Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning

2 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Målt endring i global temperatur,

3 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Målt endring i global temperatur,

4 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen

5 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Solinnstråling Kosmisk stråling Avstand sol-jord Vulkaner Atmosfærens innhold av drivhusgasser og partikler Naturlig klimavariasjon Nei (avtagende) Nei (mangelfull kunnskap) Nei (øker langsomt) Nei (kortvarige bidrag) Ja, god kunnskap Hvorfor oppvarming siste år? Ja, men kan ikke forklare oppvarmingen siden 1950

6 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Vinteren 2009/2010 (?) Temperaturavvik 15. des jan 2010

7 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Globale CO 2 -utslipp (fossilt+sement) Data Source: G. Marland, T.A. Boden, R.J. Andres, and J. Gregg at CDIAC CO 2 -utslippene t.o.m er høyere enn IPCCs business-as-usual scenario, og øker raskt : +0.9% / år : +3.4% / år Antatt 2009: -2.6% / år

8 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen

9 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 283 Gt C 58 % 42 % Havets opptak av menneskeskapt CO 2 (for ) Marland et al, 2003 og Sabine et al., 2004

10 CO 2 -kjemi i (hav)vann CO 2 (g) øker Havets opptak av CO 2 CO 2 (aq) øker Men havets opptak av CO 2 avtar med økende temperatur

11 CO 2 -kjemi i (hav)vann CO 2 (g) øker Havets opptak av CO 2 CO 2 (aq) øker og vannets p H reduseres Utfordring: Forsurning av havet Grunnet havets langsomme opptak av CO 2, Xx- blir 20 % av våre CO 2 -utslipp værende i luften i år Xx- vil havets pH-verdi forbli lav i år

12 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Antatt pH i havet i løpet av de siste 20+ mill år Blackford and Gilton 2007

13 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Fordeling av menneskeskapte CO 2 -utslipp ( ) ? ?

14 Global temperatur og tilhørende CO 2 -utslipp (Scenario A1B and E1; Tjiputra et al., 2009) Time (yr) Gt-C yr -1 °C Global temperatur Allowable emissions vs 2010: 65% reduction

15 Tid (år) Gt-C år -1 °C Tillatte CO 2 -utslipp vs 2010: 65% reduksjon Global temperatur Global temperatur og tilhørende CO 2 -utslipp (Scenario A1B and E1; Tjiputra et al., 2009)

16 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende Havnivå

17 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Globalt havnivå fra tidevannsmålere og satellitt ( ) Endring av havnivå (cm) Church & White (2006) + AVISO 1.Globalt havnivå stiger 2.Stigningen er akselererende 3.Økning er nå på vel 3 mm/år

18 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Pritchard et al., Nature (2009) (Dynamisk) Fortynning av brearmene på Grønland (m pr år) 20 m pr år Tilsvarende for Vest-Antarktis Dersom utviklingen fortsetter, vil summen av bidrag fra Grønland og Antarktis kunne gi ca. 80 cm havnivåøkning i dette århundre

19 Department of Geophysics University of Bergen Estimert havstigning (cm) langs Norskekysten for år 2100 vs år 2000 Drange mfl (2007, 2009) Vasskog mfl (2009) Usikkerhet -20 til +35 cm

20 20 Mulig stormflo i Bergen mot slutten av dette århundre

21 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Hvordan Unngå det uhåndterlige Utslippsreduksjon, min 50% globalt 80-90% reduksjon hos oss Informasjon! Kunnskap  bevissthet  handling Hvorfor klimaendringer, følger lokalt og globalt, kostnader med å reduser utslipp, energibehov, teknologimuligheter, holdningsendringer - er høy levestandard = høyt energiforbruk? Vise at det er mulig! Effektivitet + Boliger/bygg + stor  liten (hybrid) bil + buss-trikk-tog + by/vei- planlegging + sol/vind/vann/bølge/bio/brensel + fange og lagre CO 2 + kjernekraft Kunnskap via utdannelse + forskning + teknologi + teknologi- overføring  Tilpasninger nødvendig! Vi som er skyld i problemet, kan oftes tilpasse oss De som ikke er skyld i problemet, vil kanskje ikke kunne tilpasse seg Ansvar Hvordan håndtere klimaflyktninger Vanntilgang Mattilgang Bistandshjelp Etc. Hvordan Unngå det uhåndterlige – Håndtere det uunngåelige 


Laste ned ppt "Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen Helge Drange Klimaendringer og havforsurning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google