Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange helge.drange@gfi.uib.no Klimaendringer og havforsurning

2 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Målt endring i global temperatur, 1880-2009

3 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Målt endring i global temperatur, 1979-2009

4 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen

5 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Solinnstråling Kosmisk stråling Avstand sol-jord Vulkaner Atmosfærens innhold av drivhusgasser og partikler Naturlig klimavariasjon Nei (avtagende) Nei (mangelfull kunnskap) Nei (øker langsomt) Nei (kortvarige bidrag) Ja, god kunnskap Hvorfor oppvarming siste 30-50 år? Ja, men kan ikke forklare oppvarmingen siden 1950

6 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Vinteren 2009/2010 (?) Temperaturavvik 15. des 2009 - 20. jan 2010 http://www.esrl.noaa.gov

7 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Globale CO 2 -utslipp (fossilt+sement) Data Source: G. Marland, T.A. Boden, R.J. Andres, and J. Gregg at CDIAC CO 2 -utslippene t.o.m. 2008 er høyere enn IPCCs business-as-usual scenario, og øker raskt 1990 - 1999: +0.9% / år 2000 - 2008: +3.4% / år Antatt 2009: -2.6% / år

8 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen

9 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 283 Gt C 58 % 42 % Havets opptak av menneskeskapt CO 2 (for 1800-1994) Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004

10 CO 2 -kjemi i (hav)vann CO 2 (g) øker Havets opptak av CO 2 CO 2 (aq) øker Men havets opptak av CO 2 avtar med økende temperatur

11 CO 2 -kjemi i (hav)vann CO 2 (g) øker Havets opptak av CO 2 CO 2 (aq) øker og vannets p H reduseres Utfordring: Forsurning av havet Grunnet havets langsomme opptak av CO 2, Xx- blir 20 % av våre CO 2 -utslipp værende i luften i 1000+ år Xx- vil havets pH-verdi forbli lav i 1000+ år

12 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Antatt pH i havet i løpet av de siste 20+ mill år Blackford and Gilton 2007

13 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Fordeling av menneskeskapte CO 2 -utslipp (2000-2007) ? ?

14 Global temperatur og tilhørende CO 2 -utslipp (Scenario A1B and E1; Tjiputra et al., 2009) 1950 1980 2010 2040 2070 2100 Time (yr) Gt-C yr -1 °C Global temperatur Allowable emissions 1950 1980 2010 2040 2070 2100 2040 vs 2010: 65% reduction

15 1950 1980 2010 2040 2070 2100 Tid (år) Gt-C år -1 °C Tillatte CO 2 -utslipp 1950 1980 2010 2040 2070 2100 2040 vs 2010: 65% reduksjon Global temperatur Global temperatur og tilhørende CO 2 -utslipp (Scenario A1B and E1; Tjiputra et al., 2009)

16 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende Havnivå

17 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Globalt havnivå fra tidevannsmålere og satellitt (1870 - 2009) Endring av havnivå (cm) Church & White (2006) + AVISO 1.Globalt havnivå stiger 2.Stigningen er akselererende 3.Økning er nå på vel 3 mm/år

18 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Pritchard et al., Nature (2009) (Dynamisk) Fortynning av brearmene på Grønland (m pr år) 20 m pr år Tilsvarende for Vest-Antarktis Dersom utviklingen fortsetter, vil summen av bidrag fra Grønland og Antarktis kunne gi ca. 80 cm havnivåøkning i dette århundre

19 Department of Geophysics University of Bergen Estimert havstigning (cm) langs Norskekysten for år 2100 vs år 2000 Drange mfl (2007, 2009) Vasskog mfl (2009) Usikkerhet -20 til +35 cm

20 20 Mulig stormflo i Bergen mot slutten av dette århundre

21 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Hvordan Unngå det uhåndterlige Utslippsreduksjon, min 50% globalt 80-90% reduksjon hos oss Informasjon! Kunnskap  bevissthet  handling Hvorfor klimaendringer, følger lokalt og globalt, kostnader med å reduser utslipp, energibehov, teknologimuligheter, holdningsendringer - er høy levestandard = høyt energiforbruk? Vise at det er mulig! Effektivitet + Boliger/bygg + stor  liten (hybrid) bil + buss-trikk-tog + by/vei- planlegging + sol/vind/vann/bølge/bio/brensel + fange og lagre CO 2 + kjernekraft Kunnskap via utdannelse + forskning + teknologi + teknologi- overføring  Tilpasninger nødvendig! Vi som er skyld i problemet, kan oftes tilpasse oss De som ikke er skyld i problemet, vil kanskje ikke kunne tilpasse seg Ansvar Hvordan håndtere klimaflyktninger Vanntilgang Mattilgang Bistandshjelp Etc. Hvordan Unngå det uhåndterlige – Håndtere det uunngåelige 


Laste ned ppt "Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google