Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Early Years ”New Zealand-modellen” Forskning har vist at programmet gir gode resultater. Elevenes læringsutbytte står i sentrum. En god måte å nå prinsippet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Early Years ”New Zealand-modellen” Forskning har vist at programmet gir gode resultater. Elevenes læringsutbytte står i sentrum. En god måte å nå prinsippet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Early Years ”New Zealand-modellen”

3 Forskning har vist at programmet gir gode resultater. Elevenes læringsutbytte står i sentrum. En god måte å nå prinsippet om tilpasset opplæring. Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring. Alle får utfordringer. Alle får bruke den tid de trenger. De som trenger det får en NY START (individuelt kursprogram).

4 Hva er TIEY? Fire delområder, alle like viktige for å få gode resultater

5 De fire delområdene 1.Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom som er spesielt innredet for dette programmet. 4 dager i uka, fra skolestart og frem til lunsj. 2.Tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet leseutvikling (”Ny start”) 3.Foreldredeltakelse 4.Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere

6 Organisering av elever Elevene er delt i 5 eller 6 grupper, avhengig av elevtallet. Gruppesammensetningen har primært bakgrunn i elevenes evne til selvstendig arbeid og mestringsnivå Hver gruppe har sitt motiv

7 Organisering av oppgaver Hver gruppe har sine oppgaver tilpasset sitt mestringsnivå. Her blir tilpassede oppgaver til ABC-stasjon og evt. matematikk- stasjon lagt. Gruppelederen henter oppgavene til sin gruppe når de kommer til stasjonen.

8 Klasserom tilpasset TIEY En standard i forhold til hva som henger oppe på vegger osv.

9 1.Hovedstruktur for en TIEY- økt i norsk(120 min)

10 TIEY-økt Samling: Starter alltid økten/timen med samling på lærerstasjonen. Elevene har sin faste plass. Her gjennomgås ALT nytt stoff, og hva som skal skje denne timen. Mål for timen og dagen. Læreren har full oppmerksomhet fra alle elevene.

11 Veiledet lesing- lærerstyrt stasjon Dette er den eneste lærerbetjente stasjonen. Her jobber vi med ALT! Vi hører elevene i leseleksen LUS-er Gjennomgår ny leselekse med småbøker Jobber med begreper Jobber med setningsoppbygging Jobber med sammensatte ord Dette er en god anledning til å høre hver enkelt elev i det vi jobber med. Man vet til enhver tid hva eleven mestrer og ikke mestrer (NB: Skriftlig vurdering/IUP). Underveisvurdering skjer hver dag.

12 ABC-stasjon

13 Lesestasjon Elevene velger selv bok fra ”klassebiblioteket”. Dette er bøker fra skolebiblioteket som bibliotekaren eller læreren velger ut, utfra elevenes lesenivå.

14 Konstruksjonsstasjon (fokus på samarbeid) Her er målet samarbeid og språkutvikling gjennom samtale

15 Datastasjon Her bruker elevene programvare tilknyttet læreverkene vi har i norsk, matematikk og engelsk, eller annet pedagogisk programvare.

16 Formingsstasjon (finmotorisk trening) Her kan elevene ta i bruk f. eks plastelina, tegning og maling. - Alt som kan brukes og knyttes til temaet for timen (ofte ukens bokstav).

17 Oppsummering Etter at elevene har vært igjennom alle stasjonene er det tid for gjenkalling. Hva har de gjort? Hva har de lært? Har de nådd målene? Er det noen som vil vise fram hva de har laget, tegnet eller skrevet? De elevene som viser fram blir det klappet for. Well done!

18 2: Ny start 20 minutter individuell lesetrening med leselærer 4 dager i uka i en periode, maks 10 uker. Målet er å øke lesehastighet og leseforståelse En ”Ny start” lærer på 1-2, og 3-4. trinn

19 Ny start lærer Er kurset spesielt for å være leselærer. Ny start lærer samarbeider tett med kontaktlærer Hjelper til med å kartlegge bokstavkunnskap, lesehastighet og leseforståelse. Observerer Ny start lærer samarbeider tett med hjemmet i den perioden barnet har lesetrening. Elevene har hjemmearbeid i tillegg til de vanlige leksene som følges opp hver dag.

20 3: Foreldresamarbeid Foreldremøte før oppstart, og hver høst for førsteklasseforeldrene. Foreldre som ikke følger opp ringes til, først av lærer så av rektor. Lesemappe, lesekort og leseveileder Barnet vokser på foreldrenes interesse! 15 minutter hver dag! Kvitter for at leseleksen er hørt.

21 4: kontinuerlig faglig oppdatering av lærere og ledere TIEY må forankres hos ledelse og lærere. TIEY må forankres hos ledelse og lærere. Rammefaktorer må være på plass, og lærere må ha nødvendige hjelpemidler. Rammefaktorer må være på plass, og lærere må ha nødvendige hjelpemidler. Lærere må kurses, og det må avsettes tid til planlegging, refleksjon og evaluering. Lærere må kurses, og det må avsettes tid til planlegging, refleksjon og evaluering. Lederne må «inn i» klasserommet, veilede og oppmuntre. Lederne må «inn i» klasserommet, veilede og oppmuntre. Hold koken og gnisten i live! Ros, oppmuntring og pågangsmot når det butter

22 http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/1._- _4._trinn/lesing/article10699-2995.html


Laste ned ppt "Early Years ”New Zealand-modellen” Forskning har vist at programmet gir gode resultater. Elevenes læringsutbytte står i sentrum. En god måte å nå prinsippet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google