Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte på Aktivitetsskolen Ekeberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte på Aktivitetsskolen Ekeberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte på Aktivitetsskolen Ekeberg
21.august 2012

2 Informasjonsmøte Agenda i dag: Praktisk informasjon om Aktivitetsskolen Ekeberg. Hjemmeside:

3 Aktivitetsskolen Ekeberg
Aktivitetsskolen er et tilbud for alle barn på årstrinn og for barn med særskilte behov 5.-7.trinn. Rektor ble ansvarlig for AKS i 2008 Hensikten var å utvikle et likeverdig tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskolen, leksetilbud og fritid. Oslostandarden - skal sikre kvaliteten og gi elevene et helhetlig tilbud - beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen og våre forventninger til foresatte med barn i tilbudet Rammeplanen

4 De fem målområdene i Rammeplanen
Lekser og fordypning Fysisk aktivitet Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Mat og helse Skal være representert i løpet av en uke på AKS gjennom forskjellige aktiviteter. Hovedfokuset for 1.klassebasen ligger på de tre første målområdene, men elevene vil være innom de to siste målområdene når de er på tirsdagsaktiviteter.

5 Organisering av AKS Rektor har hovedansvaret for AKS, inspektør har ansvaret for daglig drift. Aktivitetsskolen (AKS) er delt i fire baser – en base for hvert trinn. Ca 300 elever på hele AKS, 90 elever på 1.klassebasen 4 baseleder og 30 assistenter på hele AKS 1 baseleder og 10 assistenter på 1.klassebasen. Baseleder på 1.klassebasen;Maria Karlin– Assistenter på 1.klassebasen; Jeanett Stuve, Eva rusten, Erle Klungrehaug, Øyvind Kvam, Marius Mørkved, Emil Markussen, Magnus Kvamme, Shagufta Ambreen + 2

6 Heldagsplass / halvdagsplass
Heldagsplass betyr at elev/foresatte kan benytte AKS alle dager både morgen og ettermiddag, og alle dagene i uke i feriene. Halvdagsplass betyr at elev/foresatte kan benytte AKS 12 timer fordelt på fem dager i skoleuker. Halvdagsplass i feriene teller som følger; Høst- og juleferie = 9 dager, halvdagsplass kan benytte 5 dager. Vinter- og påskeferie = 8 dager, halvdagsplass kan benytte 4 dager. Sommerferie = 19 dager, halvdagsplass kan benytte 10 dager. Det blir sendt ut påmeldingsskjemaer med program med kort svarsfrist senest 2 uker før feriene. Viktig å levere inn før fristen!

7 Åpningstider Aktivitetsskolen Ekeberg
Morgen: Kl – 08.30 NB! Hver morgen kl blir elevene på AKS fulgt ut. Da låses ytterdørene og ingen kommer inn før det har ringt. Når skoleklokka har ringt går klassen sammen med læreren sin. Ettermiddag: Etter siste undervisningstime – 16.45 I feriene har vi åpent hele dagen fra –

8 Trygghet og sikkerhet Viktig for oss at AKS er et sikkert sted å være. For å opprettholde sikkerheten må vi ha regler og grenser; Oslo kommunes regler og retningslinjer Ekeberg skoles hverdagsregler Klasseregler Vi oppfordrer alle foresatte om å hente barnet sitt etter endt dag. Dersom andre får lov å hente barnet må dette gis beskjed om på et skjema som kan fås hos Maria. Fravik fra skjemaet må meldes i meldingsboken. Vi sender ikke elever hjem eller til parkeringsplass ved telefonsamtale. Skulle noe skje, ring og si fra så venter vi til dere kommer!

9 Uteområdet og sikkerhet
Ekeberg skole har Norges fineste skolegård! Det er en utfordring med ”usynlige” grenser. Utevakter i grønne vester med logoen”Aktivitetsskolen” på ryggen. Utevaktene er mobile og forflytter seg rundt slik at vi har oversikt over elevene. Elevene på 1.klassebasen har ikke lov å være i skogen og på sletta dersom de ikke er sammen med en voksen.

10 Aktiviteter på AKS Halvårsplan med forankring i rammeplanens målområder, halvårsplanene til 1.klasse og forventningene i Oslostandarden legges på hjemmeside og fronter. Samarbeid skole – AKS; baseleder og lærere på trinn møtes 1 gang/måned Overgangen skole - AKS Måltid; 1 måltid hver dag (brødmat) + frukt eller grønnsak Tirsdagsaktiviteter Informasjonshefte

11 Hjemmeside - Fronter All informasjon og alle påmeldinger blir lagt på hjemmesiden og på trinnets rom i fronter. Hjemmesiden;


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte på Aktivitetsskolen Ekeberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google