Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et utfordrende - men spennende samarbeid mellom pårørende og helsepersonell Offentlige dokumenter om samarbeidet ml helsepersonell og pårørende v/Hanne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et utfordrende - men spennende samarbeid mellom pårørende og helsepersonell Offentlige dokumenter om samarbeidet ml helsepersonell og pårørende v/Hanne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et utfordrende - men spennende samarbeid mellom pårørende og helsepersonell
Offentlige dokumenter om samarbeidet ml helsepersonell og pårørende v/Hanne Elde Innlegg fra Marit og Trond som har ”erfaring med pårørenderollen”

2 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2010
”Personer med utviklingshemning eller annen kognitiv svikt (…), vil som regel ha behov for bistand fra pårørende hele livet. Det er viktig å legge til rette for pårørendes medvirkning i utformning av alle helse- og omsorgstjenester som brukeren trenger.” (Helse- og omsorgsdepartementet, 2010) Ikke bare informasjon og ivaretaking men MEDVIRKE i utformning av tjenester!!! Ikke bare være snill og koselig i møtet med pårørende…men noe mer enn det

3 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2010
”Belastningen som pårørende utsettes for, kan føre til at de selv får behov for hjelp. Tjenesteytere som møter pårørende, bør spørre om hvordan de har det og lytte til deres egen vurdering av hva som kan være til hjelp for dem i hverdagen. Ansatte må få opplæring i hvordan de kan ivareta pårørende til personer med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne.” Nye moment her er: de pårørendes egen helse, lytte til pårørendes egen vurdering av behov, og ansatte skal få opplæring (Helse- og omsorgsdepartementet, 2010)

4 Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013)
Framtidas omsorgstjenester må samhandle med pårørende slik at de opplever at det er behov for dem, men uten at de blir utnyttet. En tilnærming som kan utløse det ressurspotensialet som pårørende representerer. Det offentlige tjenesteapparatet må støtte og stimulere familieomsorgen, og sørge for at de som påtar seg krevende omsorgsoppgaver ikke pådrar seg store helsemessige belastninger eller kommer i økonomiske vanskeligheter.

5 Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013)
Det er en utfordring å utvikle ansattes holdninger og kompetanse, slik at samarbeid med brukere og pårørende blir en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet. Pårørende er i dag et usynlig pleiekorps, de utfører omtrent halvparten av all omsorg i hjemmet, men de er i liten grad inkludert i det øvrige hjelpeapparatet. Det er en ensom situasjon mange pårørende har.» (NOU 2011: 17)


Laste ned ppt "Et utfordrende - men spennende samarbeid mellom pårørende og helsepersonell Offentlige dokumenter om samarbeidet ml helsepersonell og pårørende v/Hanne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google