Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan oppdrettsnæringen føre til endringer av virulens hos parasitter?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan oppdrettsnæringen føre til endringer av virulens hos parasitter?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan oppdrettsnæringen føre til endringer av virulens hos parasitter?

2

3 hva jeg vil snakke om... •Virulens – i klinisk og evolusjonær forstand •Litt teori om hva som påvirker utvikling av virulens •Empiriske data – stemmer de med teorien? •Oppdrett og virulens •En studie på lakselus

4 Virulens •I populasjonsøkologiske modeller: –parasittindusert vertsdødelighet •I evolusjonær teori: –Reduksjon i vertens fitness som følge av en infeksjon •I klinisk medisin/veterinærmedisin: –Spesifikke tegn og symptomer knyttet til en infeksjon

5 Parasitter = infeksjonsorganismer dvs. omfatter virus, bakterier, protozoer, ikter, nematoder etc.

6 Nær beslektede parasittarter kan vise store forskjeller i virulens Dødsrate hos menneske fra ulike Malaria-arter varierer fra 1 til 20 % (ubehandlet)

7 Variasjon i virulens innenfor en art •Diphyllobothrium latum –virulens varierer mellom ulike ”raser” •Fugleinfluensa –mange ”strains” hvor virulens varierer (0- 100%) •ILA-virus –mange genetiske varianter med ulik virulens

8 Virulens kan forandre seg over korte tidsrom: Seriell overføring av Salmonella typhimurium (Sabin et al. 1954) % dead mice Number of passages

9 Virulens kan variere: •Mellom nærstående arter •Mellom individer innen en art •Over korte tidsintervaller

10 Virulens-teori •Hvorfor er parasitter skadelige? •Er skade på verten maladaptivt for parasitten? •Hvis ikke – hvor stor skade bør en parasitt påføre verten – under gitte betingelser?

11 Parasitter (som alle andre organismer) blir selektert for å optimalisere fitness dvs: parasittens relative bidrag til neste generasjon

12 I forhold til parasittens fitness har virulens både en utgift og en gevinst •Utgift: Økende virulens øker sjansen for at verten dør. •Gevinst: Økende virulens betyr (som oftest) et større uttak av ressurser fra verten. Disse ressursene kan omsettes i reproduksjon og vekst.

13 Generelt antar vi at transmisjons- rate er avhengig av virulens virulens transmisjon

14 Det betyr at det finnes en optimal virulens – dvs et virulensnivå som gir parasitten høyest fitness virulens transmisjon Optimal virulens

15 Hvis forholdet mellom transmisjon og virulens forandres, vil også den optimale virulensen endres virulens transmisjon Optimal virulens

16 Denne modellen kan brukes til å forutsi retningen på evolusjonen under ulike betingelser parasitt-indusert dødelighet transmisjon all annen dødelighet

17 Noen prediksjoner: •Optimal virulens vil: –øke, når dødelighet som ikke er relatert til virulens øker –øke, når vertens bestandstetthet øker –avta, hvis andelen resistente verter øker –avta, hvis parasitten har vertikal transmisjon –øke, med økende konkurranse mellom ulike parasitt-strains

18 Intensiv matproduksjon i en global skala

19 Intensiv matproduksjon karakteriseres ved: •Utstrakt bruk av medikamenter: –øker parasittens dødsrate – dvs. den komponenten av mortalitet som ikke er relatert til virulens •Høy vertstetthet: –gir flere mottagelige verter og økt transmisjon

20 Nematoder (rundormer) – en av de vanligste parasittgruppene hos pattedyr og fugler

21 Har disse parasittene forandret seg som følge av mer intensiv matproduksjon?

22 Lakselus: En modell for å teste hvordan intensiv matproduksjon påvirker virulens Før: Nå:

23 En sammenligning av lus fra områder med og uten oppdrett (Adele Mennerat, Frank Nilsen, Dieter Ebert og Arne Skorping) •Lus samlet inn fra Oslofjorden og Austevoll •På laboratoriet holdt vi lusene først i 3 generasjoner på smolt •Infeksjon av 15 smolt i hver gruppe, med ”Oslo-strain” og ”Bergen-strain” •Sammenligne: –Tidspunkt for eggproduksjon –Antall egg –Overleving hos copepoditter –Skadeomfang på smolt –Vekst hos smolt ”Farmed strains” ”Wild strains”

24 Under forsøket: • Identiske individuelle tanker • Lik temperatur, vanngjennomstrømning og formengde • Individuelle inkubasjonsbrønner • Data for vekt og skadeomfang for hver fisk Daglig inspeksjon: Tidspunkt for eggproduksjon Tidspunkt for klekking Overleving av copepoditter

25 Oppsummering •”Oppdrettslus” har: –kortere utviklingstid –mindre levedyktige larver •Og påfører fisken: –mer skade •og gir: –lavere vekst


Laste ned ppt "Kan oppdrettsnæringen føre til endringer av virulens hos parasitter?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google