Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hvordan hindre frafall i videregående opplæring? Eksempler fra Holtet videregående skole. Cecilie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hvordan hindre frafall i videregående opplæring? Eksempler fra Holtet videregående skole. Cecilie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hvordan hindre frafall i videregående opplæring? Eksempler fra Holtet videregående skole. Cecilie Groll Pettersen Fung. ass. rektor

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole En liten og oversiktlig skole APO (Arbeid, Praksis og Opplæring) Spesialklasser for psykisk utviklingshemmede VG1 Design og Håndverk VG1 Helse og Sosial VG2 Blomsterdekoratør og Design og tre VG2 Helsefagarbeider, Barn- og Ungdom og Ambulansefagarbeider Allmenn Påbygging 20 timer

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hvordan er vi organisert? Teamorganisert – både fag og trinn Fem i ledelsen Tre rådgivere + en minoritetsrådgiver 392 elever I overkant av 70 ansatte

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Tiltak mot frafall: 1.Sosiale tiltak 2.Fagrelaterte tiltak

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Sosiale tiltak Alle elever med foresatte blir invitert til samtale første skoledag Hyppige elevsamtaler gjennom hele skoleåret Skolefrokost, startet opp høsten 2006 Kantine Bibliotek Åpne datarom både i midttimen og etter skoletid Sosiale tiltak - ballspill osv i midttimen, lunsjpauser ”Bomberommet” Elevrådet – elevmedvirkning Fritidsverksted en gang i året

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Sosiale tiltak: Prosjekt frammøte Premiering hver måned Offentliggjøring på hjemmesiden Premiering av elever uten fravær London-tur Lærere gir tilbakemeldinger til ledelsen hver måned på de elevene med stort fravær Tett oppfølging Individuelle kontrakter

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Sosiale tiltak: Prosjekt Psykisk Helse Lavterskeltilbud i Nordstrand bydel To helsesøstere – en sykepleier og en sosionom Hverdagslige problemer Gruppesamtaler Mye brukt av våre elever Vi topper statistikken for sosiale og psykiske problemer

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Fagrelaterte tiltak Før oppstartssamtalen fyller eleven ut et kartleggingsskjema I oppstartssamtalen blir det lagt vekt på hvordan eleven lærer best Kartlegging av alle elever i norsk, engelsk og matematikk – retesting Økt lærertetthet i fellesfagene Leksehjelp Høy PC tetthet

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Fagrelaterte tiltak Mye bruk av praksisfeltet Ungdomsbedrift Norskprosjektet Tilpasset løp (noen fag på skolen resten i praksis) Samarbeid med andre institusjoner f. eks Riverside

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Fagrelaterte tiltak: Norskprosjektet Skolen satser offensivt på opplæring i norsk! Norsk er nøkkelen til å lykkes både i skole og samfunnsliv. Mange elever har behov for å lære mer for å fullføre og bestå. Ordforråd, setningsbygning og kunnskap om språkets oppbygning ellers er vesentlig i opplæringen Systematisk bruk av ulike metoder for å tilegne seg stoffet Startet opp i 2006 Elever har bedret norsk kunnskapene opptil flere klassetrinn

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole I arbeidet rundt frafall har vi mange samarbeidspartnere: Elevene Foresatte Nettverket rundt eleven Barnevernet Politiet Arbeidsplasser Nav Forskjellige fritidstilbud Riverside Bydelene Unginfo FRIGO (fritidsverksted i Gamle Oslo) BUP og DPS

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hjelper dette? Norskprosjektet viser at elever øker kunnskapene sine med opptil flere klassetrinn Frammøte på skolen er forbedret - frammøteprosjektet engasjerer! Enkelte klasser har i løpet av skoleåret forbedret seg med 5 % Innføring av skolefrokost viser roligere elever i læringssituasjoner Elevundersøkelsen 2008 viser at 91,79 % trives på skolen – det er positivt fordi skolen har i utgangspuktet få primærsøkere

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hvordan er det med frafallet på Holtet videregående skole? Skoleåret 2006/2007 var det 21 elever som sluttet i løpet av skoleåret Skoleåret 2007/2008 var det 38 elever som sluttet i løpet av skoleåret

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Holtet videregående skole Hvordan hindre frafall i videregående opplæring? Eksempler fra Holtet videregående skole. Cecilie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google