Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING K ort presentasjon av hva vi ser så langt Heming Sand, organisasjonsutvikler Brisk Kompetansesenter AS - Sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING K ort presentasjon av hva vi ser så langt Heming Sand, organisasjonsutvikler Brisk Kompetansesenter AS - Sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING K ort presentasjon av hva vi ser så langt Heming Sand, organisasjonsutvikler Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

2 METODEUTVIKLING INNEN ARR 10 deltakere (per inntak) Fase 1 og 2 (12 + 12 uker) Nasjonalt satsingsprosjekt: 3 fylker Brisk Kompetansesenter leverandør av tjenesten for NAV Møre og Romsdal Oppstart januar 2010 Tjenesteområde 4; Ålesund, Giske, Skodje, Sykkylven, Stranda, Norddal, Ørskog, Haram, Sandøy, Sula) Innsøker: NAV lokal

3 Målgruppe Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - Personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Tilbudet er rettet mot personer med usikre yrkesmessige forutsetninger og et sammensatt bistandsbehov i skjæringspunktet mellom arbeid og helse.

4 Fase I Fase II ARR konseptet - helhetlig tilnærming til arbeidsrettet aktivitet Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - 1. Karriere- veiledning 2. Fysisk aktivitet og livsstil 3. Mestring og motivasjon 4. Oppfølging i arbeidslivet ARBEID OG AKTIVITET

5 Ikke bare tall og statistikk…….

6 Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

7 Utgangspunkt for vår ARR Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - 1.Hvorfor er mange på utsiden av arbeidsmarkedet? 2.Hvorfor blir mange sykemeldte langtidssykemeldte? 3.Hva gjør andre ARR? 4.Hva er utfordringene i nye NAV? 5.Hva er våre erfaringer som attføringsbedrift? 6.Hvilken kompetanse har vi eller kan kjøpe inn? 7.Hva tror vi på?

8 Fase I Fase II ARR konseptet - helhetlig tilnærming til arbeidsrettet aktivitet Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - 1. Karriere- veiledning 2. Fysisk aktivitet og livsstil 3. Mestring og motivasjon 4. Oppfølging i arbeidslivet ARBEID OG AKTIVITET

9 1. Karriere- veiledning ARBEID OG AKTIVITET Karriereveiledning SIT interessetest og SCI-A karriereveiledning Funksjonsvurdering arbeid/helse Vurdering av psykomotorisk fysioterapeut Veiledningspedagog/arbeidspsykolog Arbeidsutprøving Veiledningssamtaler i forkant og overgang til arbeid Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - l

10 Fysisk aktivitet og livsstil Individuell treningsveiledning Innføring i elementær treningslære Aktiviteter: stavgang, turgruppe, bevegelsesglede, lek & moro etc. Bevegelsesgruppe v/psykomotorisk fysioterapeut ”Bra Mat bedre helse” Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - l 2. Fysisk aktivitet og livsstil ARBEID OG AKTIVITET

11 3. Mestring og motivasjon Mestring og motivasjon Motivasjonssamtaler Fokus på ressurser og muligheter Bruk av arbeidspsykolog Kommunikasjonsstil og gruppearbeid Livsstyrketrening Teamøvelser SMART handlingsplan Opplæring i elementær databruk Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - l 2. Fysisk aktivitet og liv ARBEID OG AKTIVITET

12 4. KUNNSKAP OM ARBEIDSLIVET Kunnskap om arbeidslivet Kunnskap om aktuelle yrker og kompetansekrav Kjennskap til lokalt arbeidsmarked Tilretteleggingsmuligheter CV, presentasjonsbrev, jobbsøketeknikker Ergonomi Trening i jobbintervju Besøk på arbeidsplass Hva forventer en arbeidsgiver Arbeidspraksis i fase II Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter - ARBEID OG AKTIVITET

13 Hvem er deltakere?

14 Hvem er deltakere (2)?

15 Resultat

16 Tolkning av resultat Liten formidlingsprosent Videre i andre tiltak Avklaring mot behandling/ufør Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

17 Fra brukerevaluering (1) a) Vil du anbefale tiltaket til andre som kan trenge det? b) Er du mer klar for arbeid nå enn ved oppstart?

18 Fra brukerevaluering (2) 8/9 opplever ARRM tilbudet som svært nyttig 9/9 opplever individuelle samtaler med HR konsulent som svært nyttig og har bidratt til økt forståelse av egen situasjon og endringsvilje 9/9 beskriver gruppetilbudene som svært gode, og av høy kvalitet. 9/9 opplever å se muligheter i seg selv og i arbeidsmarkedet etter fase 1 9/9 vil anbefale kurset til andre som kan trenge det.

19 Evalueringer viser (1) Deltakerne erfarer at tiltaket har bidratt til: - økt tro på egne ressurser og muligheter - økt motivasjon for arbeid - gode prosesser i forkant og i overgang til arbeid - gode samarbeidsrutiner og oppfølging fra HR konsulent og AG - Individuell oppfølging av fast HR konsulent, ser ut til å være en viktig del av tilbudet for den enkelte deltaker Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

20 Evalueringer viser (2) -Konseptet med fase 1 og 2 ser ut til å fungere (men individuelle behov) -Gruppetilnærming kan være positivt -Fysisk aktivitet oppleves som nyttig -Behov for mer informasjon fra NAV -Kartlegging ved fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut oppleves av flere som nyttig Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

21 Evalueringer viser (3) -Ikke alle tema oppleves like nyttig -Karriereveiledning (også individuelt) nyttig, også for de i jobb -Arbeidspsykolog er svært nyttig for noen -Preferansetest gir god innsikt i egen person -Empowerment og egeninnsats er nødvendig -Oppfølging og tilrettelegging i fase 2 er svært viktig for mange Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

22 Evalueringer viser (4) -Noen faller ut av tiltaket underveis, opplever progresjonen som for utfordrende (for store sammensatte utfordringer) -Kompetanse hos HR-konsulenter er viktig og nyttig -Dualitet i styrking av ressurser (helse) og arbeidsretting er positivt Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

23 Det er plass til alle i arbeidslivet gjennom god tilrettelegging Brisk Kompetansesenter AS - Sammen om nye muligheter -

24 Hvordan evaluerer vi? 1)Løpende evaluering (Brisk Kompetansesenter) 2)Semistrukturert spørreskjema (Brisk Kompetansesenter, både fase 1 og fase 2) 3)Semistrukturert kvalitativt intervju (samarbeid med Høyskolen i Ålesund) 4)Utarbeider intervjuguide AG 5)Ekstern evaluator (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)


Laste ned ppt "ARBEIDSRETTET REHABILITERING METODEUTVIKLING K ort presentasjon av hva vi ser så langt Heming Sand, organisasjonsutvikler Brisk Kompetansesenter AS - Sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google