE 2 og 3 (+/- 15 mnd) -Lengde i de ulike fasene varierer etter behov -Mye uformell kontakt, i tillegg til faste avtaler/grupper

16 Veksthuset Molde Fase 2 - videreføring: –Veksthusets ettervernsbolig –Arbeid/skole 4 dager i uken –Fast fritidsaktivitet –Gruppe, og individuell oppfølging, 1 dag pr uke –Ansatt til stede i boligen 1 kveld/dag pr uke –Forventninger om noe innsats/deltakelse i døgnbehandlingen på kveld

17 Veksthuset Molde Fase 3 – etablering: –Flytte ut i egen bolig –Full jobb/skole –Fortsette med fritidsaktivitet –Deltakelse i gruppe på Veksthuset 1 gang pr mnd –Besøk av kontaktperson fra Veksthuset 1 gang/mnd

18 Veksthuset Molde ANSVARSGRUPPE Opprettes ved inntak Har minimum 4 møter i løpet av behandlingen Består av alle sentrale samarbeidspartnere rundt brukeren Ledes av Veksthuset frem til fase 3; da overtar hjemkommunen denne rollen

19 Samhandling Samhandlingskoordinator, 3 stillinger Samhandlingsnettverk KoRus samarbeid ”Dugnad” Integreringstiltak RIM/Brygga Relasjonsbygging ”veien blir til mens man går”


Laste ned ppt "Veksthuset Molde 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt; –Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google