Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 1. trinn 5. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 1. trinn 5. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 1. trinn 5. september 2011

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Agenda •Tall og fakta •Presentasjon ansatte på 1. trinn •Satsningsområder skolen 2011 •Fokus på 1. trinn •Informasjon •Helseinformasjon •Permisjoner

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Noen tall Bøler skole høsten 2011 •711 elever •29 klasser + M – klasse •61 pedagogisk ansatte •Aktivitetsskole •I alt 93 personer med sitt daglige virke på skolen

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Lærere – ansatte 1. trinn 2011 - 2012 •Mariama Jammeh – kontaktlærer 1A •Hans Johan Sylthe – kontaktlærer 1B •Merete Moen Dahl – kontaktlærer 1C •Hilde M. Jacobsen - spesialpedagog •Tonje Wiker – skoleassistent 1A •Reidun Jansson/ Madiha Anwar – skoleassistenter 1B •Liss Braathen – skoleassistent 1C •Espen Fjeldbraaten – avdelingsleder 1. – 4. trinn •Synnøve Pettersen – styrk / minoritetsspråklig lærer •Baseleder Aktivitetsskolen Bjørn Jivhem •Undervisningsinspektør Nina Liholm •Sosiallærer Vivi-Ann Kronstad

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesielle satsningsområder - Høsten 2011 •Lesing - lesekompetanse hos personalet •CONNECT, Zippys venner, aktivitetsledere, Drømmeskolen •TIEY – Tidlig Innsats, Early Years •Leksehjelp til alle, 1. – 10. trinn •Engelskfaget •Økt og tettere samhandling skole – aktivitetsskole •Vurderingskompetanse •Tett resultatoppfølging

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Fokus 1. trinn •Tidlig innsats - tett oppfølging på leseopplæring •LeseUtviklingsSkjema (LUS) •Felles innsats skole - elever - foreldre * Viktig med motivasjon og støtte •Kartlegginger tilrettelegging tilpasset opplæring •Gode tilbakemeldingsrutiner •Trygt og forutsigbart læringsmiljø –Connect –God klasseledelse –Presis til timene, gjelder både lærere og elever –Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke –Ingen mobbing, ekskludering eller plaging –Masse humor og varme

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Connect MÅL: •Styrke skolen i å forebygge og redusere problematferd på individ-, klasse- og skolenivå. •Styrke læreren som klasseleder •Bedre elevenes læringsutbytte •Styrke samarbeidet med elevenes foresatte

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Connect - Tydelig klasseledelse •Få og enkle regler som gjelder alle •Tilrettelegge for god atferd •Felles gode rutiner og ferdigheter øves inn •Rask og tett oppfølging

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Klassens kollektive ferdigheter •1. Lærerne er på plass i klasserommet før elevene kommer •2. Rolig inn i klasserommet og hilse ved pulten •3. Mål for timen på tavla •4. Komme raskt i gang •5. Arbeide rolig og konsentrert med oppgaver •6. Gode overganger mellom ulike aktiviteter •7. God avslutning av timen: oppsummering, ro og orden i klasserommet før utmarsj Fokus denne skolestarten: •8. Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke •9. Ingen mobbing, ekskludering eller plaging •10. Masse humor og varme

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Sosiallærer Vivi-Ann Kronstad •Bistår og følger opp elever med særskilte behov •Er bindeledd til –Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) –Barne og Ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) –Familievernkontorer –Helsetjeneste

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Zippys venner - sosial trening på småskoletrinnet

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Programmet har som mål å lære barna •å mestre dagliglivets utfordringer og problemer • å støtte andre som har det vanskelig • å identifisere og snakke om følelser

13 Oslo kommune Utdanningsetaten ZIPPYS VENNER 6 moduler 24 timer •Følelser •Kommunikasjon •Vennskap •Å takle konflikter •Endring og tap •Mestring

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Hvorfor TIEY på Bøler skole •Tidlig Innsats Early Years gir en systematisk tilpasset opplæring med metoden veiledet lesing. •Et konkret verktøy for lærere, kvalitetssikrer trinnets undervisning – TIEY gir en felles pedagogisk plattform. •Lærere får et bedre kjennskap til den enkelte elevs faglige nivå. •Alle elever kommer raskere i gang med lese- og skriveprosessen. •TIEY gir gradvis økte resultater.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Hovedstrukturen i en TIEY-økt med veiledet lesing: 1. Samling på lærerstasjon: Ofte på samme plass som lærerstyrt stasjon. Demonstrasjon, høytlesing, inspirasjon, motivasjon, veiledning, strategier, forutsigbarhet 2. Stasjonsundervisning: Rotasjon på læringsstasjoner, 12-15 min på hver stasjon. Innholdet på stasjonene har et faglig fokus ift. øktens faglige mål og gjerne den enkelte stasjons mål 3. Samling på lærerstasjon (oppsummering) Felles oppsummering med hele klassen samlet på lærerstyrt stasjon. Refleksjon over hva vi har lært - ros for godt arbeid

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Foreldredeltakelse •Barna har med seg en bok hjem hver dag. •For å oppnå forventet utvikling er barnet avhengig av at foreldrene leser for/med/hører at barnet leser 15 minutter per dag. •Det er også viktig at foreldrene snakker om innholdet i boka og hjelper til å sjekke ut om barnet har forstått. •Elevene har et lesekort som skal leveres til kontaktlærer hver fredag|

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Kartlegginger •1. trinn: –Obligatoriske kartleggingsprøver lesing og regning våren 2012 –Skal gi læreren god informasjon om den enkelte elevs kunnskapsnivå og utfordringer –Prøvene er obligatoriske for hele landet

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Leksehjelp •Tilbud til alle på barnetrinnet –1. trinn: mandag –2. trinn: tirsdag og onsdag –3.trinn: mandag og tirsdag –4.trinn : tirsdag og onsdag

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Skole - hjemsamarbeid •Utviklingssamtaler foresatte - kontaktlærer –Faglig underveisvurdering •Skriftlig vurdering –Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag –Grunnleggende ferdigheter •FAU – møter 4 / 5 ganger i året –Dialogcafé •KULUKA – uke 45 •Foreldreovertakelse 22. september

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Kommunikasjon - informasjon •Dialog direkte med kontaktlærer •Informasjonsheftet •Skolens hjemmeside: www.boler.gs.oslo.nowww.boler.gs.oslo.no •Fronter – under ombygging –Fronter er skolens kommunikasjonsplattform internt og med elever og foresatte. •Informasjon om klassene •Innleveringer •Fravær •Fellesbeskjeder

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolehelsetjenesten Helsesøster Kari Markegård : Mandag : kl. 08.30 -15.00 Onsdag : kl. 08.30 -15.00 Fredag : kl. 08.00 -15.00 Skolelege Guri Svendsen : Onsdager uke: 36, 39, 42, 45, 48 (2011) Skolestartundersøkelse ved helsesøster og lege - (samtale med elev og foresatte). Skjer i løpet av første skoleår. Måling av høyde og vekt. Undersøkelse av hørsel. Hodeluskampanje etter høstferien

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Permisjoner •Ønskes redusert - viktig med kontinuitet i skolegangen, også på de lavere trinnene •Signaliserer overfor elevene at det er viktig å gå på skolen •Regulert av opplæringsloven •Maks permisjon: Inntil 10 skoledager •Skal søkes i god tid i forkant, før eventuelle avtaler / billettkjøp inngås


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 1. trinn 5. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google