Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer knyttet til fortsatt vekst for oppdrett i Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer knyttet til fortsatt vekst for oppdrett i Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer knyttet til fortsatt vekst for oppdrett i Midt-Norge
Utfordringer knyttet til fortsatt vekst for oppdrett i Midt-Norge. Trøndelag fiskeoppdretterlag årsmøte Per Krogedal EWOS Innovation

2 Hva gjelder det? ”Fra luksus produkt til en vare blant utvalget”
Produsere en matvare som forbrukerne vil velge om igjen og at produsenten sitter igjen med en akseptabel margin over tid. Konkurrenter med stor konkurransekraft: Chilensk laks Annen mat (kylling, svin, vegetar) Produksjon i uttakt med markedet er en stor utfordring for produkter med lang prod.tid

3 Hvordan henge med? ”Motiverte og kunnskapsrike medarbeidere”
Profesjonell/industriell drift Kunnskap om antall og str. i merden Utstyrt for å kunne ha fokus på fôring Gjennomtenkt fiskehelse plan/kontroll Spille på lag med naturen Temperatur/lys Oksygen Være fremtidsorientert Lobby fra en omforent næring for å sikre rammebetingelser. Sikre lokaliteter for fremtiden (som er for tøffe i dag?) Åpenhet for teknologiske nyvinninger Åpenhet til nye oppdagelser og justeringer innenfor ernæring Vi hjelper

4 Rammebetingelser Matvaretrygghet
EU regelverk Politikk vs vitenskap Rammebetingelser for produksjon og salg av laks Politiske bestemmelser MTB Rammebetingelser betyr ofte økt prod.kost

5 Miljøbetingelser Oksygen
Kontrollerte forsøk har vist at lavt O2 gir dårlig tilvekst og fôrutnyttelse Overvåkning av kommersielle lokaliteter viser at ”friskt” innsigende vann har lavt O2 innhold. Erfaringer fra anlegg på Vestlandet viser nettopp dårlig vekst og fôrfaktor på ettersommer/høst.

6 Oksygenbehov hos fisk Fiskens oksygenbehov øker med økende temperutur
Tilgjengelig oksygen avtar økende temperutur Sjøvann inneholder 20% mindre oksygen enn ferskvann

7 Kritisk temperatur Figur som viser “temperaturens” effekt på fiskens vekst. Det er i realiteten oksygenets effekt på vekst. Tilgjengelig oksygen i vannet Fiskens oksygenbehov Over denne temperaturen vil fiskens vekst avta.

8 Fra EGI. EGI (EWOS Growth Index) er laget på grunnlag av kommersielle vekstdata i Norge. Temperaturens effekt på vekst er vist over. Legg merke til at maksimal vekst er ved grader, med raskt avtagende vekst etter grader, mest sannsynlig på grunn av reduserte oksygenverdier.

9 Resultater fra forsøk Effekt av redusert oksygen på vekstrate og fôrfaktor Laks i sjøvann, 8-9 °C 24 april – 17 juni EWOS Innovation, Dirdal Effekten på vekstrate (SGR) er mer markert enn på fôrfaktor (FCR). 45% reduksjon i vekst, 30% økning i fôrfaktor ved å redusere oksygen til 50% metning.

10 Oxygen consumption (a), feed utilisation (b) and growth rate (c) at maximum feed ration in rainbow trout (fish size: 100 g, temperature: 15 C) in the following DO range: 4, 5, 6, 7, 8.5, 10 and 12 mg/L (40 – 120 % of saturation). Source: Pedersen (1985, 1987)

11 Oksygen -forskjell mellom fjord og ytre strøk

12 Viser temperatur og oksygen på en lokalitet gjennom september 2004

13 Samme lokalitet –her vist som % metning

14 Merd type 15 13 Hovedstrøm fra nord
Merd 13 og 15 er sammenlignet fordi de er sammenlignbar i forhold til strømretningen Merd 13 har generelt lavere oksygenverdier

15 Stømmåling i anlegg Plassering av strømmålere 1. refereres som “Nord” 2. refereres som “Midt” 3. refereres som “Sør” Alle målepunkt med føler på –7 og –12 meter

16 Reduksjon i strømhastighet gjennom anlegget
Krogedal, EWOS Innovation

17 Hold nøtene rene Forskjeller i utfôring (ved bruk av en AKVAsmart AQ1 feedback system) før og etter skifte av en meget begrodd not Kilde: S. Kadri, upubliserte data. Given in Alanårå et al., Feeding Management. In “Food Intake in Fish”, Houlihan et al (eds), 2001.

