Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotekprosjekt – Mortensrud skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotekprosjekt – Mortensrud skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotekprosjekt – Mortensrud skole 2011-12
”God lesestart – i samarbeid med biblioteket, det er klart!”

2 Mortensrud skole Skolens visjon:
Mortensrud skole – en skole for kunnskap, vennskap og glede Ca 360 elever Bydel Søndre Nordstrand i Oslo 80 % av elevene har vedtak etter § 2.8 – særskilt språkopplæring

3 Mortensrud skolebibliotek
80 % lærerstilling dekkes av to lærere 18 t åpningstid + 2 storefri per uke Samling på ca bøker og andre mediaenheter Mikromarc 3 utlånsprogram Biblioteket er med i skolens årsplan fokusområde leseutvikling; «Det utarbeides en plan for hvordan utnytte bruken av skolebiblioteket bedre.»

4 Bakgrunn for deltakelse bibliotekprosjektet
Hovedsatsingsområde: Lesing, skriving og begrepstrening Spesielt fokus på tidlig innsats – overgang barnehage / skole og begynnerleseren Skolebibliotekprosjektet passer godt inn i forhold til skolens stasingsområder Prosjektets hovedmål: Mortensrud skolebibliotek er en integrert læringsarena som bidrar til å styrke det pedagogiske arbeidet innenfor alle fag på skolen Prosjektet er rettet inn mot 1. og 2. trinn dette året

5 Informasjon og samarbeid om prosjektet
Skolens hjemmeside - generell informasjon til alle Fellesmøter og teammøter - skolens personale FAU og foreldremøte 1.trinn og 2.trinn - foresatte Nettverksmøte – skolebibliotekene i distriktet Barnehagene i nærmiljøet – «Lesefrøprosjektet»

6 Biblioteklærerne Etablere eget område på biblioteket til begynnerleserne Sortere og nivåmerke bøker Supplere bokbasen med passende bøker Faste timer for begynnerleserne Egen handlingsplan for biblioteket

7 1.trinn Samarbeide biblioteklærer / 1.-trinnslærere Årsplaner
Eventyrstund Opplæring – utlån Bokønsker og annet materiell

8 Eventyrstund

9 2. trinn Samarbeide biblioteklærer / 2.-trinnslærere Årsplaner
Temaplaner / temautstillinger Bokønsker og annet materiell Utlånsrutiner og tider Veiledet utlån / elevassistenter

10 VEIEN VIDERE Skolebiblioteket inkluderes i årsplanene på 1. – 7. trinn
Samarbeid med alle trinn om Årsplanlegging Temaarbeid Innkjøp Tilpasset opplæring Utlån

11 DRØMMEN ER: ÅPNINGSTID HELE DAGEN HVER DAG – OGSÅ ETTER SKOLETID
!


Laste ned ppt "Bibliotekprosjekt – Mortensrud skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google