Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftshelsetjenestens rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Vigdis Solheim, NAV NDU Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis - 03.05.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftshelsetjenestens rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Vigdis Solheim, NAV NDU Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis - 03.05.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftshelsetjenestens rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Vigdis Solheim, NAV NDU Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis - 03.05.07

2 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 2 BHTs rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV)  NAV lokal og bedriftshelsetjenesten (Individrettet bistand)  NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (Systemrettet bistand)  Honorar til bedriftshelsetjenesten

3 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 3 ArbeidstakerArbeidsgiver Hovedaktører Roller i det inkluderende arbeidsliv NAV Legenem.fl. BHT Støttespillere Arbeids- tilsynet

4 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 4 NAV lokal og bedriftshelsetjenesten – Individrettet bistand  Arbeidsmiljøloven Arbeidsgivers plikter/ arbeidstakers medvirkningsplikt – Tilrettelegging – Oppfølgingsplan – Dialogmøte ved 12 uker  Forskrift om VHP Arbeidsgiver skal sørge for… Arbeidsgiver har plikt til… Arbeidsgiver skal påse…  Folketrygdloven NAVs rolle i sykefraværsarbeid – Aktivitetskrav ved 8 uker – Innhente oppfølgingsplan – Melding til NAV etter dialogmøte 12 uker – Dialogmøte i regi av NAV ved 6 måneder  BHT involveres av arbeidsgiver – Sykmeldingsblankett: Foreslår at arbeidsgiver kontakter BHT  BHT-honorar

5 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 5 Tidsakse sykmelding, jf Sykefraværsutvalget Oppfølgings- plan Dialogmøte Nytt dialogmøte 6 uker8126 måneder1 år Aktivitets- plikt Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak Vurderes for yrkesrettet attføring el rehabilitering Ny vurdering

6 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 6

7 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 7 NAV lokal og bedriftshelsetjenesten – Individrettet bistand Boka Legen i det inkluderende arbeidsliv –  Modell for lokal samhandling mellom NAV, allmennlege og bedriftslege/arbeidsmedisiner  Eget tema om allmennlege og bedriftslege (andre BHT-medarbeidere kan også inviteres til diskusjonen)  BHT foreslås invitert til diskusjonen om temaene Tilrettelegging på arbeidsplass/hjelpemidler og Gravide og sykmelding

8 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 8 NAV Arbeidslivssenter (ALS) og bedriftshelsetjenesten – Systemrettet bistand  IA-avtalen har gitt etaten en sentral rolle i å bistå IA- virksomhetene ALS skal – støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å forebygge sykefravær og overgang til passive trygdeordninger. – bistå i forbindelse med ivaretakelse av enkeltansatte og systemer for redusert sykefravær. – hjelpe virksomhetene til å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer inkluderende arbeidsplass. – gi råd eller bistand, gi eller framskaffe informasjon, formidle kontakt mellom aktører.

9 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 9 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten  Veilederen til samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv sier: Arbeidslivssenteret skal samarbeide med og være et supplement til virksomhetens BHT der det er nødvendig og ønskelig.

10 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 10 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Retningslinjer  Generell kontakt  Samhandling i forhold til den enkelte virksomhet  Hvem gjøre hva i IA-virksomheter

11 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 11 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Retningslinjer (forts.) Generell kontakt  Bygge gode relasjoner på generelt grunnlag.  Samlinger  Diskusjon av aktuelle problemstillinger og erfaringer  Informasjonsutveksling  Kunnskapsoverføring

12 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 12 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Retningslinjer (forts.) Samhandling i forhold til den enkelte virksomhet  Arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedaktørene  Samarbeidslinjen ift enkeltbedrift skal gå via bedriften, ikke direkte mellom BHT og arbeidslivssenteret

13 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 13 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Retningslinjer (forts.)  Har virksomheten BHT, oppfordres de til å invitere BHT med fra første møte.  Gi informasjon til virksomheten om hverandres arbeidsområde og oppgaver.

14 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 14 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Retningslinjer (forts.) I virksomhet med IA-avtale: Avklare hvem gjør hva  Har BHT aktuell kompetanse?  Arbeidslivssenteret tilbyr ikke sin  Har BHT ikke aktuell kompetanse?  Foreslår samlet bistand  Har virksomheten ikke BHT?  Arbeidslivssenteret synliggjør betydningen av BHT - markedsfører for BHT

15 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 15 NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten  Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av BHT – i regi at Arbeidsmiljøavdelingen i AID  Særskilt vurdering av forholdet mellom BHT og ALS  Konklusjon: – Dagens retningslinjer videreføres – STAMI, NAV og Arbeidstilsynet må sørge for at retningslinjene i større grad blir kjent og legges til grunn for samhandlingen.

16 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 16 Honorar til bedriftshelsetjenesten  Honorar for faglig bistand fra BHT ved tilrettelegging i IA- virksomheter  Målgruppe – Sykmeldte arbeidstakere – Arbeidstakere i fare for å bli sykmeldt – Personer med fysiske og/eller psykiske lidelser

17 03.05.07 – Vigdis Solheim, NAV NDUSide 17 Honorar til bedriftshelsetjenesten  Tilrettelegging av fysisk, ergonomisk, organisatorisk og psykososial art  Innsatsen kan blant annet omfatte – Kartlegging/utredning av problemer og behov – Identifisering av tiltaksmuligheter – Utarbeiding av forslag til tiltak – Forberedelse/planlegging av aktiviteter og tilrettelegging – Bidrag til iverksetting – Oppfølging/evaluering av tiltak  Honorar – P.t. kr 523 per time. – Inntil 6 timer per oppdrag.


Laste ned ppt "Bedriftshelsetjenestens rolle sett fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Vigdis Solheim, NAV NDU Norsk Industri – Inkluderende arbeidsliv i praksis - 03.05.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google