Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IU-10.10.001 Gassrensing –Fjerning av partikler filter, posefilter sykloner elektrofiltre våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser absorpsjon, dusjtårn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IU-10.10.001 Gassrensing –Fjerning av partikler filter, posefilter sykloner elektrofiltre våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser absorpsjon, dusjtårn."— Utskrift av presentasjonen:

1 IU-10.10.001 Gassrensing –Fjerning av partikler filter, posefilter sykloner elektrofiltre våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser absorpsjon, dusjtårn (SO 2, NO 2, H 2 S, HCl, CL 2, NH 3 og lavtkokende HC) adsorpsjon (luktstoffer) forbrenning

2 IU-10.10.002 Posefilter :prinsipp: – Den støvfylte gassen filtreres gjenom svære filterduker. Se figur. Sykloner: prinsipp –Den støvfylte gassen slynges i stor hastighet mot innsiden av en sylindrisk, kon beholder. Partiklene vil synke til bunns, mens den rensede gassen suges ut på toppen. Se figur Elektrofiltre: prinsipp –Den støvfylte gassen passerer en serie jordete kamre som er påmontert utladningselektroder. Ved å påføre disse strøm vil de kunne avgi elektroner til støvpartiklene som deretter tiltrekkes til de positive jordete oppsamlings kamrene. Se figur.

3 IU-10.10.003 Våtvasker, prinsipp: –Den støvfyldte gassen vaskes med vann slik at støvet blir værende i vannet. –Dusjtårn: Gassen overrisles med vann før den suges ut. Se figur

4 IU-10.10.004 Absorpsjon, dusjtårn ( SO 2, NO 2, H 2 S, HCl, CL 2, NH 3 og lavtkokende HC) –Røykgassavsvovling, tre metoder »Våte metoder, med CaCO 3 »Våt-tørre metoder med Ca(OH) »Tørre metoder med Na 2 CO 3 –Fjerne NO x og CO 2 Adsorpsjon (luktstoffer)

5 IU-10.10.005 Forbrenning: prinsipp –Gassen forbrennes ved høy temperatur >800 o C og rikelig oksygentilførsel slik at giftige stoffer oksideres til mindre giftige stoffer. –Gassen forbrennes ved bruk av katalysator som kan oksidere noen stoffer og redusere andre stoffer.

6 IU-10.10.006 Internasjonale avtaler om luftrensing Gøteborg, desember 1999: – Landene i Europa skal redusere sine utslipp av SO 2, NO x, VOC og NH 3. for å redusere forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon. Norge skal redusere sine utslipp med X% fra 1990 nivå innen 2010. –SO 2 skal reduseres med 58% –NO x skal reduseres med 28 % –VOC skal reduseres med 37% –NH 3 skal reduseres med 23 tusen tonn.

7 IU-10.10.007 Kyoto, 1997: –I-landene skal resusere sine utslipp av de viktigste drivhusgassene med 5,2% CO 2 ekvivalenter innen år 2008 - 2012 i forhold til 1990 utslipp. Norge får faktisk øke sine utslipp med 1%. –Avtalen omfatter seks drivhusgasser: CO 2, CH 4, N 2 O, HFK, PFK, SF 6. Oslo, 1994 –Svovelprotokollen. Ulike krav til landene som har undertegnet. Norge skal redusere sine utslipp med 76% innen år 2000 i forhold til 1980. –NO 2 -utslipp –Flere land (deriblandt Norge) skal redusere sine utslipp med 30% innen 1998 med basisår 1987.

8 IU-10.10.008 Montreal, 1987 –I-land skal stoppe prosuksjon og import av halon innen 1994 og KFK innen 1996. –Pluss senere avtaler


Laste ned ppt "IU-10.10.001 Gassrensing –Fjerning av partikler filter, posefilter sykloner elektrofiltre våtvasker, venturivasker –Fjerning av gasser absorpsjon, dusjtårn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google