Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bodø 26.09.20071 HVA ER NOROVIRUS? 26.09.2007 Kirsten Gravningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bodø 26.09.20071 HVA ER NOROVIRUS? 26.09.2007 Kirsten Gravningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bodø 26.09.20071 HVA ER NOROVIRUS? 26.09.2007 Kirsten Gravningen

2 Bodø 26.09.20072 Norovirus •Våren 1987 ble Rosenlunds långvårdsklinik i Stockholm rammet av et omfattende norovirusutbrudd •300 av 700 pasienter ble syke •En stor andel helsearbeidere ble syke •Institusjonrelaterte magesjuke-utbrudd var fram til 1987 uvanlige i Sverige •Siste 10-20 år har mange helseinstitusjoner og cruiseskip opplevd omfattende utbrudd med magesjau forårsaket av norovirus i vintersesongen •Hva er det som har skjedd?

3 Bodø 26.09.20073 Er det mer norovirus nå enn før? •Bedret diagnostikk (PCR) •Mer oppmerksomhet rettet mot magesjuke i sykehus og sykehjem? •Økt oppmerksomhet mot magesjuke om bord i cruiseskip/ hurtigrutene? •Mer norovirus nå enn før?

4 Bodø 26.09.20074 VG-nett 17/11-06

5 Bodø 26.09.20075 NOROVIRUS- et ”luftbårent skrekkvirus”? •Tilhører Caliciviridae •Norovirus kaltes tidligere ”Norwalk” virus •Norovirus og de andre Norwalk-liknende virus ( small round structured viruses; SRSV ) er årsak til 2/3 av alle virale gastroenteritter i den vestlige verden •Påvist første gang 1972 •Gir eksplosive utbrudd av gastroenteritt i hjemmet, skoler, barnehager, sykehjem, sykehus •Hele året, men topp i kalde vintermåneder (”winter vomiting disease”) •Alle aldersgrupper Overflatemodell av norovirus

6 Bodø 26.09.20076 NOROVIRUS •Nakent virus (nonenveloped) •Eneste smittereservoir = menneske •Spesifikke norovirus for ulike dyrearter, for eksempel mus

7 Bodø 26.09.20077 SYMPTOMER NOROVIRUS •Inkubasjonstid 12-48 timer •Kort prodromalfase: uvelhet, kvalme, muskelsmerter, hodepine •Akutt innsettende oppkast og diaré, magesmerter, muskelverk, lavgradig feber •Hovedsymptomer varierer fra person til person •Asymptomatisk infeksjon forekom hos ca 1/3 av personer som ble eksperimentelt infisert i en studie (J Infect Dis 1994;170(1):34-43) •Varighet: 1-3 døgn •Selvbegrensende infeksjon

8 Bodø 26.09.20078 SMITTEVEI NOROVIRUS •Smittevei person-til-person –Direkte kontaktsmitte (fecal-oral) –Dråpelsmitte (ved oppkast) •Fekal kontaminering av matvarer/vann •Indirekte kontaktsmitte –Håndtering av matvarer •Fekal forurensing av drikkevann kan gi omfattende befolkningsutbrudd •Kontaminering av mat kan skje på alle punkter i produksjonskjeden •Vanligste registrerte årsak til vannbårne utbrudd i Norge i seinere år (FHI) •Norges veterinærhøyskole analyserer for norovirus i drikkevann

9 Bodø 26.09.20079 SMITTEDOSE NOROVIRUS •Hver ”ounce” oppkast inneholder 30 millioner virus partikler (Elektronmikrografiske studier,Caul, Lancet 1994; 343:1240-1242) •Kun 10-100 viruspartikler er nødvendig for å gi infeksjon, dvs svært liten smittedose (få systematiske studier) •Prosjektiloppkast forårsaket av norovirus produserer dråper som kan gi infeksjon. Helsearbeidere som eksponeres for oppkast, har 4x økt risiko for sykdom ift kun kontaktsmitte uten oppkast

10 Bodø 26.09.200710 SMITTEFØRENDE PERIODER - NOROVIRUS •Pasientene er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré •Smittsomme i kort periode før symptomstart (uvisst hvor lenge) •Smittsomhet regnes ca 2-3 dager etter tilfriskning, virusutskilling i avføring er rapportert i inntil 2-3 uker •Helsearbeidere bør ha ekstra god håndhygiene i > 3 uker etter norovirus-assosiert sykdom Elektronmikroskopibilde: Small round structured virus SRSV

11 Bodø 26.09.200711 NOROVIRUS IMMUNITET •I praksis: ingen immunitet etter infeksjon •Kortvarig immunitet kan utvikles og er ”strain-spesific” •Mange ulike genetiske ”strains” sirkulerer i befolkningen •Mekanisme for immunitet er uklar •Resmitte er observert blant helsearbeidere og pasienter under utbrudd (Narvik sykehus/sykehusbarnehage)

12 Bodø 26.09.200712 KARANTENETID I HELSEINSTITUSJON NOROVIRUS •Pasienter regnes som smitteførende i inntil 2 døgn etter symptomfrihet •Personalet kan starte i arbeid 2 døgn etter symptomfrihet •Personalet sykemeldes av fastlege eller bedriftslege

13 Bodø 26.09.200713 DIAGNOSTIKK NOROVIRUS •Når mistenkes norovirus? •Når pasienter og helsearbeidere blir syke •Når magesjau brer seg som ”ild i tørt hår” •”Kaplans kriterier” –Faecesdyrkning negativ for bakterier –Oppkast hos > 50 % av pasientene –Gjennomsnittlig sykdomsvarighet 12-60 timer –Inkubasjonstid 12-48 timer

