Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsvurdering - hva tilbyr en attføringsbedrift?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsvurdering - hva tilbyr en attføringsbedrift?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsvurdering - hva tilbyr en attføringsbedrift?
Elisabeth Erlandsen Seniorrådgiver Attføringsbedriftene i NHO Fagdag for ergonomigruppen 2011

2 Funksjonsvurdering = fungering i arbeidslivet
I en attføringsbedrift betyr funksjonsvurdering først og fremst en vurdering av en persons iboende ressurser knyttet opp til framtidige muligheter i arbeidslivet. Attføringsbedriften avklarer dette ved bl.a. å gi tilbud om: Avklaring i forhold til ulike arbeidsområder Kartlegging og tester i forhold til eventuelle problemer i forhold til lese- skrive og matematikkvansker Kartlegging og tester for fremmedspråklige Karriereveiledning Motivasjon og veiledningssamtaler Ernæring og livsstilsendringer Bistand til nødvendig tilrettelegging, både i forhold til arbeidstid, men også i forhold til behov for tekniske og ergonomiske hjelpemidler Fagdag for ergonomigruppen 2011

3 Avklaring i forhold til arbeid:
Gjennom systematisk arbeidsutprøving med veiledning, egenvurdering og oppfølgingssamtaler finner Attføringsbedriften sammen med personen fram til mulige framtidige arbeidsområder. Hjulet, eller sirkelen Min arbeidsevne, sammen med funksjonsbeskrivelser av spesifikke arbeidsområder, hjelper den enkelte til å finne ut mer om seg selv og sterke og svake sider”. Se neste side.

4 Avklaring i forhold til arbeid. Hjulet eller sirkelen
”Min arbeidsevne” brukes av mange attføringsbedrifter Kunnskaper Interesser Hukommelse Samarbeidsevne Logisk tekning Omstillingsevne Innlæringsevne Sosial fungering Kommunikasjons- evne MIN ARBEIDS- EVNE Formsans Kreativitet Håndlag Utholdenhet Konsentrasjon Selvstendighet Pålitelighet Initiativ Ordenssans Nøyaktighet Arbeidstempo Fingerferdighet

5 Avklaring i forhold til lese- skrive- og matematikkvansker
Avklaring i forhold til lese- skrive- og matematikkvansker. Språkavklaring. Læringsnettverket. Læringsnettverket (LN) er et landsomfattende nettverk av attføringsbedrifter som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv. Læringsnettverket har i dag rundt 50 medlemmer over hele landet. LN tilbyr: Screening og kartlegging av lese- skrive, matematikkvansker, norsk språkferdigheter (minoritetsspråklige), m.fl. Diagnostisk kartlegging enten ved egen spesialpedagog, eller ved avtale med ekstern fagkompetanse.

6 Karriereveiledning: Karriereveiledning tar utgangspunkt i at mennesket kan lære seg å gjøre gode og veloverveide karrierevalg og at kunnskapen skal ha overføring til neste valgsituasjon. Læringen skjer ved at man systematisk blir kjent med seg selv, sine styrker og sine muligheter. Attføringsbedriftene som tilbyr dette bruker verktøy basert på faglige anerkjente teorier og metoder.  Karriereveiledning er bl.a. en systematisk gjennomgang av mestringsmønstre i tidligere karriere, interesser, personlighet og verdier, i tillegg til arbeid med begrensende karrieretanker i de tilfellene det er hensiktsmessig. Verktøyene som benyttes som standard er Solbergs Interessetest (SIT) og Structured Career Interview (SCI) og billedverktøyet Jobpics. Karriereveiledning kan kjedes med andre tilgrensende tilbud om det er hensiktsmessig, for eksempel jobbsøkerkurs og individuell oppfølging i å skaffe seg jobb.

