Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder Barents NaturGass AS www.bng.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder Barents NaturGass AS www.bng.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder Barents NaturGass AS www.bng.no

2 Utgangspunktet: – Naturgass tilgjengelig i Nord-Norge Foto: Eiliv Leren

3 Om Barents NaturGass Visjon: ” Barents NaturGass AS skal være det ledende selskap i Barentsregionen for forsyningsløsninger, distribusjon og salg av naturgass. •Stiftet som ansvarlig selskap des. 2003 - markedskartlegging •Restiftet som AS mars 2005.

4 Prioritert markedsområde  100 mil transport fra Hammerfest  Transport med semi-trailer

5 Naturgass og LNG Naturgass: - reneste fossile brensel som finnes, over 90 % metan CH 4. - høy antennelsestemperatur, 540 °C. - kan bare antennes mellom grensene 5-15 % blanding med luft - ikke giftig, lukter ikke. (Tilsettes luktstoff) - lettere enn luft, stiger opp LNG (Liquified Natural Gas): - nedkjølt flytende naturgass, -163 °C. - volum reduseres til 1/600. - LNG er en fleksibel distribusjonsmåte, mulig med svært store avstander.

6 Bruksområder for naturgass •Oppvarming av bygg •Prosessvarme for industrien •Lokal kraft/varmeproduksjon  Drivstoff til busser og skip/ferger

7 LNG som alternativ til bunkersolje Utfordringer •Investering i LNG utstyr ombord •Behøver noe mer plass •Lite utviklet infrastruktur for bunkring Driftsfordeler •Mindre vedlikehold av gassmotorer •Lave utslipp av CO 2, NO x •LNG er konkurransedyktig i forhold til olje

8 Kystvakten  Bygger tre nye gasskip for ytre Kystvakt (50 mil fra kysten)  To skip skal patruljere i Barentshavet  Første skip ferdigstilles høsten 2008

9 Reduksjon i CO 2 utslipp • Omlag 25% reduksjon i CO 2 utslipp i forhold til fyringsolje • Mindre CO 2 i atmosfæren og redusert global oppvarming. • Bidrag til oppfyllelse av Kyotoavtalen.

10 Reduksjon av NO X utslipp • Omlag 75% - 90% reduksjon i forhold til fyringsolje • Mindre sur nedbør og mindre lokal forurensing. • Bidrar til oppfylling av Gøteborgprotokollen. |

11 Utslipp av svovel og støv forsvinner • Utslippet av SO 2 og partikler forsvinner. • Mindre sur nedbør, mindre risiko for luftveisproblemer Partikler SO 2

12 Bunkring i praksis  Bunkringsterminal

13 Bunkring i praksis  Direkte fra semi-trailer

14 Er dette mulig i Sverige?  Teknologien finnes  Flere typer skip er mulige; i Norge finnes ferger og supplyskip – ser på fiskeflåten  BNG kjenner ikke markedet og konkurransen i Sverige


Laste ned ppt "”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder Barents NaturGass AS www.bng.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google