Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tematisk strategi om luftforurensninger (Luftforurensningsstrategien) KOM (2005) 446.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tematisk strategi om luftforurensninger (Luftforurensningsstrategien) KOM (2005) 446."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tematisk strategi om luftforurensninger (Luftforurensningsstrategien) KOM (2005) 446

2 2 Miljøverndepartementet, 28. nov. 2005, EMÅ Luftforurensningsstrategien Redusere forurensningsbelastningen på helse og miljø/økosystemer •Antall tapte leveår forårsaket av eksponering for svevestøv (PM) •Antall akutte dødsfall forårsaket av ozon- eksponering •Arealet av økosystemer (skogsområder, ferskvann) hvor det er overskridelse av tålegrensene for forsuring •Arealet av økosystemer hvor det er overskudds- deponering av nitrogen •Arealet av økosystemer i skogområder eksponert for bakkenær ozon over kritisk nivå

3 3 Miljøverndepartementet, 28. nov. 2005, EMÅ Luftforurensningsstrategien Redusere utslipp •PM2,5: (primær)partikler •SO2: forsuring, (sekundær)partikler •NOx: forsuring, overgjødsling, bakkenært ozon, (sekundær)partikler •NH3: forsuring, overgjødsling, (sekundær)partikler •VOC: bakkenært ozon, (sekundær)partikler

4 4 Miljøverndepartementet, 28. nov. 2005, EMÅ Luftforurensningsstrategien Virkemidler – tre hovedgrep •Krav til luftkvalitet – direktivforslag foreligger •Revidere NEC-direktivet for å redusert langtransportert luftforurensning •Kilde- og sektorrettede virkemidler

5 5 Miljøverndepartementet, 28. nov. 2005, EMÅ Luftforurensningsstrategien Omfattende analyser •Clean Air for Europe (CAFE) •Fremskrivning av utslipp og belastning •Modellering og scenarier (RAINS) •Nytte/kostnadsanalyser •Spørreundersøkelse •Omfattende dokumentasjon •http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/ index.htm


Laste ned ppt "Tematisk strategi om luftforurensninger (Luftforurensningsstrategien) KOM (2005) 446."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google