7 Motiverende intervju (MI):
Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring! Hva er MI? MI er en samtaleteknikk med vitenskaplig dokumentert effekt MI er lett og lære og lett å bruke MI er et verktøy du kan bruke direkte i jobben din ifra dag 1.   Hvorfor MI? Motivasjon kan påvirkes gjennom MI Tiltro til egen mestring kan påvirkes gjennom MI Beslutningstaking kan påvirkes gjennom MI Forpliktelse til plan kan påvirkes gjennom MI

8 Ernæring og livsstil                              I mars 2007 ble det inngått en avtale her mellom Bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Libra Helse og Kostholdsorganisasjon. Denne avtalen innebærer et samarbeid om kurs spesielt tilpasset personer som er i et attføringsløp og som har helseproblemer i forhold til overvekt og/eller andre livsstilsproblemer. Kurset gir en grundig kostveiledning med bl.a. praktisk matlaging og fysisk aktivitet Regjeringen har i handlingsplanen ”Oppskrift for et sunnere kosthold” fokusert på at attføringsbedrifter inkluderer fysisk aktivitet og kosthold med hensyn til omstilling i arbeidslivet. ”Om lag personer er til en hver tid i kortere eller lengre perioder utenfor arbeidslivet. Arbeidsledighet og usikker arbeidssituasjon utgjør en helserisiko, og mange vil kunne ha behov for støtte og veiledning for å endre levevaner. Det er en utfordring å etablere målgrupperettede tilbud innen ernæring, mat og måltider til denne gruppen”, skriver regjeringen i handlingsplanen. 

9 Funksjonsvurdering for IA-bedrifter
Attføringsbedriftene kan bistå arbeidsgivere/arbeidstakere med funksjonsvurdering. Dette skjer via bl.a. råd og veiledning gjennom praktisk arbeidsutprøving. Målet er å finne ut hva som skal til for at en sykmeldt skal kunne fortsette i et arbeidsforhold. Dette er en egen tjeneste for arbeidsgivere/IA-bedrifter og bestilles enten direkte/eller via NAV lokalt og skal godkjennes av NAV lokalt før igangsetting. Attføringsbedrifter har sertifiserte funksjonsvurderere over hele landet. Se for øvrig tilbud!

10 Funksjonsvurdering hva er det?
Summen av de metoder og verktøy vi bruker fra ulike miljøer og med ulike hjelpere for å bidra til at en person får en mest mulig helhetlig vurdering er en funksjonsvurdering for meg I vår bransje relatereres det sterkt til en fungering for den enkelte i arbeidslivet. Likevel er det slik at ikke alle går til arbeid. Attføringsbedrifter hjelper også enkeltpersoner til å trekke konklusjoner som er riktig for den enkelte slik som ytterligere medisinsk eller annen nødvendig hjelp, eller at enkelte trekker konklusjonen om at det er nødvendig å søke uføretrygd. Attføringsbedriftene jobber bevisst og systematisk ut fra brukerperspektivet og den enkeltes ønsker om endring. Bransjen jobber bevisst med begrepet livskvalitet og den enkeltes subjektive oppfatning av hva dette betyr for dem, og om de kjenner på en positiv utvikling i løpet av tilbudet. Takk for meg!

11 Funksjonsvurdering hva er det?
Summen av de metoder og verktøy vi alle bruker for å bidra til at en person får en mest mulig helhetlig vurdering, og som vår bransje relaterer sterkt til en fungering for den enkelte i arbeidslivet, er funksjonsvurdering for meg. Likevel er det slik at ikke alle går til arbeid. Attføringsbedrifter hjelper også enkeltpersoner til å trekke konklusjoner som er riktig for den enkelte, men ikke nødvendigvis i overensstemmelse med det samfunnspolitiske målet. Eksempelvis, at de søker uføretrygd, eller mer ytterligere medisinsk hjelp/annen nødvendig hjelp som følge av den avklaringen de er gitt av Attføringsbedriften. Attføringsbedriftene jobber bevisst og systematisk ut fra brukerperspektivet og den enkeltes ønsker om endring. Bransjen tar utgangspunkt i begrepet livskvalitet og den enkeltes subjektive oppfatning av hva dette betyr for henne, og om enkeltmennesket kjenner på en positiv utvikling. Takk for meg!


Laste ned ppt "Funksjonsvurdering - hva tilbyr en attføringsbedrift?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google