Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebibliotekets muligheter Barn XO 23.5.12. Randi Lundvall • Skolebibliotekar siden 1988 i Bærum • Skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebibliotekets muligheter Barn XO 23.5.12. Randi Lundvall • Skolebibliotekar siden 1988 i Bærum • Skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebibliotekets muligheter Barn XO 23.5.12

2 Randi Lundvall • Skolebibliotekar siden 1988 i Bærum • Skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg skole siden 1998 • Leder i NBF skole i ca 10 år, nå styremedlem • Leder IFLA Section for School Libraries and Resource Centers siden 2009 • Veileder Program for skolebibliotekutvikling fra 2011

3 Rammefaktorer • Offentlige publikasjoner • Det fysiske rom og dets innhold • Skolebibliotekaren • Skolens holdning (rektor, pedagogisk personale) • Skolens planer • Økonomi

4 Skolebiblioteket i offentlige skrifter • Opplæringsloven … skoleelever skal ha tilgang til bibliotek • Kunnskapsløftet… med de grunnleggende ferdigheter, Læringsplakaten • Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 • IFLA/UNESCO skolebibliotekmanifest • IFLA/UNESCO Guidelines • Evt. kommunale planer om skolebiblioteket

5 Limbergs taksonomi (1990) • 1. skolebiblioteket som lagerlokale (systematisert samling for gjenfinning, men lite brukt i undervisningen) • 2. sporadisk bruk av skolebiblioteket (noe opplæring i bruk av biblioteket og noe bruk av det i undervisningen. Men opp til den enkelte lærer)

6 • 3. strukturert planlegging av skolebibliotekbruk (biblioteket er integrert i undervisning og årsplaner til noen lærerteam. Disse lærerne og skolebibliotekar samarbeider om elevenes bruk av biblioteket)

7 • 4. Pedagogisk utviklingsarbeid (skolebibliotekaren er en del av det pedagogiske personalet og bidrar med spesialkunnskap om bibliotek og litteratur og med sin informasjonskompetanse. Skolebiblioteket er inkludert i de lokale læreplanene på systemnivå).

8 Hvor er ditt skolebibliotek? • 1. skolebiblioteket som lagerlokale • 2. sporadisk bruk av skolebiblioteket • 3. strukturert planlegging av skolebibliotekbruk • 4. med i pedagogisk utviklingsarbeid

9 Det fysiske rom • Skolebibliotekets plassering i skolen - tilgjengelighet, god plass, trivelig • Åpningstid • Nok hyller og bøker? • Er samlingen aktuell? • Pcer • Bord, stoler, sofa etc. • Er det plass til læringsarenaen?

10 Skolebibliotekaren Rommets viktigste innhold?

11 • http://www.youtube.com/watch?v=xEpJVJ4xk _s http://www.youtube.com/watch?v=xEpJVJ4xk _s • Christiane Osestad-Schitz, St. Svithun vgs, Stavanger

12 Litt teori • Fra ”Norwegian Policy: Empowering School Libraries” (Rafste,E.T. og Sætre, T. P., 2006) • I artikkelen drøfter Rafste og Sætre hvordan skolebiblioteket kan få en sterkere stilling (empowering) i skolen. • To maktbegreper er sentrale i den sammenheng: legalitetsbase og legitimitetsbase.

13 Legalitetsbasen • omfatter de lover og regler for skolebiblioteket som er vedtatt nasjonalt eller på fylkes- eller kommunenivå. Videre omfatter det posisjonsmakt, stillingsautoritet, formell myndighet og makt til å delegere oppgaver og gi fullmakter.

14 Legitimitetsbasen • Omfatter skolebibliotekarens profesjonelle og personlige makt og faglige autoritet i arbeidet, så vel som tillit og oppslutning blant kolleger og det pedagogiske personalet på skolen. • En slik trygghet og selvtillit opparbeides først og fremst gjennom høy og relevant kompetanse.

15 Videre sier de at… * Skolebiblioteket skal avspeile skolens overordnede målsettinger

16 Og…. Skolebiblioteket må ha en skolebibliotekar med solid legitimitet og et rom og en samling som gjør det attraktivt for lærere og elever å bruke.

17 På den måten kan skolebiblioteket være med i implementeringen av gjeldende læreplan (jf. læringsplakaten, de grunnleggende ferdighetene, spesielt leseferdigheter, og en rekke av kompetansemåla innenfor alle fagområder).

18 Viktig! • Skolen som helhet, og rektor som leder, har ansvar for skolebiblioteket – ikke skolebibliotekar alene

19 Hvordan står det til hos deg? • Er skolebibliotekaren en del av det pedagogiske personalet? • Har skolen en egen bibliotekplan? • Har skolebibliotekaren et godt samarbeid med lærerne? • Hvordan er rommet? • Er samlingen aktuell? • Kommer elevene?

20 Gode rammefaktorer gir gode muligheter for skolebiblioteket • Arena for læring • Støtte i lærernes pedagogiske arbeid • Sosial og kulturell møteplass • Ressurs for ALLE på skolen

21 Litt om biblioteket på Løkeberg skole

22 • Rektor og administrasjon ser betydningen av skolebiblioteket • Alle klasser kommer regelmessig • Åpent hele arbeidsdagen • Hyggelig rom (150m2) • Sitteplass til hel klasse + sofakrok • Stort fokus på lesing og stor samling

23 • Andre aktiviteter, for eksempel Regnbuelesing (lesekurs) daglig i biblioteket parallelt med klassebesøkene • 2012-13 prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling med tema informasjonskompetanse • Velkommen på besøk!

24 Kilder: • http://www.skolebibliotek.uia.no/ http://www.skolebibliotek.uia.no/ • http://nbfskole.blogspot.com/ http://nbfskole.blogspot.com/ • http://www.skolebibliotekarforeningen.no/ http://www.skolebibliotekarforeningen.no/ • https://www.baerum.kommune.no/Organisasj onen/Skoler/Skolebibliotek/ https://www.baerum.kommune.no/Organisasj onen/Skoler/Skolebibliotek/ • http://www.youtube.com/watch?v=xEpJVJ4xk _s http://www.youtube.com/watch?v=xEpJVJ4xk _s

25 • ”Norwegian Policy: Empowering School Libraries” (Rafste,E.T. og Sætre, T. P., 2006) • Hoel: Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Biblioteksentralen 2008.


Laste ned ppt "Skolebibliotekets muligheter Barn XO 23.5.12. Randi Lundvall • Skolebibliotekar siden 1988 i Bærum • Skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google