Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Samarbeid for fremtiden» Presentasjon på nettverkskonferanse for psykisk helse og rusfeltet i Vest-Agder, 28.05. 2014 Jan Ivar Ekberg og Ingunn Kvamme,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Samarbeid for fremtiden» Presentasjon på nettverkskonferanse for psykisk helse og rusfeltet i Vest-Agder, 28.05. 2014 Jan Ivar Ekberg og Ingunn Kvamme,"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Samarbeid for fremtiden» Presentasjon på nettverkskonferanse for psykisk helse og rusfeltet i Vest-Agder, 28.05. 2014 Jan Ivar Ekberg og Ingunn Kvamme, A-larm/Agderforskning

2 Prosjektet Samarbeid for fremtiden Tre-årig prosjekt (2013-2015) for å prøve ut en modell der unge personer som har rusproblemer og har har falt ut fra videregående skole og/eller ikke har funnet seg til rette i arbeidslivet får mulighet til å arbeide i en av det lokale næringslivets virksomheter. Underveis får han/hun får tett oppfølging av en likemann. I modellen inngår fire samarbeidsparter: -Søgne kommune (inkl. NAV) -A-larm, bruker og pårørende organisasjon -Søgne Handelsforening -Agderforskning Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vest-Agder

3 Samarbeidsmodell Målgruppe Søgne kommune A-larm Agderforskning Søgne Handelsforening

4 Hvem gjør hva i samarbeidet Organisering mellom partene: Prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. Søgne kommune: Forankring og prosjektleder Søgne Handelsforening: praksisplass og prosjektgruppe A-larm: koordinering, likemenn, medforsker Agderforskning: Aksjonsforskning/følgeforskning

5 Hva er en likemann? En person som har vært i samme eller tilsvarende livssituasjon og som en kan dele erfaringer med. Likemannsarbeid skjer i regi av organisasjoner. Likemennene hos A-larm er ansatt i en deltidsstilling. Tilgjengelige hele døgnet Likemennene i A-larm fungerer som hjelp, støtte og veiledning slik at deltakerne skal kunne mestre en rusfri hverdag. Likemennene representerer et rus-fritt nettverk for deltakerne.

6 Status for prosjektet, mai 2014 Fire deltakere i prosjektet. Den femte er på vei. Noen mulige deltakere på vent. Alle deltakere har fått likemenn. Stort sett gode erfaringer med likemannsarbeidet hittil. Det å ha en likemann kan virkelig bety en forskjell. Alle deltakere og likemenn er i gang med veiledning og kursing via A-larm 2 deltakere er i praksis, en er jobbsøkende.


Laste ned ppt "«Samarbeid for fremtiden» Presentasjon på nettverkskonferanse for psykisk helse og rusfeltet i Vest-Agder, 28.05. 2014 Jan Ivar Ekberg og Ingunn Kvamme,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google