Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livsglede for eldre 19. desember 2013 Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livsglede for eldre 19. desember 2013 Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livsglede for eldre 19. desember 2013 Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell Mandal kommune

2 Bakgrunn  Eldreplan 2020  Bystyrevedtak desember 2010  Begrunnelse for ønske om å innføre Livsglede for eldre.  Fakta om Mandal sykehjem:  5 sengeposter  Ca. 230 ansatte  128/118 pasienter  Bygningsmessige utfordringer

3 Hva har vi gjort? Kick off – august 2011 Økonomisk støtte fra Fylkesmannen Ansatt livsgledekonsulent – 20% stilling Sertifiseringsprosessen Ca 2 år Stort sykehjem Første Livsgledesykehjem i Vest-Agder og det 9. i Norge.

4 Informasjon til pasient/bruker  Pasient/bruker skal informeres om IPLOS- registeret:  ”Brosjyren: ”Informasjon om IPLOS-registeret” (IS-1441) er utarbeidet for å ivareta informasjonsplikten, og skal gis til søker/tjenestemottaker. Når søker/tjenestemottaker ikke er i stand til å forstå slik informasjon, skal den gis til den som ivaretar personens interesser.”

5 Livsgledekriterier I  Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.  Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.  Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner  Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får komme ut i frisk luft en gang pr uke.

6 Livsgledekriterier II  Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.  Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen  Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet  Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende  Virksomheten skal trekke inn årstidene som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

7 Hva betyr dette for de ansatte? Bevissthet Livsglede Rutiner Dokumentasjon ”Usynlig” holdningsendring – ligger i ryggmargen ”Det enkle er ofte det beste”

8 Hva betyr dette for pasientene?  Individrettet kartlegging  Mer livsglede i hverdagen jf. livsgledekriteriene  Fornøyde ansatte smitter over på pasientene  Trolig mer fornøyde pasienter


Laste ned ppt "Livsglede for eldre 19. desember 2013 Hilde Berg Bentsen og Rune Myrmell Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google