Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde” Presentert av fagsjef Ritha Gaarde Næss Dagseminar Attføringsbedriftene 31.10.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde” Presentert av fagsjef Ritha Gaarde Næss Dagseminar Attføringsbedriftene 31.10.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde” Presentert av fagsjef Ritha Gaarde Næss Dagseminar Attføringsbedriftene 31.10.11

2 Bakgrunn Dialog mellom adm.dir i Astero og rådmann i Molde kommune. Molde kommune eier Astero sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune og omkringliggende kommuner. Samhandlingsreformen –felles områder hvor man kan samarbeide? •Hva skal Molde kommune bygge opp/drive? •Hva skal Astero drive i kommende år?

3 Hva skal kommunene bygge opp? Organisering av helsetjenester -Hjemmesykepleie -Heldøgns omsorg -Sykehjem -(Sosiale tjenester) -Hjemmesykepleie -Heldøgns omsorg -Sykehjem -(Sosiale tjenester) -Folkehelse-forebygging -”Før” i stedet for ”etter” sykehus -Lavterskeltilbud -Tverrfaglige team -Læring og mestring -Ambulante team -Folkehelse-forebygging -”Før” i stedet for ”etter” sykehus -Lavterskeltilbud -Tverrfaglige team -Læring og mestring -Ambulante team Lokalsykehus Regionalsykehus Landsfunksjoner Basiskommune Kommunesamarbeid Sykehus

4 Frisk Delvis ute Helt ute Attføring Behandling Står i fare Delvis sykemld Langtids sykemld Uføre Kostnad Prioritere tidlige tiltak med lav kostnad – med forutsigbar effekt

5 Høy kost Kompleksitet Høy Lav Veiledning GruppeIndividuelt Dagens program egnet for personer med tett oppfølgingsbehov Ambisjon Skalafordeler muliggjør gruppe undervisning vs. individuell Volum kritisk for tilstrekkelig spesialisering 1 per 10 – 20 (35-70 NOK/t) 1 per 1 (700 NOK/t)

6 Hva er viktige oppgaver for Astero framover? ”Kjøp av helsetjenester” og andre arbeidsrettede tiltak for NAV F. eks: Avklaring Arbeidsrettet rehabilitering Oppfølging Veien Videre Pust MIA – Muligheter i arbeid

7 Hva har Arbeidsrettede helse- og rehab. tjenester felles med arbeid innen folkehelse/forebyggende helsearbeid i kommunene? Eks vist gjennom case fra Kjøp av helsetjenester

8 Bestilling fra NAV: Avklaring 4 uker -Avklaring av arbeidsevne på nåværende arbeidsplass. -Finnes det muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen -Hva hindrer eventuelt deltager i å fortsette i nåværende jobb -Karriereveiledning Om deltager: 43 år gammel kvinne. Ansatt i dagligvarebutikk i 100 % stilling. Vært sykemeldt 100 % i nærmere et år. Ved oppstart i Avklaring har NN vært to uker på aktiv sykemelding, tilsvarende ca 20 % jobb. Helsesituasjon: Smerter/belastningsplager i nakke, skuldre og rygg. Lett overvektig, står i fare for å utvikle diabetes type II.

9 Første fase: Bli kjent Nåsituasjon: 100 % sykemeldt, jobber ca 20 % på aktiv sykemelding. Føler at jobben er tung, med mye løft og lemping av varer. Nåsituasjon: 100 % sykemeldt, jobber ca 20 % på aktiv sykemelding. Føler at jobben er tung, med mye løft og lemping av varer. Utfordringer: Fysisk krevende jobb, med løfting og plassering av dels tunge varer i hyllene. Ensidig og gjentagende bevegelser i kassa. Mye ståing og gåing i løpet av dagen. Smerter i nakke, skuldre og rygg. Overvekt. Utfordringer: Fysisk krevende jobb, med løfting og plassering av dels tunge varer i hyllene. Ensidig og gjentagende bevegelser i kassa. Mye ståing og gåing i løpet av dagen. Smerter i nakke, skuldre og rygg. Overvekt. Tiltak: Tilrettelegging av arbeidsplassen (hjelpemidler) Veiledning i arbeidsteknikker Fysikalsk funksjonsvurdering Funksjonsfremmende trening Karriereveiledning Kostholdsveiledning Tiltak: Tilrettelegging av arbeidsplassen (hjelpemidler) Veiledning i arbeidsteknikker Fysikalsk funksjonsvurdering Funksjonsfremmende trening Karriereveiledning Kostholdsveiledning Ønsket situasjon: Finne passende arbeidsmengde og arbeidsoppgaver der hennes mål er å komme tilbake i 100 % arbeid. Ønsket situasjon: Finne passende arbeidsmengde og arbeidsoppgaver der hennes mål er å komme tilbake i 100 % arbeid.

