Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan hindre frafall i videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan hindre frafall i videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan hindre frafall i videregående opplæring
Hvordan hindre frafall i videregående opplæring? Eksempler fra Holtet videregående skole. Cecilie Groll Pettersen Fung. ass. rektor

2 En liten og oversiktlig skole
APO (Arbeid, Praksis og Opplæring) Spesialklasser for psykisk utviklingshemmede VG1 Design og Håndverk VG1 Helse og Sosial VG2 Blomsterdekoratør og Design og tre VG2 Helsefagarbeider, Barn- og Ungdom og Ambulansefagarbeider Allmenn Påbygging 20 timer

3 Hvordan er vi organisert?
Teamorganisert – både fag og trinn Fem i ledelsen Tre rådgivere + en minoritetsrådgiver 392 elever I overkant av 70 ansatte

4 Tiltak mot frafall: Sosiale tiltak Fagrelaterte tiltak

5 Sosiale tiltak Alle elever med foresatte blir invitert til samtale første skoledag Hyppige elevsamtaler gjennom hele skoleåret Skolefrokost, startet opp høsten 2006 Kantine Bibliotek Åpne datarom både i midttimen og etter skoletid Sosiale tiltak - ballspill osv i midttimen, lunsjpauser ”Bomberommet” Elevrådet – elevmedvirkning Fritidsverksted en gang i året

6 Sosiale tiltak: Prosjekt frammøte
Premiering hver måned Offentliggjøring på hjemmesiden Premiering av elever uten fravær London-tur Lærere gir tilbakemeldinger til ledelsen hver måned på de elevene med stort fravær Tett oppfølging Individuelle kontrakter

7 Sosiale tiltak: Prosjekt Psykisk Helse
Lavterskeltilbud i Nordstrand bydel To helsesøstere – en sykepleier og en sosionom Hverdagslige problemer Gruppesamtaler Mye brukt av våre elever Vi topper statistikken for sosiale og psykiske problemer

8 Fagrelaterte tiltak Før oppstartssamtalen fyller eleven ut et kartleggingsskjema I oppstartssamtalen blir det lagt vekt på hvordan eleven lærer best Kartlegging av alle elever i norsk, engelsk og matematikk – retesting Økt lærertetthet i fellesfagene Leksehjelp Høy PC tetthet

9 Fagrelaterte tiltak Mye bruk av praksisfeltet Ungdomsbedrift
Norskprosjektet Tilpasset løp (noen fag på skolen resten i praksis) Samarbeid med andre institusjoner f. eks Riverside

10 Fagrelaterte tiltak: Norskprosjektet
Skolen satser offensivt på opplæring i norsk! Norsk er nøkkelen til å lykkes både i skole og samfunnsliv. Mange elever har behov for å lære mer for å fullføre og bestå. Ordforråd, setningsbygning og kunnskap om språkets oppbygning ellers er vesentlig i opplæringen Systematisk bruk av ulike metoder for å tilegne seg stoffet Startet opp i 2006 Elever har bedret norsk kunnskapene opptil flere klassetrinn

11 I arbeidet rundt frafall har vi mange samarbeidspartnere:
Elevene Foresatte Nettverket rundt eleven Barnevernet Politiet Arbeidsplasser Nav Forskjellige fritidstilbud Riverside Bydelene Unginfo FRIGO (fritidsverksted i Gamle Oslo) BUP og DPS

12 Hjelper dette? Norskprosjektet viser at elever øker kunnskapene sine med opptil flere klassetrinn Frammøte på skolen er forbedret - frammøteprosjektet engasjerer! Enkelte klasser har i løpet av skoleåret forbedret seg med 5 % Innføring av skolefrokost viser roligere elever i læringssituasjoner Elevundersøkelsen 2008 viser at 91,79 % trives på skolen – det er positivt fordi skolen har i utgangspuktet få primærsøkere

13 Hvordan er det med frafallet på Holtet videregående skole?
Skoleåret 2006/2007 var det 21 elever som sluttet i løpet av skoleåret Skoleåret 2007/2008 var det 38 elever som sluttet i løpet av skoleåret

14 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan hindre frafall i videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google