Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer Helsehjelp til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer Helsehjelp til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

2 Kapittel 4A Det nye kapittel 4A i pasientrettighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009, altså for snart 5 år siden. Bør vi derfor forvente at bestemmelsene er kjent og blir brukt riktig? Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

3 Kapittel 4A  Antall vedtak i Vest-Agder i 2013 er ca 150  De fleste gjelder tilbakeholdelse, altså stengt fra på avdelingen på sykehjemmet  Mange tiltak om hygiene – hvor går grensen når kravet om «vesentlig helseskade» skal være oppfylt? Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

4 Erfaringer  Påfallende store variasjoner mellom kommunene/sykehjem om hva slags vedtak som fattes  Derimot er det lite variasjon innad i kommunen/sykehjemmet Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

5  Er dokumentasjonen på manglende samtykkekompetanse god nok? Blir det fastslått for raskt? Ofte svært summarisk. Vurderingen sjeldent vedlagt vedtaket.  Har det blitt en feilaktig oppfatning at loven legitimerer tvang? Fattes det vedtak for sikkerhets skyld? Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge Erfaringer

6 Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge Erfaringer  Foreligger det god nok dokumentasjon på at helsehjelpen er nødvendig og er tillitsskapende tiltak forsøkt? Er det for lettvint å fatte vedtak når pasienten motsetter seg hjelpen?  Ved alvorlige inngrep skal to personer vurdere  Vedtak utover 3 måneder ikke alltid fulgt opp  Navn/adresse til nærmeste pårørende. Hva skal de uttale seg til?

7 GPS - sporingssystemer Endring som tillot bruk av GPS trådte i kraft 1. september i år: § 4A-4. Gjennomføring av helsehjelpen Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan videre varslings- og lokaliseringssystemer med tekniske innretninger og bevegelseshindrende tiltak som belter og lignende anvendes. Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

8 Begrensninger i loven? Kan man treffe vedtak etter kapittel 4A av hensyn til andre mennesker – f.eks. når en beboer forstyrrer og opptrer svært plagsomt overfor andre? Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge

9 Helt til slutt  Send inn vedtak, ikke være engstelige for at saksbehandlingen er korrekt og at de formelle vilkårene er oppfylt. Det er Fylkesmannens oppgave å rettlede og være behjelpelige med saksbehandlingen. Helse- og omsorgsavdelingenNettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsavdelingen Nettverkssamling 19.desember 2013 Hotel Norge Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A – noen erfaringer Helsehjelp til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google