Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IU-20.10.001 Vannforurensninger Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IU-20.10.001 Vannforurensninger Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 IU-20.10.001 Vannforurensninger Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter

2 IU-20.10.002 Forurensninger i innsjøer –Hvorfor er utslipp av næringssalter og organisk stoff uheldig i mange innsjøer? »Kan føre til oksygenmangel og utvikling av giftige gasser i allerede eutrofe innsjøer. »Fordi: »Organisk stoff og alger blir nedbrutt i vann under forbruk av O 2 »Tilførsel av næringssalter (NO 3 -, NH 4 + og PO 4 3- ) fører til algeoppblomstring. (primær algeproduksjon).) »Nedbrytning av organisk stoff frigjør næringsalter som fører til sekundær algeproduksjon.

3 IU-20.10.003 »Oksygenforbruket knyttet til nedbrytning av organisk stoff kalles primært oksygenforbruk, mens forbruket som er knyttet til nedbrytning av alger kalles sekundært oksygenforbruk »Videre nedbrytning av organisk stoff og alger skjer uten oksygen (anaerob nedbrytning) »Det dannes stoffer som NH 3, H 2 S, CO 2 og CH 4. »Begrensende næringssalt for algevekst er i »ferskvann: PO 4 3- »sjøvann: NO 3 -

4 IU-20.10.004 Innsjøer som er selvforsynt med næringssalter, spesielt PO 4 3- Skyldes oppløste metallioner som Fe 3+, og Mn 4+ som danner tungtløselige forbindelser med PO 4 3-.

5 IU-20.10.005 Hvorfor er utslipp av sure gasser uheldige i innsjøer? Sure gasser som SO 2, NO x og CO 2 fører til at giftige tungmetaller vaskes ut av bergrunnen. Kalking Ved å tilsette kalkstein CaCO 3, får man nøytralisert syren ( H + -ionene). Se karbonlikevekten.

6 IU-20.10.006 Miljøgifter; uorganiske, tungmetaller organiske, klorerte organiske forbindelser og polyaromatiske hydrokarboner.

7 IU-20.10.007 Nordsjøavtalen I 1988 ble til land som grenser til Nordsjøen enige om å redusere utslippene av nitrogen og fosfor, med 1985som basisår, til de mest belastede delene av dette havet med ca 50% så raskt som mulig. For Norges del: Fra Svenskegrensen til Lindesnes.

8 IU-20.10.008 Rensing av vann Drikkevann Avløpsvann

9 IU-20.10.009 Drikkevannsrensing De viktigste trinn: –Siling –Desinfisering –Alkalisering

10 IU-20.10.0010 Avløpsvannsrensing De viktigste trinn –Mekanisk rensing –Kjemisk rensing( fjerne PO 4 3- + noe oppløst organisk stoff) –Biologisk rensing (fjerne organisk stoff ved hjelp av mikroorganismer) –Biologisk rensing med nitrogenfjerning(overfører nitrogenforbindelser til nitrogengassved hjelp av mikroroganismer))

11 IU-20.10.0011 Måleenheter for innhold av organisk oppløst stoff i vannet –BOF- biokjemisk oksygenforbruk –KOF- kjemisk oksygenforbruk –TOF-teoretisk oksygenforbruk (TOC, totalt organisk karboninnhold)


Laste ned ppt "IU-20.10.001 Vannforurensninger Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google