18 Kommersielt anlegg i Boknafjord systemet
Krogedal, EWOS Innovation

19 Dybden på nøtene Legg merke til at de lave oksygenverdiene på 3 og 10m ikke finnes på 25m Dype nøter kan være en effektiv løsning på lave oksygennivåer i øvre lag

20 Foreløpig fôringsråd…
Basert på den kunnskapen vi har per i dag tror vi at fôr med fordel kan ”spares til bedre tider” når oksygen-verdiene er lave.

21 Rett fôr til rett tid… Vi har opplevd at høyenergi fôr spesielt designet for en fôrkvote situasjon ikke har gitt spesielt bedre tilvekt og fôrfaktor i sommer og høst månedene. Dette har vært særlig tydelig på Vestlandet hvor vi har hatt høye temperaturer og lave oksygen verdier. Mye energi krever mye oksygen for effektivt å omsettes til vekst. Vi har vist at oksygen kan være en flaskehals i produksjonen.

22

23

24 114 109 Ikke velg et kostbart produkt når forholdene ikke tillater god utnyttelse

25 Lavest mulig produksjonskost
På grunn av fôrkvoter har fokus vært ekstra sterk fokus på fôrfaktor. Det nye regelverk med MTB vi gi andre optimaliseringskriterier. EWOS jobber med å utvikle økonomiske modell verktøy for å nærmere bestemme verdien av tilvekst hastighet.

26 Økt etterspørsel – kan den møtes?
Marine råvarer vil være en begrenset ingrediens i fremtidens fiskefôr produksjon Den fremtiden vil heller komme tidlig enn sent Volum vekst av akvakultur må skje med alternative råvarer IKKE DYTT –ALLE FÅR! EWOS driver FoU for kunne være leveringsdyktig inn i fremtiden

27 Litt ernæring…-Hva har laksen behov for?
Laksen har ikke spesifikt behov for noen spesielle råvarer, som for eksempel fiskemel I stedet har den behov for energi og essensielle næringsstoffer: Energi Aminosyrer (protein) Fettsyrer Mineraler Vitaminer Derfor kan en rekke ulike råvarer kombineres for å gi et fullverdig fiskefôr Du kan kalle dette grunnskoleopplæring.

28 EWOS formuleringskonsepter
EWOS bruk og sammensetning av ulike råvarer bygger på omfattende forskning og sikrer laksen rask tilvekst, lav fôrfaktor og god helse. Dette sikres gjennom aktiv bruk av to konsept, ProteinMIX og OilMIX, for hhv optimalisering av protein og fett i fôret. ProteinMIX består av utvalgte og veldokumenterte proteinråvarer. Disse sikrer maksimal utnyttelse av protein til vekst gjennom en optimal aminosyre tilførsel. I tillegg er ProteinMIX en trygghet for at mengden av antinæringsstoff er holdt innenfor fiskens sine toleransegrenser. OilMIX er utviklet for å gi laksefisk en optimal blanding av ulike oljer i fôret. Bruk av oilMIX i fôret til laksefisk vil gi forbrukerne en sunn matvare med høyt omega-3 innhold og riktig laksesmak. Bruk av oilMIX er med på å redusere forbruket av begrensede marine ressurser og med det øke oppdrettsnæringens bærekraft.

29 Fettsyremodell -OilMIX
Vi har samlet kunnskap om omsetning av fettsyrer hos fisk i ulike livsstadier Dette sammen med råvarekunnskap og formuleringskunnskap gjør at vi kan: Basert på en gitt fett/fettsyresammensetning i fôr forutsi fettsyresammensetning i fisk Ved en ønsket sammensetning av fettsyrer i fisk, hvordan må fôret være sammensatt Bestemme DE i oljeblandingen basert på fettsyre profil

30 Nutrient Requirement Program (Modelling) 2000-2004
Excellent use of protein FORMAT CENTRAL PLANT

31 Laksefôr i fremtiden Vi ser at de mest effektive biologiske produksjoner av landlevende dyr ikke formulerer etter mengde råprotein og råfett. For å komme dit må noen næringsbehov bedre bestemmes. Samspill mellom næringsstoffer må bygges inn i optimeringsprogrammet. EWOS vil lansere produkter optimert mot mengde aminosyrer og fordøyelig energi når vi har dette klart.


Laste ned ppt "Utfordringer knyttet til fortsatt vekst for oppdrett i Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google