Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være eller å drite i været - om å skape et rettferdig klima.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være eller å drite i været - om å skape et rettferdig klima."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Å være eller å drite i været - om å skape et rettferdig klima

3 Klimaendringene er her •2005 – det varmeste året som noen gang er målt.

4

5

6 Klimaendringene – menneskeskapte? •Det har alltid vært klimaendringer, men de har aldri skjedd så raskt.

7

8 Tåkelegging av klimadebatten •De som tjener på fossile brensler: interesse av å skape usikkerhet. •Amerikansk undersøkele: 53 % av klimarelatert stoff i de største avisene – like mye plass til synet på at klimaendringene er naturlige som at de er menneskeskapte.

9 Hvorfor skjer klimaendringnene? •Det er naturlig med karbondioksid (CO2) i atmosfæren.

10 Drivhuseffekten

11 Karbonkretsløp mellom atmosfæren og biosfæren.

12 Karbon som ikke er en del av det naturlige kretsløpet. •Fossile brensler: olje, kull og gass

13 Fossile brensler gir energi.

14 Men, de gir også forsterket drivhuseffekt. •For mye karbondioksid i atmosfæren, gjør at det holdes på mer varme enn det som er naturlig.

15 Klimaendringene er et urettferdighetsproblem •Utslippene skjer i nord •Konsekvensene blir størst i sør

16

17 Norge – på oljedop •¼ av utslippene fra oljeindustrien – øker mest. •Tredje største oljeeksportør. •Eksporterer olje som før eller siden vil bli brennes og skape utslipp. •Oljen gjennomsyrer tankegangen – lite satsing på fornybar energi. •Olje i nord: å binde oss til klimagassutslipp langt inn i fremtiden.

18 Norge – en kyotoversting •Vår forpliktelse: ikke øke utslippene med mer en 1% over 1990-nivå •Har økt med 9% •Prognosene viser at vi vil ligge 20% over innen 2012 (slutt på kyotoperioden)

19 Klimaendringenes menneskelige konsekvenser

20 Sårbarhet •De fleste fattige land ligger i tropiske og subtropiske områder som er spesielt sårbare for klimaendringer. •Fattige land er ofte avhengige av primærnæringer. Eks: Blir man rammet av tørke er det verre for bonden enn for industriarbeideren.

21 Tilpasning •Fattige land har få ressurser til å tilpasse seg en ny klimavirkelighet. •Eks: Nederland og Bangladesh ligger begge lavt over havet. Nederlands rikdom gir muligheter for tilpasning, som ikke Bangladesh har.

22 Afrika •Mer tørke og flom – skade vann og mattilgang, helse og infrastruktur. •Kornhøsten vil gå ned – matmangel. •Spredning av smittebærende innsekter (som malariamyggen)

23 Asia •Varmeste delene: Økning av ekstremhendelser som flom, tørke, skogbranner og tropiske sykloner. •Kyststrøkene: Havnivåstigning vil ødelegge hjemmene til et titalls millioner mennesker.

24 Latin-Amerika •Smelting av isbreer – går ut over mange menneskers drikkevann. •Flom og tørke vil skje hyppigere. •Intensiteten i tropiske sykloner forventes å øke.

25 Miljøflyktninger •30 millioner miljøflyktninger. •20 millioner politiske og sosiale flyktninger. •FN antar at det i 2050 vil være 150 millioner miljøflyktninger (ForUM).

26 Hva kan vi gjøre? •Møte de klimaendringene som vil komme. •Trappe ned utslippene for å hindre større endringer.

27 Løsninger •Fornybar energi •Lavere forbruk •Bedre utnyttelse •Rensing og lagring av CO2

28 Norge - en oppbl å st klimanasjon! Ikke glem Kyoto: Fattige land rammes hardest av klimaendringene. Det er i hovedsak de rike landenes utslipp som er årsaken til menneskeskeskapte og farlige klimaendringer. Derfor har de rike landene et særlig ansvar for å redusere sine klimagassutslipp.

29 Kirkens Nødhjelp og Changemaker mener at: 1.Norge må redusere utslipp av klimagasser nå! Minst halvparten av Norges Kyotoforpliktelser må tas nasjonalt. 2. Norsk bistandspolitikk må prioritere virkninger av klimaendringene i fattige land. 3. Norge må arbeide aktivt for en koalisjon av ansvarlige land som sammen forplikter seg til utslippskutt! Slipp lufta ut av ballongen!

30


Laste ned ppt "Å være eller å drite i været - om å skape et rettferdig klima."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google