Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 3. Luft og luftforurensning:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 3. Luft og luftforurensning:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 3. Luft og luftforurensning:
Oversikt Luftforurensninger Drivhusgasser CO2 CH4 N2O KFK-gasser O3 HFK PFK SF6 Ozonnedbrytende gasser (Stratosfæren) KFK NOx

2 Luftforurensninger Oversikt Ozondannede gasser (Troposfæren) NOx VOC
Gasser som gir sur nedbør SO2 NOx (CO2) Støv

3 Luftforurensninger Drivhuseffekten Kortbølget stråling fra sola trenger igjennom drivhusgassene, mens varmestrålingen fra jorda har lengre bølgelengde og holdes tilbake. Denne effekten er vi helt avhengige av for å få et levelig klima på jorden, men idet drivhusgassene øker i konsentrasjon får vi en forsterket drivhuseffekt som i økende grad holder varmen tilbake på jorda. En økt temperatur blir resultatet.

4 Drivhuseffekten

5 Temperaturutvikling

6 Utslipp av CO2 fordelt på kilde

7 Klimagassutslipp i forhold til Kyoto avtalen

8 Nedbrytning av ozonlaget
Ozon dannes og brytes ned kontinuerlig i stratosfæren, men enkelte gasser øker nedbrytningen av ozon mer enn normalt. De mest kjente her er KFK-gasser. Dannelse: O2  O + O O2 + O  O3 Totalt: 2O2  O3 + O Katalysert av UV-lys

9 Nedbrytning av ozonlaget
Nedbrytning KFK: CCl3F  CCl2F +Cl Cl +O3 O2 + ClO ClO + O  Cl + O2 Total: O3 + O  2 O2 Med nitrogen:  NOx: NO + O3  NO2 NO2 +O  NO + O2 Totalt: O3 + O  2O2 Alle reaksjonen er katalysert av UV-lys!

10 KFK (Klor-Fluor Karboner)
Navnsetting: 2 og 3 siffer  resten er Cl C H F - + 1 1  Eks. KFK 114 er C2H0F4  Haloner (er verst til å bryte ned ozon) Haloner inneholder brom Halon 1211 CF2ClBr Går mer over til HKFK, PFK, HFK (NH3 etc) for å spare miljøet.

11 Dannelse av bakkenært ozon (troposfærisk)
uv NOx + VOC  O3 + M* (kalles fotokjemiske oksidanter) M* = Molekyl i eksitert tilstand M* kan være PAN (peroksyacetylnitrat), H2O2 (hydrogenperoksid), eller HNO3 (salpetersyre) SMOG = Smoke + fog (CO, VOC + NOx +O3)

12 Sur nedbør (SO2, NOx) Svovel: Nitrogen SO2 + 1/2O2  SO3
SO3 + H2O  H2SO4 Eventuelt SO2 + H2O  H2SO3 H2SO3 +1/2O2 +  H2SO4 Nitrogen  N2 + O2  2NO 2NO + O2  2NO2 2NO2 + H2O  HNO3 + HNO2

13 Sur nedbør


Laste ned ppt "Kap 3. Luft og luftforurensning:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google