Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, 10.10.20071 Hva er MRSA?. Tromsø, 10.10.20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, 10.10.20071 Hva er MRSA?. Tromsø, 10.10.20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, Hva er MRSA?

2 Tromsø, MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige antibiotika

3 Tromsø, Gule stafylokokker Normalflora hos menneske 20-40% er bærere i normalbefolkningen >50% av helsepersonell er bærere Hyppigste lokalisasjon: fortil i nesa Hel hud er den viktigste barrieren mot infeksjon

4 Tromsø, MRSA Diagnostikk i laboratoriet Alle gule stafylokokker testes rutinemessig for meticillin- resistens i mikrobiologisk laboratorium PCR- undersøkelse er ”gullstandard” for å bekrefte MRSA

5 Tromsø, Oppklaring av MRSA-utbrudd ved hjelp av laboratoriediagnostikk Antibiotikaprofil (resistensmønster) Lab Tromsø, Bodø PFGE Pulsfelt-gel-elektroforese Lab Tromsø SPARef.lab MRSA, Trondheim MLST Multi Locus Seq. Typing Ref.lab MRSA, Trondheim

6 Tromsø, MRSA bærerskap og infeksjon Friske bærere blir ikke syke, men kan spre MRSA videre til personer som er disponert for infeksjon MRSA-infeksjon: klinisk infeksjon med rødhet, smerte, hevelse, osv. Hud- og bløtdelsinfek- sjoner er vanligst (85 %)

7 Tromsø, Smittemåte og smittevei for MRSA Kontaktsmitte er viktigst, > 99% Luftbåren smitte kan bidra i spesielle situasjoner (for eksempel sengeredning) Stafylokokker overlever lenge i støv og på tørre flater Viktigste smittevei er via hender Håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket ved MRSA

8 Tromsø, MRSA - veilederen Nasjonal veileder for å forebygge MRSA i helsetjenesten Basert på lav forekomst av MRSA i Norge Revidert veileder i jan. 2008: –Retningslinjer helseinstitusjoner –Tiltak sykehjem –Tiltak hjemmesykepleie Kilde: > publikasjoner > veilederewww.fhi.no

9 Tromsø, Mål og prinsipper for MRSA i Norge MRSA skal ikke etablere seg og bli endemisk ved norske sykehus eller norske sykehjem Særlig virulente stammer skal ikke bli endemiske i Norge

10 Tromsø, Hvorfor er MRSA farlig? Høyere dødelighet enn ved andre stafylokokkinfeksjoner Spres lett i helseinstitusjoner Koloniserer særlig –Langliggere –Intensivpasienter (inngangsporter) –Antibiotikabehandlede –Kroniske hudsykdommer

11 Tromsø, Hvorfor hindre MRSA-smittespredning? Pga nedsatt følsomhet for viktige antibiotika er det vanskeligere å behandle MRSA-infeksjoner MRSA-infeksjoner er forbundet med: –Økt sykelighet og dødelighet –Forlenget liggetid i sykehus –Kostbar behandling med dyr antibiotika –Kostbare isolasjonsprosedyrer

12 Tromsø, Hvorfor hindre MRSA-smittespredning? Mye MRSA i helseinstitusjoner vil føre til endring i førstevalg av antibiotika ved infeksjoner som kan være forårsaket av gule stafylokokker Endring i antibiotikapolitikk vil gi –Økt forbruk av bredspektrede antibiotika, noe som virker resistensdrivende, ikke bare hos gule stafylokokker, men også i andre typer bakterier (VRE)

13 Tromsø, Økonomiske kostnader ved MRSA vs vanlige gule stafylokokker (MSSA) Peroral behandling av gule stafylokokker Penicillin V660 mg 30 tbl 64,- NOK –Ved penicillinfølsomme gule stafylokokker Dicloxacillin500 mg 30 tbl170,- NOK –Ved betalaktamaseproduserende gule stafylokokker Linezolid600 mg 30 tbl18072,- NOK –Ved meticillinresistente gule stafylokokker

14 Tromsø, Samfunnservervet MRSA Tidligere dominerte ”Hospital Acquired MRSA” (HA- MRSA) Nå sees en endring i retning av i samfunnservervede stammer (”Community Acquired MRSA”; Ca-MRSA) –Spredning i befolkningen utenfor sykehus –Yngre mennesker uten økt mottagelighet –Hovedsakelig hud- og bløtdelsinfeksjoner (85 %), men også alvorligere infeksjoner –Mindre resistente –Skiller seg genetisk fra MRSA-stammer som man finner på sykehus

15 Tromsø, MRSA i verden Grundmann H et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet Sep 2;368(9538):874-85

16 Tromsø,

17 Tromsø, MRSA infeksjoner og bærerskap i Norge MSIS, September 2007

18 Tromsø, MRSA-infeksjoner i Norge siste 10 år, fordelt etter smittested MSIS, September 2007

19 Tromsø, MRSA i Norge Oppdagede utbrudd Oppdagede utbrudd Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

20 Tromsø, MRSA i sykehjem Beboerne har ofte risikofaktorer for å få MRSA som eksem, sår, urinveiskateter, osv som vanskeliggjør behandlingen av MRSA Beboerne har ofte stort pleiebehov som øker risiko for spredning til helsearbeidere og dermed andre beboere Langtidsopphold vs avlastnings/korttidsopphold Kapasitets- og driftsproblemer Smittefrykt

21 Tromsø, MRSA i Norge Insidens (no./100000) i 2006 fordelt på kommuner Antall tilfeller hittil i år Insidens: no/ i 2006 fordelt på kommuner Antall tilfeller per mai 2007 Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

22 Tromsø, Endret MRSA - epidemiologi i Norden Tidligere –Smittet i utlandet –Sykehusrelatert Nå –De fleste smittet innenlands i Norden –Stadig flere MRSA-infeksjoner utenfor sykehus –MRSA-utbrudd på sykehjem –Ca-MRSA: ofte unge personer uten kjent risiko –Globale epidemiske stammer og kjente samfunnservervede stammer (Ca-MRSA) er introdusert i landet og øker i forekomst Endringen skjer i alle de nordiske landene

23 Tromsø, Forebygging av MRSA Dette er ikke en krig man vinner, men et arbeid som skal pågå hele tida Det er ressurskrevende arbeidsmessig og økonomisk, men det er kostnadseffektivt! Helsearbeidere er nøkkelpersoner for at arbeidet skal lykkes, men det krever støtte fra ledelser og det politiske systemet!

24 Tromsø, Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Tromsø, 10.10.20071 Hva er MRSA?. Tromsø, 10.10.20072 MRSA Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus Gule stafylokokker som er resistente mot viktige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google