Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk

2 Introduksjon “INTRAVISION aqua er bla bla”

3

4 Bruk av lys i oppdrett av fisk:
Bruken av lys i oppdrett av fisk er betraktet som det viktigste virkemiddel regnet etter fôret - der hensikten med lysbruken i første rekke er. • Utsette kjønnsmodning ved stoppe produksjon av det lysinduserte hormonet melatonin, som produseres i hjernen på fisken. • Øke veksthastigheten – spesielt for å oppnå en bedre fôrfaktor. Kjønnsmodning av fisk i oppdrett er et stort problem. Generelt for alle arter er problemet at fisken stopper å ta til seg fôr når den blir kjønnsmoden, men ut over dette varierer problemstillingene fra art til art. • Laks: Laksen stopper å spise/ vokse, rødfagen i laksekjøttet går ut i skinnet – resultat at fisken ikke er salgbar. • Torsk: Torsk i fangenskap blir kjønnsmoden hvert år, inkludert første leveår – resultat er et vekttap (årlig) på mellom 40-45% - dette fører til lengre tid + mer fôr frem til slakteferdig fisk.

5 ’Dagens teknologi er utilstrekkelig’
Den mest anvendte lysteknologi i lakseoppdrett i dag er bruk av 1000W metall halogen lyskilder. Der er imidlertid problemer knyttet til bruken av disse lyskildene; både i form av påført stress på fisken grunnet svært sterkt lys, men også at: • Oppdrettsnæringen rapporterer en økning i andelen laks som blir for tidlig kjønnsmoden. • Metallhalogen har i utførte forsøk vist seg lite egnet til å stoppe kjønnsmodning på torsk i merder. Det er derfor behov for et lyssystem som er: • Mer effektivt i hemming av melatonin: kjønnsmodning. • Et bedre virkemiddel for å øke tilvekst/ fôrfaktor. • Optimalseiring av fysisk miljø – senke stressbelastningen på fisken. • Er energibesparende lyssystem - lavere driftskostnad. + En lysløsning som klarer å stoppe kjønnsmodning på torsk.

6

7 Ny teknologi INTRAVISIONs lys:
Ny teknologi: smalspekter lys; simulere naturlige bølgelengder i vann Den Israelske forskeren Dr Ron Benny har vist på seabream, ved anvendelse av filtrert sollys – at det er de blå og de grønne bølgelengdene lys som har effekt på hemming av produksjon av melatonin.. INTRAVISION har gjennomført en serie biologske forsøk på laks, samt mindre forsøk på piggvar og kveite. Forsøk på torsk planlagt startet sommeren 2004. INTRAVISIONs lys: Forsøkene som er utført indikerer at: • 10 – 20% økning i vekst er mulig. • Hormonanalyser (melatonin) dokumenter at INTRAVISION’s lys er mer effektivt enn metallhalogen, selv ved betydelig lavere lysintensitet. • Det er mulig å styre visuell pigmentering på skinn av enkelte arter. • Vi anser det som svært sannsynlig at vi vil kunne hemme kjønnsmodning på torsk.

8 INTRAVISION’s forskning og forskningspartnere
2002 Piggvar, SINTEF Fiskeri & Havbruk, Norway Marine Culture (Pan Marine), ramme 1,600’ – NFR Funn ordningen. 2003 Laks; EWOS Innovation, Lønningdal, budsjett 550’ NFR Skattefunn. 2003 Laks smolt; Fjord Seafood Trollbukta (Sisonor), budsjett 200’ 2003 Kveite yngel klekking; Akvaforsk Sundalsøra, (ikke vellykket) 2004 Laks; EWOS Innovation, Lønnindal, Sterling University, Skottland, budsjett 800’ NFR Skattefunn. Planlagt FoU og/eller invitasjoner til samarbeid: • Prosjekt Torsk; Nordlandsforskning, Bunes Marine, Sterling University. • Strategro, Steven Dilljngham; USA marked, FoU samarbeid amerikanske aktører. • Steve Rex AQUA; samarbeid med europeiske oppdrettere. Mulig prosjektfinansiering EU-6 rammeprogram, NFR eller FF.

9 Konsept - Desentralisert lys for LAKS
Mulig patent- CURTAIN WALLS: Laksen svømmer i en stor rolig sirkel, ved å lage en eller to Curtain Walls med lys sikrer en at all fisk får et sterkt lys – en eller to ganger per runde. Dette konseptet eliminerer faren for selvskygging og at fisken ute ved nettet ikke får tilstrekkelig med lys. Halv CURTAIN WALL Hel CURTAIN WALL

10 Konsept - Desentralisert lys for TORSK
Mulig patent- Lyssøyler som følger merdens ytterkanter og bunn. Torsken svømmer ikke i sirkel som laksen, men nærmest leter etter hull i nettet, eller går ned på bunnen og blir stående der. Belysning av nett med lysteppe i bunnen av merden.

11 Marked Tekst

12 Status Behov for ny kapital for å:
Vi anser at den biologiske effekten av lyset er tilstrekkelig dokumentert til at forretningskonseptet bør utvikles og markedsaktiviteter iverksettes. • Pågående prosess; Produksjon av standard lysarmaturer i Kina. • Full eksklusivitet på patentert Kald Katode Lysrørteknologi. • Lampe med anvendelse av LED teknologi vil blir utredet som et alternativ. • Vurdering av patentsøknad på arrangement av lys i merder. Behov for ny kapital for å: • Gjennomføre standardiserings prosess på produkter, og utvikle salgsmateriell. • Markedsaktiviteter mot Europa og USA. • Gjennomføre FoU på flere arter i samarbeid med strategisk aktører internasjonalt, herunder også stille med egenandel på FoU prosjekter, og vise økonomisk styrke til gjennomføring av markedsaktiviteter i etterkant av et FoU løp. • Organisasjon, samt dekke kostnader i oppstartsfasen.

13

14

15

16 Overskrift Tekst

17 For mer information se


Laste ned ppt "Intravision aqua Lys i oppdrett av fisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google