Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen

2 Tema for dagen er…  Hovedmål  Hva er systemering?  Nøkkelfaktorer  Formål  Systemanalytikerens rolle  Informasjonssystemets ulike deler  Systemutvikleren som en koordinator  Hvorfor systemutvikling?  Hva er systemutvikling?  Viktige begreper i systemutvikling  Modell, metode, teknikk, verktøy  Systemutvikling eller program- vareutvikling  Systemutviklingsprosjekt  Livssyklusmodeller  Forstudiet, analysefasen, design- fasen, innføringsfasen 23.06.2014©Kjell Toft Hansen2

3 Hovedmål  Få kunnskap om og kjenne til ulike modeller, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av informasjon  Kunne bruke spesifikke systemutviklingsmodeller, metoder, teknikker og verktøy til å bygge et informasjonssystem 23.06.2014©Kjell Toft Hansen3

4 Hva er systemering?  Relativt nytt fagområde – uenighet om hvordan avgrensningen skal gjøres og om det teoretiske grunnlaget  Ulike oppfatninger i forskjellige lærebøker  Systemering = systemutvikling:  Fagområdet omfatter alt som har med analyse, design (utforming), realisering, implementering og vedlikehold av informasjonssystemer 23.06.2014©Kjell Toft Hansen4

5 Hva er systemering?  Noen bøker avgrenser seg til å omfatte bare analyse- og designfasene  Definisjon:  En prosess som tar for seg utviklingen og vedlikeholdet av et informasjonssystem – målet er å forbedre informasjonssystem i en organisasjon ved å utvikle program som gjør at ansatte kan utføre sine oppgaver lettere og mer effektivt 23.06.2014©Kjell Toft Hansen5

6 Nøkkelfaktorer  Vanskeligere enn noen sinne å organisere og tilgjengeliggjøre informasjon – skape en riktig og funksjonell informasjonsflyt  Evnen til å arbeide i team/gruppe  Internett vil være en viktig del av et hvert menneskes arbeidsliv 23.06.2014©Kjell Toft Hansen6

7 Formål – 1  Forstå systemutvikling som prosjekt  Hvordan arbeider vi sammen mot et felles mål:  Planlegging – hva gjør vi for å nå målet vårt  Prosjektstyring – blir vi ferdig som planlagt  Risikoanalyse – hva er sannsynligheten for at noe kan gå galt og hvordan kan vi løse dette 23.06.2014©Kjell Toft Hansen7

8 Formål – 2  Forstå systemutvikling som en måte for å tilfredsstille kundens krav/behov:  Forstå kundekrav – Hva ønsker kunden seg? Hvilke problemer ønsker vedkommende å løse?  Fra kundekrav til systemkrav – Omforme kundens krav til noe vi kan realisere i en programvare 23.06.2014©Kjell Toft Hansen8

9 Formål – 3  Realisere et system som oppfyller kundens krav  Arkitektur – Hvordan dele opp systemet i delsystemer på en effektiv måte  Designe av delsystemer – Hvordan dele opp i uavhengige moduler for å realisere delsystemets oppgaver 23.06.2014©Kjell Toft Hansen9

10 Systemanalytikerens rolle  En meget sentral person i systemutviklings- prosessen  Må ha forståelse for en organisasjons mål, struktur og prosesser  Må ha kunnskap om å utnytte informasjons- teknologi slik at det gir fordeler i virksomheten 23.06.2014©Kjell Toft Hansen10

11 Informasjonssystemets ulike deler  Brukerprogram  Maskinvare (eng. hardware) og systemprogram  Dokumentasjon og opplæringsmateriell  Driftspersonell, nettverk, programvarevedlikehold osv.  Sikkerhetsrutiner  Brukerne 23.06.2014©Kjell Toft Hansen11

12 Systemutvikleren som en koordinator 23.06.2014©Kjell Toft Hansen12

13 Hvorfor systemutvikling?  Utvikle informasjonssystem uten bruk av en systemutviklingsstrategi 23.06.2014©Kjell Toft Hansen13 PROBLEM PROGRAMMERING TEST MAGI