10 Påfølgende rehabiliteringsperiode i 4 + 4 uker Bestilling fra NAV: Følge opp arbeidsmengde og tilrettelegginger. Styrke helsesituasjonen slik at hun blir bedre rustet til å stå i arbeid over tid. Tiltak på arbeidsplassen: Opplæring i ergonomi/arbeidsteknikker av ergoterapeut. Ståstol for avlastning i kassa. Økning i arbeidstid til 50 % Tiltak på arbeidsplassen: Opplæring i ergonomi/arbeidsteknikker av ergoterapeut. Ståstol for avlastning i kassa. Økning i arbeidstid til 50 % Helsefremmende tiltak: Deltagelse på gruppetrening. Kostholdsveiledning Individuelle samtaler og treningsveiledning Turgruppe Helsefremmende tiltak: Deltagelse på gruppetrening. Kostholdsveiledning Individuelle samtaler og treningsveiledning Turgruppe Karriereveiledning: Interessekartlegging Individuelle veiledningssamtaler Karriereveiledning: Interessekartlegging Individuelle veiledningssamtaler Sluttresultat: NN har nå 100 % stilling i et annet yrke med oppgaver som er mer forenelig med hennes helse. Fungerer stabilt og har fortsatt energi til aktivitet på fritiden. Har lite plager fra nakke, skuldre og rygg. Vektreduksjon. Sluttresultat: NN har nå 100 % stilling i et annet yrke med oppgaver som er mer forenelig med hennes helse. Fungerer stabilt og har fortsatt energi til aktivitet på fritiden. Har lite plager fra nakke, skuldre og rygg. Vektreduksjon.

11 Levevaner Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Kosthold/ Ernæring Tobakk Kosthold/ Ernæring Tobakk Livsstil Bevegelsesgrupper Avspenning Individuell veiledning Turgruppe Bra Mat kurs Kostholdsforum Tobakk Balanse i hverdagen Stressmestring Individuell veiledning Ergonomi

12 FRISKLIV – et samarbeidsprosjekt Frisklivssentral KOMMUNE Omkringliggende kommuner (ROR) sin rolle?

13 Frisklivssentral Frisklivsveiledning - Helsesamtale - Fysisk aktivitet - Kosthold -og ernæring - Røykestopp Frisklivsveiledning - Helsesamtale - Fysisk aktivitet - Kosthold -og ernæring - Røykestopp Arbeidsrettede helsetjenester - Avklaring - Arbeidsrettet rehabilitering - Oppfølging - Kurs Arbeidsrettede helsetjenester - Avklaring - Arbeidsrettet rehabilitering - Oppfølging - Kurs Stress- mestring Ungdom og rus Lettere psykiske lidelser Kvalifiserings- programmet Drop out

14 KOMPETANSE Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sykepleiere Idretts pedagoger Folkehelsekoordinatorer Migrasjonshelse Psykisk helse Kosthold og ernæring Tobakksavvenning/røykestopp Karriereveiledere Motiverende intervju LØFT-metodikk

15 Informasjon/opplæring kurs: 2 møte/undervisningsrom Uke/mnd/kvartalsplan Trening Styrke, kondisjon, bevegelse, avspenning Sal, apparat og tur Individuelt og i gruppe Fysioterapeut, ergoterapeut, trener, veileder Kl 08.00 – 16.00 program Kl 06.00 – 08.00 og kl 06.00-22.00 egen trening Komfort Sofagrupper Kantine Drikkeautomat Aviser TV Behandling/veiledning Resepsjon Kontorer Konsultasjonsrom/samtalerom (fysio benk)

16 Drifting - finansiering 50/50 Molde kommune/Astero Astero - alternativkost kr 600-700.000 Undervisningsrom: 2x40 m2 Apparat/treningsrom: 140 m2 Kontor: 5-8 Møterom: 1 Resepsjon/kantine Astero - alternativkost kr 600-700.000 Undervisningsrom: 2x40 m2 Apparat/treningsrom: 140 m2 Kontor: 5-8 Møterom: 1 Resepsjon/kantine Kommunen-alternativkost Aktiv på dagtid Kontor fysio/ergoterapeuter/andre Kommunen-alternativkost Aktiv på dagtid Kontor fysio/ergoterapeuter/andre Søke midler Regional og utviklingsfond Prosjektmidler Møre og Romsdal fylkeskommune Skattefunn Molde Næringsforum Regionalt spleiselag Søke midler Regional og utviklingsfond Prosjektmidler Møre og Romsdal fylkeskommune Skattefunn Molde Næringsforum Regionalt spleiselag

17 Hvor langt er vi kommet? Har arrangert dagsseminar om samhandlingsreformen. Astero er med i ei arbeidsgruppe sammen med Molde kommune angående opprettelse av Frisklivssentral.

18


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde” Presentert av fagsjef Ritha Gaarde Næss Dagseminar Attføringsbedriftene 31.10.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google