Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 CO 2 -fangst og –lagring: Vet vi nok? Professor Kjell Bratbergsengen © Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Trondheim 6. desember,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 CO 2 -fangst og –lagring: Vet vi nok? Professor Kjell Bratbergsengen © Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Trondheim 6. desember,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 CO 2 -fangst og –lagring: Vet vi nok? Professor Kjell Bratbergsengen © Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Trondheim 6. desember, 2011 EHR

2 2 Bakgrunn •Lekmann med realartium Jeg fikk bare to tilbakemeldinger: Statssekretæren i OED og Bellona

3 3 Problemet •Hvert tonn olje, kull eller gass vi tar opp av jorda blir grovt regnet 3 tonn CO 2 når det forbrennes – dvs. når vi henter ut energien Atomvekter •H 1 hydrogen •C 12karbon •N 14nitrogen •O 16oksygen •Olje består stort sett av C x H y, der karbonet veier mest •CO 2 er 1 del karbon og 2 deler O, de veier omtrent like mye, derfor denne enkle regel 1 til 3.

4 4 Forbruk av oksygen – et lite sidespor •1 kg bensin eller diesel forbruker 2 kg oksygen •Luft inneholder 1/5 oksygen så vi bruker oksygenet i 10 kg luft •Lufttrykket er ca 1 kg/cm 2 - vi forbruker luft over en flate på 10 cm 2 •Ett tonn snauer 10 000 cm 2 dvs. 1 kvadratmeter. •Hver og en av oss bruker ca. 10 kvadratmeter per år.

5 5 Avfallet må vekk •CO 2 er en drivhusgass, den holder tilbake langbølget stråling, den bidrar til at jorda varmes opp •Innholdet i atmosfæren må være passe mye CO 2, for mye blir for varmt, for lite blir kaldt •Dessuten er fotosyntesen helt avhengig av CO 2 •Avfallets masse er tre ganger utgangspunktets

6 6 Problemer og mangler med CCS •En fanger bare CO 2 fra store punktutslipp •En fanger ikke CO 2 der olje og gass – og særlig olje – har sine største fordeler som energikilde, nemlig i mobile sammenhenger •Vi kan bare fange CO 2 ved å forbrenne mer C! •CCS er ikke en teknologi som kan reparere gamle synder når en bruker olje, gass eller kull. •Ett lyspunkt: •Hvis en bruker biologisk innsamling kombinert med CCS, så kan en redusere innholdet i atmosfæren. •Eksempel på biologisk innsamling: Fyring av kraftverk med ved (biomasse)

7 7 CCS koster energi •Hvor mye energi de forskjellige trinn koster kunne det var interessant å få noe mer innblikk i –Kilder gir forskjellige tall på dette, det varierer fra 20 til 40 prosent •Trinn i CCS –Fangsten og effektiviteten av fangsten –Transport til lagringsplass –Plassering i lager

8 8 CO 2 fangst •Tekniske metoder ser ut til bare å kunne brukes ved store punktutslipp •Det er imidlertid beskrevet tekniske metoder som tar CO 2 direkte ut av atmosfæren •Havene tar opp en del av atmosfærens CO 2, men det fører til problemer med forsuring •Fotosyntesen bruker CO 2 i atmosfæren –1 kg tørr ved lagrer ca. 0,5 kg CO 2 •Fotosyntesen reduserer atmosfærisk CO 2, men … –Skal det vare, må treverk, gras, osv. lagres slik at det ikke brytes ned igjen til CO 2 gjennom for eksempel råtning eller forbrenning.

9 9 Fangst er komplisert også ved punktutslipp •Forbrenning skjer i luft - 4 deler N og 1 del O •Må fjerne nitrogenet •Hvis ikke får vi en enda større avfallsmengde •Andre metoder: –Fjerne nitrogen før forbrenning

10 10 Transport til lagerplass •For lagring i gamle oljereservoarer kan det bare skje gjennom transport i rør •Krever energi å pumpe CO 2 over lange avstander •Har erfaring fra Nordsjøen –CO 2 er brukt som ”stempel” for å presse ut mer olje

11 11 Plassering på lager (1) •Flytende CO 2 må presses inn i reservoaret •Hvor mye energi trengs? •Har erfaring fra Nordsjøen –CO 2 er brukt som ”stempel” for å presse ut mer olje

12 12 Plassering på lager (2) •Lageret er flere hundre til flere tusen meter nede i berggrunnen •Trykket stiger omtrent med to atmosfærer for hver 10 meter •CO 2 må presses inn i strukturene med flere hundre kilos trykk

13 13 CCS er energikrevende •Selv om vi raffinerer fangstfasen av CO 2 vil transport og lagring alltid koste mye energi •Lagring i gamle oljereservoarer kan aldri bli billig •I det minste må gassen komprimeres til væskeform •Hvor lavt ned er det mulig å komme? •Lagringssikkerheten – risiko for lekkasjer er et eget problem – men kanskje ikke så stort.

14 14 Status •Olje og gass er ikke fornybare ressurser •Vi bruker dem i et høyt tempo •Vi bruker olje og gass på den mest mulig primitive måte, vi brenner dem opp •Vi bruker dem opp enda fortere ved CCS •Olje og gass er verdifulle råstoffer i andre sammenhenger –Plast –Kjemikalier –Mat –…

15 15 Olje og gass kan også være mat •På Tjeldbergodden ble det utviklet en fabrikk for å lage protein av gass ved hjelp av bakterier •Den fungerte, men ble oppgitt pga. manglende lønnsomhet •Bildet kan endre seg •En annen viktig norsk næring – oppdrett av fisk er heller ikke bærekraftig i lengden •Vi trenger alternative kilder for mat til fisken

16 16 Avveininger •Tar vekk ressurser – både midler og mennesker til: –Utvikling av alternative energikilder –Andre metoder for å redusere CO 2 –innholdet i atmosfæren –Utvikle infrastrukturer og løsninger som krever mindre energi •CCS tar bremsen av forbruket av kull, olje og gass •Må vi være den generasjon som bruker opp verdens oljeressurser?

17 17 Retorikkens makt •Norge skal være carbonnøytralt innen 2030 ! •Men hva betyr det? •Carbonnøytral i forhold til vårt eget forbruk – ja •Men carbonnøytral i forhold vår totale virksomhet – nei •Hele vår levestandard avhenger av at vi kan fortsette å trekke carbon opp til kontakt med atmosfæren •Vi kan kanskje bli carbonnøytrale hvis vi har sluttet å drive ut olje og gass •Da kan vi også ha fått en så redusert levestandard at vi ikke trenger så mye energi •Eller: •Til helvete på første klasse med god samvittighet?

18 18 Low tech CCS …

19 19 Takk for oppmerksomheten! Foto: Roger Midtstraum


Laste ned ppt "1 CO 2 -fangst og –lagring: Vet vi nok? Professor Kjell Bratbergsengen © Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Trondheim 6. desember,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google