14 Bodø 26.09.200714 LAB.DIAGNOSTIKK NOROVIRUS •Avføringsprøve tas < 3 døgn etter sykdomsstart. Mest virus tidlig i forløpet •Rutine norovirus-PCR (real time PCR) utføres på –St.Olavs hospital, Trondheim –Sentralsykehuset i Tønsberg (SiV) –Haukeland sykehus, Bergen •Norovirus kan ikke dyrkes i laboratoriet •Lab,UNN Tromsø: ELISA-test, aktuell tidlig i utbrudd. Tar 2-3 t •ELISA-test er ikke godkjent i USA, kun i Europa •www.unn.no/korsnwww.unn.no/korsn •Kontrollprøve etter sykdom ikke aktuelt

15 Bodø 26.09.200715 DIAGNOSTIKK NOROVIRUS •Folkehelseinstituttet, Oslo: –Referanselaboratorium for norovirus –Rutine-PCR utføres ikke lenger, kun genotyping med sekvensering av PCR-produktet. –Avtale med St. Olav, Helse Bergen og SiV som hver måned sender alle positive isolater til FHI for sekvensering. –FHI ligger på etterskudd ift den reelle norovirussituasjonen i Norge – i motsetning til Sverige som har ukentlig rapportering

16 Bodø 26.09.200716 GENOTYPE NOROVIRUS •Fra 1995 har GII.4 vært hovedårsak til utbrudd av gastroenteritt på verdensbasis J Clin Microb 2004; 42(7):2988-95 •De fleste utbrudd forårsakes av én enkelt ”strain”, J Clin Microb 2004; 42(7):2988-95 •Ko-infeksjoner forekommer, spesielt ved matbårne og vannbårne utbrudd •Rekombinasjon av genetisk materiale kan forekomme ved ko-infeksjon og gi nye generasjoner av virus ”strains” Emerg Infect Dis 2005; 11(7):1079-85

17 Bodø 26.09.200717 BEHANDLING NOROVIRUS •Ingen spesifikk behandling •Selvbegrensende infeksjon •Ingen vaksine •Forebyggende tiltak: –Isolering av syke –Syke helsearbeidere hjemme –God hånd- og kjøkkenhygiene –Desinfeksjon av viruskontaminerte områder under utbrudd •Norovirus er robust og overlever lenge i miljøet, særlig bad/wc •Lang overlevelse på flater •Fecal forurensing bidrar til økt overlevelse •Delvis resistent mot alkoholer •I mange sykehus benyttes Virkon (dvs. kaliumpersulfat 50%, sulfaminsyre 5% og rengjøringsmiddel i en blanding)

18 Bodø 26.09.200718 SMITTEVERN I SYKEHUS VED NOROVIRUS •Svært viktig å komme raskt i gang med tiltak for å begrense utbruddet •To viktigste tiltak: –Håndhygiene og isolering av pasientene •Dråpesmitteregime •God rengjøring av hender med såpe og vann, eventuelt supplere med desinfeksjonssprit på tørre hender

19 Bodø 26.09.200719 NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI •Norge: varsling av utbrudd av smittsom sykdom til FHI i 2006 har økt med 48 %, sannsynligvis pga økt varslingsfrekevens, www.utbrudd.nowww.utbrudd.no •Norovirus var mistenkt årsak ved de fleste utbrudd (69 %) i helseinstitusjoner i 2006 •Gastroenteritt uten angitt agens utgjorde 7 % •Høsten 2006 og vinteren 2007 har vært en ”veldig aktiv sesong” over hele landet. Usikkert om det er mer enn vanlig (Vainio)

20 Bodø 26.09.200720 NOROVIRUS NORGE Norovirus-PCR fra SiV, St.Olav, Haukeland og FHI Kilde: Kirsti Vainio, FHI

21 Bodø 26.09.200721 Norovirus i Sverige 2003-2007 Sverige: alle helseinstitusjoner melder antall utbrudd per uke. Gode rutiner og etterlevelse. Kilde: SMI

22 Bodø 26.09.200722 NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI •USA –23 millioner norovirus-tilfelle per år –Utgjør 60% av ”illness burden” forårsaket av kjent tarmpatogen •Globalt –Hovedårsak til epidemisk nonbakteriell gastroenteritt –Utgjør 73-95% av alle utbrudd i helseinstitusjoner –Ca 50% av alle gastroenteritt utbrudd globalt –Vanligste årsak til viral gastroenteritt i ”community based studies”

23 Bodø 26.09.200723 NOROVIRUS EPIDEMIOLOGI •Orkanen Katrina, New Orleans, USA –Norovirus var det eneste identifiserte tarmpatogen blant dem som ble evakuert til Houston, Texas •Cruise skip –Angrepsrater på inntil 30% har vært beskrevet blant cruiseskip- passasjerer, og utbrudd på samme skip 6 påfølgende ganger har vært observert. Nitid nedvasking med effektive desinfeksjonsmidler og stenging av skip har vært nødvendig •Reisediaré –Norovirusinfeksjon er en vanligere årsak til reisediaré enn først antatt. Forårsaket 17% av episoder med gastroenteritt og var nest vanligste årsak til reisediaré etter ETEC, J Clin Microbiol 2005;43(12):6126-9

24 Bodø 26.09.200724 HVA PREDIKERER NOROVIRUSSESONGEN? Erfaringer fra Smittskyddsinstituttet, Sverige •Jo tidligere start på høsten, jo heftigere sesong •”Early apperance” av ny GII.4 strain = dårlig tegn •Nye virus-strains kan gi diagnostiske problemer i lab

25 Bodø 26.09.200725 The End www.unn.no/korsn


Laste ned ppt "Bodø 26.09.20071 HVA ER NOROVIRUS? 26.09.2007 Kirsten Gravningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google