Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, ”innledning” Line Rye, ”strategisk kompetanseplan” & Britt-Karin Muri,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, ”innledning” Line Rye, ”strategisk kompetanseplan” & Britt-Karin Muri,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, ”innledning” Line Rye, ”strategisk kompetanseplan” & Britt-Karin Muri, ”case-presentasjon”

2 Bakteppet: Kunnskapssamfunnet Lederkrav: å veilede (kompetansefundamentet) Strategi for å beholde nøkkelmedarbeidere - ” intellektuell kapital med endringspotensial” NÅ: Leder setter regi med visjon og målFØR: kontroll og styring Ledelsesbegrepet i endring

3 Kompetanse def. Hva er kompetanse? –” kunnskaper, ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre arbeid” (Nordhaug -98) –Individkompetanse –Felleskompetanse –Bedriftens totalkompetanse Hva er kompetanseutvikling? –Knyttet til den enkelte person; oppgaver og læringsbehov i fht organisasjonens felles liv (Dalin)

4 Strategisk kompetansestyring -MÅL Sikre virksomheten og den enkelte medarbeider den nødvendige kompetanse i fht dagens behov og fremtidens mål og oppgaver (Lai -97) For å være strategisk må kompetansestyring være basert på definerte mål og planer og utgjøre en kontinuerlig, integrert prosess

5 Medarbeiders behov Organisasjonens behov styrt Kompetanse- utvikling

6 Elementer i en systematisk kompetanseutvikling Kompetanseplanlegging Kompetansetiltak Evaluering og oppfølging Utfordring 1: å utvikle en helhetlig kompetansestrategi Utfordring 2: å sørge for at arbeidet med kompetansestyring utgjør en kontinuerlig prosess Utfordring 3: å finne ut hvilken kompetanse vi trenger fremover?

7 En enkel modell for kompetansekartlegging Kompetansebeholdning Kompetansekartlegging Kompetansebehov NÅFREMTID GAP Definere Fylle

8 Kompetansestyring som kontinuerlig prosess Kompetansetiltak Anskaffelse Utvikling Tilrettelegging EvalueringPlanlegging Linda Lai 1997

9 ”Dråpe-metoden” 10 dråper på direktør 9 dråper på ass. direktør 8 dråper på kontorsjefen 7 dråper på …… 1 dråpe på …………  Utvikler dere kompetanse på seminaret? Hvordan utvikler vi kompetanse?

10 Hvem definerer behovet for kompetanseutvikling? Hvordan få til en dynamisk prosess som involverer de den systematiske kompetanseutviklingen angår? Å overføre kompetanse fra en person til de andre/enheten Å stille åpne spørsmål rundt eksisterende rutiner Finne våre kritiske aktiviteter, ressurser og kjernekompetanse i dag og i morgen? Utfordringer

11 Fortvil ikke! ”Det er vanskelig å regne seg frem til hvilken kompetanse vi trenger for optimal verdiskaping for hver aktivitet i verdikjeden, og det blir enda vanskeligere når kunnskap i stadig større grad fremstår som en ferskvare” (Johannessen og Olaisen, i Magma 2002)

12 Kompetanse utvikles lokalt Vi ønsker individer med evne til å kunne omsette sin kompetanse til aktuelle situasjon og sammenheng Strategien må tilpasses til lokale forhold skal den virke (Johannessen og Olaisen, 2002) Stille krav til åpne spørsmål rundt eksisterende rutiner Hva er våre kritiske aktiviteter, ressurser og kjernekompetanse i dag og i morgen?

13 Læringshierarki i arbeidslivet, modell etter Nordhaug -98 Passiv læring Aktiv læring Aktiv/passiv læring Ubevisst læring Bevisst, ikke-planlagt læring Planlagt, uformell læring Formell, ikke eksamens- orientert læring Formell eksamens- orientert læring Høy Lav Deltakingsrate

14 Temperaturmåling På en skala fra 0-10 der 10 står for optimal kompetansestyring og der 0 står for ingen kompetansestyring –hvor vil du plassere dere i dag?

15 Sammenheng mellom lærevilkår Skule og Reichborn 2000 FAFO-rapport 333


Laste ned ppt "Kompetanseutvikling Seminar Bjørnefjorden 09. febr. 2005 Av Hilde M B Withammer, ”innledning” Line Rye, ”strategisk kompetanseplan” & Britt-Karin Muri,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google