Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell
Mandal kommune Livsglede for eldre 19. desember 2013 Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell

2 Bakgrunn Eldreplan 2020 Bystyrevedtak desember 2010
Begrunnelse for ønske om å innføre Livsglede for eldre. Fakta om Mandal sykehjem: 5 sengeposter Ca. 230 ansatte 128/118 pasienter Bygningsmessige utfordringer

3 Hva har vi gjort? Kick off – august 2011
Økonomisk støtte fra Fylkesmannen Ansatt livsgledekonsulent – 20% stilling Sertifiseringsprosessen Ca 2 år Stort sykehjem Første Livsgledesykehjem i Vest-Agder og det 9. i Norge. Det er av vesentlig betydning at vi scorer riktig. Verdiene vil vise hvilket hjelpebehov pasientene har på sykehjemmet. Statistikk kan brukes for evt. å synliggjøre et behov for mer ressurser. Kan gi oss en pekepinn på om vi har truffet med tiltak iverksatt på korttidsopphold.

4 Informasjon til pasient/bruker
Pasient/bruker skal informeres om IPLOS-registeret: ”Brosjyren: ”Informasjon om IPLOS-registeret” (IS-1441) er utarbeidet for å ivareta informasjonsplikten, og skal gis til søker/tjenestemottaker. Når søker/tjenestemottaker ikke er i stand til å forstå slik informasjon, skal den gis til den som ivaretar personens interesser.”

5 Livsgledekriterier I Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får komme ut i frisk luft en gang pr uke.

6 Livsgledekriterier II
Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende Virksomheten skal trekke inn årstidene som en naturlig del av sykehjemmets hverdag 5 stillinger driver med oppsøkende virksomhet ut mot brukernes boliger. 3,2 stillinger har som hovedoppgave å bemanne et bokollektiv

7 Hva betyr dette for de ansatte?
Bevissthet Livsglede Rutiner Dokumentasjon ”Usynlig” holdningsendring – ligger i ryggmargen ”Det enkle er ofte det beste” Anne Kari Fosshaugen - Åshild Naglestad Walvick - Solveig Ask Hansen - Line Henriette Broberg - Siri Lund - Ella Kristin Jack - Ingebjørg Øyre - Turid Pedersen - Inger Spikkeland Grasmo - Inger Lise Skoie - Elisabeth Kjølberg - Inger Hanson - Marit Høyland Støle - Mariann Ekrem Tellefsen - Anne Line Hinderaker Holte - Laila Merete Lindland - Steinar Larsen - Lise Pedersen - Irene Engeland Nøding - Randi Christensen - Cecilie B. Ro - Tone-Lill Grøvan - Lise Grøvan Røyland - Mette Martinsen - Inger-Helene Vestel Haga - Hilde Berg Bentsen -

8 Hva betyr dette for pasientene?
Individrettet kartlegging Mer livsglede i hverdagen jf. livsgledekriteriene Fornøyde ansatte smitter over på pasientene Trolig mer fornøyde pasienter


Laste ned ppt "Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google