Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til skoleåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til skoleåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til skoleåret 2011-2012
Foreldremøte 1. trinn 5. september 2011

2 Agenda Tall og fakta Presentasjon ansatte på 1. trinn
Satsningsområder skolen 2011 Fokus på 1. trinn Informasjon Helseinformasjon Permisjoner

3 Noen tall Bøler skole høsten 2011
711 elever 29 klasser + M – klasse 61 pedagogisk ansatte Aktivitetsskole I alt 93 personer med sitt daglige virke på skolen

4 Lærere – ansatte 1. trinn 2011 - 2012
Mariama Jammeh – kontaktlærer 1A Hans Johan Sylthe – kontaktlærer 1B Merete Moen Dahl – kontaktlærer 1C Hilde M. Jacobsen - spesialpedagog Tonje Wiker – skoleassistent 1A Reidun Jansson/ Madiha Anwar – skoleassistenter 1B Liss Braathen – skoleassistent 1C Espen Fjeldbraaten – avdelingsleder 1. – 4. trinn Synnøve Pettersen – styrk / minoritetsspråklig lærer Baseleder Aktivitetsskolen Bjørn Jivhem Undervisningsinspektør Nina Liholm Sosiallærer Vivi-Ann Kronstad

5 Spesielle satsningsområder - Høsten 2011
Lesing - lesekompetanse hos personalet CONNECT, Zippys venner, aktivitetsledere, Drømmeskolen TIEY – Tidlig Innsats, Early Years Leksehjelp til alle, 1. – 10. trinn Engelskfaget Økt og tettere samhandling skole – aktivitetsskole Vurderingskompetanse Tett resultatoppfølging

6 Fokus 1. trinn Tidlig innsats - tett oppfølging på leseopplæring
LeseUtviklingsSkjema (LUS) Felles innsats skole - elever - foreldre * Viktig med motivasjon og støtte Kartlegginger tilrettelegging tilpasset opplæring Gode tilbakemeldingsrutiner Trygt og forutsigbart læringsmiljø Connect God klasseledelse Presis til timene, gjelder både lærere og elever Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke Ingen mobbing, ekskludering eller plaging Masse humor og varme

7 Connect MÅL: Styrke skolen i å forebygge og redusere problematferd på individ-, klasse- og skolenivå. Styrke læreren som klasseleder Bedre elevenes læringsutbytte Styrke samarbeidet med elevenes foresatte

8 Connect - Tydelig klasseledelse
Få og enkle regler som gjelder alle Tilrettelegge for god atferd Felles gode rutiner og ferdigheter øves inn Rask og tett oppfølging

9 Klassens kollektive ferdigheter
1. Lærerne er på plass i klasserommet før elevene kommer 2. Rolig inn i klasserommet og hilse ved pulten 3. Mål for timen på tavla 4. Komme raskt i gang 5. Arbeide rolig og konsentrert med oppgaver 6. Gode overganger mellom ulike aktiviteter 7. God avslutning av timen: oppsummering, ro og orden i klasserommet før utmarsj Fokus denne skolestarten: 8. Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke 9. Ingen mobbing, ekskludering eller plaging 10. Masse humor og varme

10 Sosiallærer Vivi-Ann Kronstad
Bistår og følger opp elever med særskilte behov Er bindeledd til Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Barne og Ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) Familievernkontorer Helsetjeneste

11 Zippys venner - sosial trening på småskoletrinnet

12 Programmet har som mål å lære barna
å mestre dagliglivets utfordringer og problemer å støtte andre som har det vanskelig å identifisere og snakke om følelser

13 ZIPPYS VENNER 6 moduler 24 timer
Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter Endring og tap Mestring

14 Hvorfor TIEY på Bøler skole
Tidlig Innsats Early Years gir en systematisk tilpasset opplæring med metoden veiledet lesing . Et konkret verktøy for lærere, kvalitetssikrer trinnets undervisning – TIEY gir en felles pedagogisk plattform. Lærere får et bedre kjennskap til den enkelte elevs faglige nivå. Alle elever kommer raskere i gang med lese- og skriveprosessen. TIEY gir gradvis økte resultater.

15 Hovedstrukturen i en TIEY-økt med veiledet lesing:
1. Samling på lærerstasjon: Ofte på samme plass som lærerstyrt stasjon. Demonstrasjon, høytlesing, inspirasjon, motivasjon, veiledning , strategier , forutsigbarhet 2. Stasjonsundervisning: Rotasjon på læringsstasjoner, min på hver stasjon. Innholdet på stasjonene har et faglig fokus ift. øktens faglige mål og gjerne den enkelte stasjons mål 3. Samling på lærerstasjon (oppsummering) Felles oppsummering med hele klassen samlet på lærerstyrt stasjon. Refleksjon over hva vi har lært - ros for godt arbeid

16 Foreldredeltakelse Barna har med seg en bok hjem hver dag.
For å oppnå forventet utvikling er barnet avhengig av at foreldrene leser for/med/hører at barnet leser 15 minutter per dag. Det er også viktig at foreldrene snakker om innholdet i boka og hjelper til å sjekke ut om barnet har forstått. Elevene har et lesekort som skal leveres til kontaktlærer hver fredag|

17 Kartlegginger 1. trinn: Obligatoriske kartleggingsprøver lesing og regning våren 2012 Skal gi læreren god informasjon om den enkelte elevs kunnskapsnivå og utfordringer Prøvene er obligatoriske for hele landet

18 Leksehjelp Tilbud til alle på barnetrinnet 1. trinn: mandag
2. trinn: tirsdag og onsdag 3.trinn: mandag og tirsdag 4.trinn : tirsdag og onsdag

19 Skole - hjemsamarbeid Utviklingssamtaler foresatte - kontaktlærer
Faglig underveisvurdering Skriftlig vurdering Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag Grunnleggende ferdigheter FAU – møter 4 / 5 ganger i året Dialogcafé KULUKA – uke 45 Foreldreovertakelse 22. september

20 Kommunikasjon - informasjon
Dialog direkte med kontaktlærer Informasjonsheftet Skolens hjemmeside: Fronter – under ombygging Fronter er skolens kommunikasjonsplattform internt og med elever og foresatte. Informasjon om klassene Innleveringer Fravær Fellesbeskjeder

21 Skolehelsetjenesten Helsesøster Kari Markegård : Mandag : kl   Onsdag : kl Fredag : kl Skolelege Guri Svendsen :  Onsdager uke: 36, 39, 42, 45, 48 (2011) Skolestartundersøkelse ved helsesøster og lege - (samtale med elev og foresatte). Skjer i løpet av første skoleår. Måling av høyde og vekt. Undersøkelse av hørsel. Hodeluskampanje etter høstferien

22 Permisjoner Ønskes redusert - viktig med kontinuitet i skolegangen, også på de lavere trinnene Signaliserer overfor elevene at det er viktig å gå på skolen Regulert av opplæringsloven Maks permisjon: Inntil 10 skoledager Skal søkes i god tid i forkant, før eventuelle avtaler / billettkjøp inngås


Laste ned ppt "Velkommen til skoleåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google