Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God, spennende, sunn og variert mat – en utfordring (også) for samfunns- forbruker- og økonomisk forskning EU forskning: Food Quality and Safety. Muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God, spennende, sunn og variert mat – en utfordring (også) for samfunns- forbruker- og økonomisk forskning EU forskning: Food Quality and Safety. Muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 God, spennende, sunn og variert mat – en utfordring (også) for samfunns- forbruker- og økonomisk forskning EU forskning: Food Quality and Safety. Muligheter nå (6RP) og i fremtiden (7RP) Forskningsrådets informasjonseminar Bristol 9.mai 2005 Anne M Jervell Statens institutt for forbruksforskning

2 Hva skal jeg snakke om? Mat som forskningstema Hvilken rolle har samfunns-, økonomisk og forbrukerforskning i matforskningen? Noen erfaringer med EU finansiert samfunnsfaglig og flerfaglig matforskning: muligheter og merverdi

3 Mat som forskningsfelt Maten som produkt: •Hvordan lage bedre, tryggere, sunnere, billigere mat? Maten som vare: •Hvordan organisere (og hvordan regulere) produksjon, distribusjon, omsetning og informasjon i matvaremarkedene? Maten som måltid: •Hva, hvordan, hvor, med hvem, hvorfor (og med hvilke konsekvenser) spiser forbrukerne?

4 Produktene i fokus? Verdikjedene Forbrukerne Markedene og politikken Produktene

5 Markedene og politikken i fokus? Verdikjedene Forbrukerne Produktene Markedene og politikken

6 Forbrukerne i fokus? Verdikjedene Politikken Produktene Forbrukerne

7 Produkter og markeder Figur fra: Forsman 2001: Resource-Based Strategy Analysis: A Case of Local Food Processing Firms in Finland, In Borgen (ed) The Food Sector in Transition- Nordic Research, NILF-Report 2001-2

8 Forskningsutfordringer -Spennende men trygg mat: Organisering og regulering for trygg, sunn og variert mat (risiko og sporbarhet, merking og markedsføring) -God, sunn og lettvint mat som forbrukerne vil ha og som gir forbrukerne valgmuligheter: Forbrukerrettet innovasjon og produktutvikling -Konkurransedyktig mat: Effektiv produksjon med riktig kvalitet tilpasset eksportmarkedene.

9 Mat-relaterte EU prosjekter i SIFO: 5.rammeprogram •Organic HACCP (partner – 2003-04) ’ securing consumer oriented food safety and quality of certified organic foods from plough to plate’ •TRUST IN FOOD (koordinator – 2002-04) ’the social and institutional conditions for the produktion and maintenance of consumer trust in food’. 6.rammeprogram •IP Welfare Quality (partner – flere roller, 2004-09) Animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality. www.welfarequality.net •NETCEE - Network for Catering and Eating out of home in Europe (søknad 8. april 2005) •Network of Excellence: FOCOS (Food Consumer Science – understanding consumer food choice and dietary habits in their full complexity).

10 www.trustinfood.org

11 Siktemålet å.. Bidra til overnasjonal politikkutforming gjennom å •identifisere og analysere faktorer som bestemmer og påvirker forbrukernes tillit til mattilbud og informasjonskilder (Spørreundersøkelser i Danmark, Italia, Norge, Portugal, Storbritannia, Tyskland) •Institusjonelle studier i de samme landene og på EU-nivå Fokus på oksekjøtt og tomater

12 Er følgende matvarer “veldig trygge” å spise (framfor “ganske trygge” eller “ikke helt trygge”)? (prosent)

13 Er forholdene blitt bedre eller dårligere siste 20 år når det gjelder priser, smak og kvalitet, ernæring, produksjonsmetoder og matvaresikkerhet? >1 forbedring <1 forverring

14 www.welfarequality.net Science and society improving animal welfare in the food quality chain. ”Food quality is not only determined by the overall nature and safety of the end product but also by the perceived welfare status of the animals from which the food is produced. This project aims to accommodate societal concerns and market demands, to develop reliable on-farm monitoring systems, product information systems, and practical species-specific strategies to improve animal welfare. Thirtynine institutes and universities (representing thirteen European countries) with specialist expertise participate in this integrated research project. The project started in May 2004 and will take five years to complete.”

15 Holdninger og tilpasning i verdikjeden (SIFO og NILF) Forbrukerholdninger og atferd (SIFO) Markedene og politikken (SIFO og NILF) Dyrevelferd i produksjonen (UMB og NILF)

16 Merverdi av EU forskning •Læring og ….kunnskapsspredning. Kvalitetsheving. •Mer spennende problemstillinger …..og resultater (komparativt perspektiv). •Utvikle nettverk ………og videreføre nettverk •Merverdi og relevans i forhold til politikkutforming

17 Noen framtidige forskningsutfordringer •En matdag i Europa: –Matvaner i endring? –Forskjeller mellom land. –Konsekvenser for ernæring og helse. •Samfunnsforskningens bidrag til forskning for forbrukerrettet innovasjon på matområdet.


Laste ned ppt "God, spennende, sunn og variert mat – en utfordring (også) for samfunns- forbruker- og økonomisk forskning EU forskning: Food Quality and Safety. Muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google