Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kontrollstrukturer (Kapittel 3). 2 Mål  Forstå kontrollstrukturer i PHP  Vite forskjell på ulike typer løkker og beslutninger  Være klar over noen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kontrollstrukturer (Kapittel 3). 2 Mål  Forstå kontrollstrukturer i PHP  Vite forskjell på ulike typer løkker og beslutninger  Være klar over noen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kontrollstrukturer (Kapittel 3)

2 2 Mål  Forstå kontrollstrukturer i PHP  Vite forskjell på ulike typer løkker og beslutninger  Være klar over noen kilder til feil

3 3 Hvordan utføres et script?  Fra topp til bunn  Kontrollstrukturer brukes til å bestemme flyten til et script  To kategorier •Beslutninger •Løkker

4 4 Kontrollstruktur  Hode •Består av et kodeord og et uttrykk  Kropp •Inneholder koden som skal utføres dersom uttrykket i hodet evalueres til sant kodeord(uttrykk) { kroppen inneholder koden som skal kjøres dersom uttrykket er sant } Eksempel: if($a == $b) { echo “$a er lik $b”; }

5 5 Beslutninger  Kontrollerer hvorvidt noe skal utføres eller ikke  To hovedstrukturer •if •switch

6 6 if  Består av et hode med en betingelse  Kropp med kode som kjøres dersom betingelsen er sann if(betingelse) { // Utføres hvis betingelsen // er sann } Eksempel:

7 7 if-else  Alternativ dersom betingelsen er usann if(betingelse) { // Utføres hvis betingelsen // er sann (true) } else { // Utføres hvis betingelsen // er usann (false) } Eksempel:

8 8 if-elseif-else  Kombinasjon av flere uttrykk som kan slå til if(uttrykk 1) { // Utføres hvis uttrykk 1 // er sann } else if(uttrykk 2) { // Utføres hvis uttrykk 2 // er sann } else if(uttrykk 3) { // Utføres hvis uttrykk 3 // er sann } else { // Utføres hvis ingen av // uttrykkene er sanne }

9 9 Stalltips - Bruk av else  Det kan være vanskelig å forutsi under hvilke forhold et script kjører  Alltid lurt å legge inn kode i else - blokker selv om kontrollen lite sannsynlig kommer til å ende opp i else -blokken  Kan spare deg for timer med leting etter hva som er galt med scriptet ditt

10 10 Alternativ til if-else  if-else er den definitivt mest brukte kontrollstrukturen  Kan skrives på en linje med en alternativ syntaks •$verdi = (uttrykk) ? “sant” : “usant”; Eksempel: = 18) ? “myndig” : “ikke myndig”; echo “Du er $svaret”; ?>

11 11 Sammensatte uttrykk  Uttrykk av delbetingelser satt sammen med de logiske operatorene && og || ( and og or )  Bruk paranteser rundt hver delbetingelse for å være sikker på at alle delene blir evaluert i riktig rekkefølge

12 12 Eksempel på et sammensatt uttrykk if( ($alder = 67) ) { echo “Rabatt, du er pensjonist eller umyndig”; } else { echo “Du er voksen og får ikke rabatt”; } // eller if( ($alder = 67) ) { echo “Rabatt, du er pensjonist eller umyndig”; } else { echo “Du er voksen og får ikke rabatt”; }

13 13 Tilsvarende med and ( && ) if( ($alder >= 18) and ($alder < 67) ) { echo “Du er voksen og får ikke rabatt”; } else { echo “Rabatt, du er pensjonist eller umyndig”; } // eller if( ($alder >= 18) && ($alder < 67) ) { echo “Du er voksen og får ikke rabatt”; } else { echo “Rabatt, du er pensjonist eller umyndig”; }

14 14 switch  Alternativ til if- elseif-else  Sammenligner ett uttrykk mot en rekke mulige verdier switch(uttrykk) { case verdi 1: // utføres hvis uttrykket er lik verdi1 break; case verdi 2: // utføres hvis uttrykket er lik verdi2 break; case verdi 3: // utføres hvis uttrykket er lik verdi3 break; default: // utføres hvis ingen case'er slår til break; }

15 15 Eksempel på bruk av switch

16 16 Løkker  Repeterer en kodeblokk et visst antall ganger  Gjenntas så lenge betingelsen som kontrollerer strukturen evalueres til sann (true)  Tre hovedtyper •for •while •foreach

17 17 Hvorfor løkker?  Kan gjøre scriptet ditt mer konsist •Hvis du har lignende sekvenser av kode kan det lønne seg å legge dem i en løkke for å redusere antall kodelinjer  Kan gjøre scriptet ditt mer fleksibelt •Løkker gjør deg istand til å repetere en sekvens med kode til du når enden av en datastruktur som for eksempel et array eller en fil •Uten en løkke må du vite antall elementer i et array eller lengden på en fil på forhånd

18 18 while  Utfører en blokk med kode så lenge uttrykket er sant while(uttrykk er sant) { gjør det som står i kroppen } Eksempel:

19 19 do-while  Brukes til å forsikre seg om at kodeblokken minst evalueres en gang do { Gjør det som står i kroppen minst en gang } while(uttrykk er sant); Eksempel:

20 20 for-løkker  Organiserer alle uttrykk som styrer løkka i hodet for(initieringsuttrykk; testuttrykk; modifikasjonsuttrykk) { Gjør det som står i kroppen så lenge “testuttrykk” er sant } Eksempel:

21 21 Eksempler på for-løkker

22 22 Flere eksempler på for-løkker = 20) { break; } $i++; } ?>

23 23 Tilsvarende med while-løkke

24 24 Faremoment  Dersom kroppen til en kontrollstruktur består av én setning kan klammene sløyfes  Potensiell kilde til feil •Dersom du legger til flere linjer til kontrollstrukturen, husk å få på klammeparantesene

25 25 Eksempler på faremomenter

26 26 Nøsting  Mulig å nøste kontrollstrukturer inn i andre kontrollstrukturer  Øker fleksibiliteten

27 27 Eksempel på nøsting: Den lille gangetabellen

28 28 Tvinge frem avslutning av en kontrollstruktur  Betingelser for å kontrollere en kontrollstruktur kan bli komplekse  To nøkkelord •break – tvungen avslutning av en kontrollstruktur •continue – flytter kontrollen umiddelbart til starten av en løkke

29 29 Eksempel på bruk av break

30 30 Eksempel på bruk av continue

31 31 Alternativ syntaks for kontrollstrukturer  Fjerner nødvendigheten av klammeparantese r vha et kolon ( : ) og en end ;  Gjelder for alle •if(): endif; •while(): endwhile; •for(;;): endfor; •switch(): endswitch;


Laste ned ppt "1 Kontrollstrukturer (Kapittel 3). 2 Mål  Forstå kontrollstrukturer i PHP  Vite forskjell på ulike typer løkker og beslutninger  Være klar over noen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google