14 Hvorfor systemutvikling?  Egnet redskap for å beskrive og utvikle komplekse informasjonssystem  Vi kan ikke håndtere alle kravene til systemet samtidig, derfor:  Vi må håndtere kompleksitet på en organisert måte 23.06.2014©Kjell Toft Hansen14

15 Hvorfor systemutvikling?  Gir bedre dokumentasjon enn observasjon  Gir felles språkbruk og referanseramme  Letter kommunikasjon mellom mennesker  Gjenbruk 23.06.2014©Kjell Toft Hansen15

16 Hvorfor systemutvikling?  Bedrer kontrollmulighetene  Tidsbruk  Kostnader  Øker effektiviteten 23.06.2014©Kjell Toft Hansen16

17 Hva er systemutvikling?  Systemutvikling er teamarbeid!!!!!! 23.06.2014©Kjell Toft Hansen17

18 Viktige begreper i systemutvikling  Modell  Overordnet oversikt over utviklingsarbeidet  Metode  En trinn for trinn beskrivelse av en fremgangsmåte for å løse et bestemt problem  Teknikk  Oppskrift på hvordan en lager en detaljert beskrivelse  Verktøy  Fysisk hjelpemiddel for å lage en beskrivelse 23.06.2014©Kjell Toft Hansen18

19 Viktige begreper i systemutvikling 23.06.2014©Kjell Toft Hansen19 Verktøy Teknikk Metode Modell

20  En overordnet framgangsmåtebeskrivelse/ rammeverk for systemutvikling  Fossefallsmodellen  Prototyping (eksperimentell systemutvikling)  Evolusjonær systemutvikling  eXtrem programmering 23.06.2014©Kjell Toft Hansen20

21 Metode  En detaljert framgangsmåte trinn for trinn for å nå et bestemt mål  Et fullstendig sett av midler – en generell oppskrift  SA – strukturert analyse  OOA – objektorientert analyse 23.06.2014©Kjell Toft Hansen21

22 Teknikk  En måte å gjøre tingene på innenfor metoden  Enkeltelement – for eksempel en beskrivelsesteknikk  UML – Unified Modeling Language  Use Case – modell 23.06.2014©Kjell Toft Hansen22

23 Verktøy  Hjelpemiddel for å utføre arbeidet som er beskrevet i en teknikk eller metode  Jbuilder, MS Visio, Modellator, MS Project 23.06.2014©Kjell Toft Hansen23

24 Systemutvikling eller programvareutvikling 23.06.2014©Kjell Toft Hansen24 Omgivelsene (Miljøet) Virksomhet Informasjonsystem Programvaresystem

25 Systemutviklingsprosjekt  Forankring  Brukerkontakt  Unngå motstand ved levering  Lever et riktig system  Systemet skal være et positivt bidrag til arbeids- oppgavene  Oppfyll lovverket 23.06.2014©Kjell Toft Hansen25

26 Livssyklusmodeller 23.06.2014©Kjell Toft Hansen26 Forstudium Analyse Design og programmering Innføring

27 Forstudiefasen  Mål  Rammer  Kost/nytte  Alternativ analyse  Risikoanalyse  Planlegging  Anbefaling om videreføring 23.06.2014©Kjell Toft Hansen27

28 Analysefasen  En logisk beskrivelse av den løsningen som skal realiseres i neste fase:  Behovs- og problembeskrivelse  Krav til løsning  Vurdere alternative løsninger  Estimere kostnader for realisering  Tids- og ressursplan for realisering 23.06.2014©Kjell Toft Hansen28

29 Designfasen  Systemarkitektur  Databasedesign  Ferdige testede og dokumenterte program- moduler  Bruker- og driftsdokumentasjon 23.06.2014©Kjell Toft Hansen29

30 Innføringsfasen  Samsvar mellom organisasjon, arbeidsrutiner og system  Brukerne kan bruke systemet  Brukerne stoler på systemet  Ansvarsforhold i forhold til drift, forvaltning og brukerstøtte 23.06.2014©Kjell Toft Hansen30


Laste ned ppt "Prosjektrettet systemarbeid Tema: introduksjon til systemarbeid Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google