Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebibliotekets muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebibliotekets muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebibliotekets muligheter
Barn XO

2 Randi Lundvall Skolebibliotekar siden 1988 i Bærum
Skolebibliotekar og faglærer i engelsk på Løkeberg skole siden 1998 Leder i NBF skole i ca 10 år, nå styremedlem Leder IFLA Section for School Libraries and Resource Centers siden 2009 Veileder Program for skolebibliotekutvikling fra 2011

3 Rammefaktorer Offentlige publikasjoner Det fysiske rom og dets innhold
Skolebibliotekaren Skolens holdning (rektor, pedagogisk personale) Skolens planer Økonomi

4 Skolebiblioteket i offentlige skrifter
Opplæringsloven … skoleelever skal ha tilgang til bibliotek Kunnskapsløftet… med de grunnleggende ferdigheter, Læringsplakaten Program for skolebibliotekutvikling IFLA/UNESCO skolebibliotekmanifest IFLA/UNESCO Guidelines Evt. kommunale planer om skolebiblioteket

5 Limbergs taksonomi (1990) 1. skolebiblioteket som lagerlokale (systematisert samling for gjenfinning, men lite brukt i undervisningen) 2. sporadisk bruk av skolebiblioteket (noe opplæring i bruk av biblioteket og noe bruk av det i undervisningen. Men opp til den enkelte lærer)

6 3. strukturert planlegging av skolebibliotekbruk (biblioteket er integrert i undervisning og årsplaner til noen lærerteam. Disse lærerne og skolebibliotekar samarbeider om elevenes bruk av biblioteket)

7 4. Pedagogisk utviklingsarbeid (skolebibliotekaren er en del av det pedagogiske personalet og bidrar med spesialkunnskap om bibliotek og litteratur og med sin informasjonskompetanse. Skolebiblioteket er inkludert i de lokale læreplanene på systemnivå).

8 Hvor er ditt skolebibliotek?
1. skolebiblioteket som lagerlokale 2. sporadisk bruk av skolebiblioteket 3. strukturert planlegging av skolebibliotekbruk 4. med i pedagogisk utviklingsarbeid

9 Det fysiske rom Skolebibliotekets plassering i skolen -
tilgjengelighet, god plass, trivelig Åpningstid Nok hyller og bøker? Er samlingen aktuell? Pcer Bord, stoler, sofa etc. Er det plass til læringsarenaen?

10 Skolebibliotekaren Rommets viktigste innhold?

11 Christiane Osestad-Schitz, St. Svithun vgs, Stavanger

12 Litt teori Fra ”Norwegian Policy: Empowering School Libraries” (Rafste,E.T. og Sætre, T. P., 2006) I artikkelen drøfter Rafste og Sætre hvordan skolebiblioteket kan få en sterkere stilling (empowering) i skolen. To maktbegreper er sentrale i den sammenheng: legalitetsbase og legitimitetsbase.

13 Legalitetsbasen omfatter de lover og regler for skolebiblioteket som er vedtatt nasjonalt eller på fylkes- eller kommunenivå. Videre omfatter det posisjonsmakt, stillingsautoritet, formell myndighet og makt til å delegere oppgaver og gi fullmakter.

14 Legitimitetsbasen Omfatter skolebibliotekarens profesjonelle og personlige makt og faglige autoritet i arbeidet, så vel som tillit og oppslutning blant kolleger og det pedagogiske personalet på skolen. En slik trygghet og selvtillit opparbeides først og fremst gjennom høy og relevant kompetanse.

15 Videre sier de at… * Skolebiblioteket skal avspeile skolens overordnede målsettinger

16 Og…. Skolebiblioteket må ha en skolebibliotekar med solid legitimitet og et rom og en samling som gjør det attraktivt for lærere og elever å bruke.

17 På den måten kan skolebiblioteket være med i implementeringen av gjeldende læreplan (jf. læringsplakaten, de grunnleggende ferdighetene, spesielt leseferdigheter, og en rekke av kompetansemåla innenfor alle fagområder).

18 Viktig! Skolen som helhet, og rektor som leder, har ansvar for skolebiblioteket – ikke skolebibliotekar alene

19 Hvordan står det til hos deg?
Er skolebibliotekaren en del av det pedagogiske personalet? Har skolen en egen bibliotekplan? Har skolebibliotekaren et godt samarbeid med lærerne? Hvordan er rommet? Er samlingen aktuell? Kommer elevene?

20 Gode rammefaktorer gir gode muligheter for skolebiblioteket
Arena for læring Støtte i lærernes pedagogiske arbeid Sosial og kulturell møteplass Ressurs for ALLE på skolen

21 Litt om biblioteket på Løkeberg skole

22 Rektor og administrasjon ser betydningen av skolebiblioteket
Alle klasser kommer regelmessig Åpent hele arbeidsdagen Hyggelig rom (150m2) Sitteplass til hel klasse + sofakrok Stort fokus på lesing og stor samling

23 Andre aktiviteter, for eksempel Regnbuelesing (lesekurs) daglig i biblioteket parallelt med klassebesøkene prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling med tema informasjonskompetanse Velkommen på besøk!

24 Kilder: http://www.skolebibliotek.uia.no/

25 ”Norwegian Policy: Empowering School Libraries” (Rafste,E. T
”Norwegian Policy: Empowering School Libraries” (Rafste,E.T. og Sætre, T. P., 2006) Hoel: Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Biblioteksentralen 2008.


Laste ned ppt "Skolebibliotekets muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google