Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnespor i spesialisthelsetjenesten Molde, 16.mars ”Pårørendes rettigheter og muligheter” Prosjektleder for BIRUS Mette Grytten, Kompetansesenter rus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnespor i spesialisthelsetjenesten Molde, 16.mars ”Pårørendes rettigheter og muligheter” Prosjektleder for BIRUS Mette Grytten, Kompetansesenter rus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnespor i spesialisthelsetjenesten Molde, 16.mars ”Pårørendes rettigheter og muligheter” Prosjektleder for BIRUS Mette Grytten, Kompetansesenter rus – Midt-Norge

2 Hvordan er situasjonen for barna i familier med rusvansker  Flere har helseproblem av både fysisk og psykisk karakter, flere har adferdsvansker, flere har skoleproblem, utsatt for flere ulykker, flere blir mobbet  Flere får rusproblemer, blir kriminelle, har tilpasningsvansker  Høy forekomst av psykiske overgrep, fysiske overgrep, seksuelle overgrep  Ofte kaotiske familieforhold  Mange lever i familier som ofte er preget av materiell og kulturell fattigdom, ensomme, marginaliserte og uten nettverk  Enkelte lever skjult bak krystallysekroner og champagneglass  Stress-situasjon selv når symptom er fraværende  Har mange spørsmål og få svar Hvorfor kan ikke pappa bare slutte å drikke..? (jente 12 år )

3 Barn er pårørende – uansett alder!  150 000 barn i Norge lever med en voksen som misbruker alkohol  Adferdsendringen ved rusbruk er skadelig for barna  Barna opplever skyld, skam, redsel og tar mye ansvar  Barna bærer ofte på tyngende hemmeligheter  Den voksne kan bruke flere år på sin behandling, men barndommen er NÅ! (Frid Hansen, Borgestadklinikken)

4 Forankring av barneperspektivet  Lov om pasientrettigheter. § 3-3.  Lov om sosiale tenester § 6-1  Lov om barneverntenester § 6-4  Opptrappingsplanen for rusfeltet, 2008  Oppdragsbrev frå hdir for 2009  Regionalt rusprogram, handlingsplan fram til 2010  Rundskriv IS-5/2006 frå Sosial- og helsedirektoratet: Oppfølging av barn til psykisk syke/og eller rusavhengige foreldre  Helsepersonelloven (ny) § 10 a, § 25-3., (ny) § 3-7a (endringer gjeldende fra 01.01.2010)

5 Barn har egne rettigheter  Helsepersonelloven fra 01.01.2010:  Barn har krav på informasjon og nødvendig oppfølging  Enhetene skal ha barneansvarlig personell

6 BIRUS 2009 – 2011 Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vankser Visjon: Barnespor i spesialisthelsetjenesten Barn (0-23 år) av psykisk syke og rusmisbrukere som kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge, skal få nødvendig informasjon og oppfølging.

7 Hva ønsker vi å oppnå i BiRus?  Behandlingsenhetene skal få kunnskap og rutiner for å ivareta barnas behov  Foreldrene får økt innsikt og kunnskap om hvordan de kan ivareta barnas behov  Barna skal få informasjon og nødvendig oppfølging  Utvikle BARNESPORBARNESPOR

8 Gi enkle råd til foreldrene  Snakke med barna, unngå hemmelighold  Unngå å gi barna for mye ansvar  Unngå å la barna ta del i voksnes konflikter  Hjelp barnet med venner og interesser utenfor hjemmet  Gjøre hyggelige ting sammen med barna

9 Kommunale tilbud  BAPP – samtalegrupper for barn og ungdommer  ICDP – program for foreldreveiledning  VIT – veiledningstilgbud for familier med barn i alderen 8 – 16 år Spør i egen kommune om tilgjengelige tilbud!


Laste ned ppt "Barnespor i spesialisthelsetjenesten Molde, 16.mars ”Pårørendes rettigheter og muligheter” Prosjektleder for BIRUS Mette Grytten, Kompetansesenter rus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google